"Sluší se, aby žena žila pod botou muže" (Turecké přísloví)

Recenze: Eurabia - mýtus nebo realita budoucnosti?

Autor: Martin Janeček | Publikováno: 7.12.2015 | Rubrika: Recenze
Ilustrace

Pan Lukáš Lhoťan, přispěvatel serveru www.eurabia.cz, autor a nezávislý nakladatel, vydal nyní svou další vlastní knížku s výše zmíněným titulem.

 

Lukáš Lhoťan (ročník 1980) konvertoval v dospívání na islám a byl pak dlouho činný ve vedení Islámské nadace v Brně. Postupně poznával, jak muslimové praktikují lež a přetvářku, zvanou takkíja v šiítské verzi islámu, kde je obzvlášť vypracovaná, jako oprávněná metoda šíření islámu a upevňování jeho moci. Pochopil, že koncepce takkíja vysvětluje, proč i tak zvaný umírněný islám je překážkou na cestě muslimů k moderní občanské společnosti. Viděl, že mnozí islamisté jí praktikují i vůči konvertitům a skutečně umírněným muslimům. Mohl na příklad konstatovat, že vedoucí osobnosti české muslimské obce Vladimír Sáňka, Muneeb Hasan Alrawi, Samer Sehadeha a jiní vyzývají muslimy, aby dodržovali české zákony, ale sami je porušují v otázce správy nadací a nadačních fondů a jejich účetnictví.

 

Všiml si také stále stoupajícího vlivu na zdejší muslimskou komunitu ze strany Saudské Arábie. Především konstatoval vazby této komunity s organizací WAMY (The World Assembly of Muslim Youth – Světové shromáždění muslimské mládeže). Jde o organizaci, založenou v roce 1972 saúdskoarabským králem, pod vlivem příslušníků Muslimského bratrstva. Její členové usilují o pronikání do veřejného života evropských zemí a účast v občanském životě. Po 11. září 2001 bylo konečně vzato v úvahu, co už dlouho o této organizaci říkali bezpečnostní analytici, poukazující na její podezřelé činnosti. Američané pak žádali Saúdskou Arábii, aby tuto organizaci zrušila. Muneeb Hasan Alrawi tehdy psal Saúdskoarabskému králi žádost, aby americkému tlaku nepodléhal, což se pak skutečně stalo. Lhoťan ve své knížce uvádí překlad této žádosti. Upřesňuje též, že představitelé WAMY oslavují vrahy izraelských civilistů a považují zničení Izraele za předstupeň vítězství islámu nad Evropou. Úřad na ochranu ústavy Bádenska-Würtenberska poukazuje na antisemitismus, šířený WAMY v Německu. Například v textu Taudjihat Islamiya, vydaném pro německé muslimy, se píše, že rodiče mají učit své děti nenávidět Židy.

 

I aktivity WAMY mimo Evropu jsou vedeny s cílem čelit vlivu demokracie, Západu a křesťanství. Například, dle oficiálních webových stránek www.wamy.org , je hlavním cílem této organizace v Africe boj proti šíření křesťanství.

 

Autor vysvětluje, že potom, co konstatoval toto vše, neviděl jinou možnost než buď muslimskou komunitu opustit, nebo se snažit využít dosaženého vlivu v rámci islámské nadace k podpoře těch zdejších muslimů, kteří usilují o reformu jejich komunity. Původně dával přednost této druhé volbě. Ukázalo se ale, že čím více usiloval podporovat reformní muslimy, tím víc vyvolával odpor jak Ústředí muslimských obcí, tak i řadových muslimů. Bylo mu řečeno, že škodí zájmům a strategii muslimů v České republice. Když mu pak Muneeb Alrawi otevřeně řekl, že si má vybrat a „ buď muslimskou komunitu opustit, nebo držet hubu a krok,“ tak nakonec, v roce 2012, skutečně muslimskou komunitu opustil.

 

Lhoťanova knížka přináší velmi důležité informace. Měla by zajímat nejenom všechny čtenáře našeho serveru, ale všechny ty, kteří nechtějí pasivně přihlížet postupnému ovládnutí Evropy islámem a zániku naší civilizace.

 

Knížka začíná vysvětlením termínu Eurabia. Autor píše, že jde o neologismus použitý nejspíš poprvé v knize „Eurábie: Euro-arabská osa“ britské spisovatelky a politoložky, píšící pod přezdívkou Bat Ye´or, občanským jménem Gisele Littman. Mohu k tomu dodat, že ve výše zmíněné knize autorka reprodukuje titulní stránku ze září 1975 časopisu Eurabia. Je na ní uvedeno, že časopis vydává Comité Européen de Coordination des Associations d´Amitié avec le Monde arabe, 16, rue Augereau, 75007 Paris (Evropský výbor koordinace sdružení pro přátelství s arabským světem, 16, ulice Augereau, Paříž).

 

Lhoťan upřesňuje, že termín Eurabia má vyjadřovat označení Evropy po úspěšném proběhnutí islamizačního procesu, který podle Bat Ye´or byl zahájen v šedesátých a sedmdesátých letech 20. století a dnes nabírá na síle.

 

Knížka pokračuje citáty představitelů radikálního islámu, zdůrazňujících jejich vůli se Evropy zmocnit – a citáty mluvčích západních nadnárodních organizací, vyjadřujících jejich vůli rozbít „národní pospolitost“ evropských národů. Zahrnuje i citáty autorů, zmiňujících příbuznost intelektuálních a morálních základů islámu a nacismu.

 

Uvádí současné procento muslimů v obyvatelstvu různých států Evropy podle Wikipedia a rozebírá demografický vývoj. Říká, že náš ekonomický model je postavený na zásadách, které ohrožuje populační propad našich zemí. Podle Lhoťana, máme možnost buď jít cestou pravice, která se tomu snaží čelit demontáží sociálního státu, nebo levice, která podporuje imigraci. Bez řešení populačního propadu by postupně došlo k vymření českého národa. Samozřejmě by prostor Čech a Moravy nezůstal vylidněn, ale byl by zalidněn z přelidněných částí světa, tedy z islámských zemí.

 

Autor zmiňuje prohlášení předního muslimského duchovního Mohammada Ajída v mešitě Al-Aksá v Jeruzalémě ze září 2015. Muhammad Ajíd hovořil o dobytí Evropy skrze smíšená manželství s Evropankami a plození dětí muslimy. „Dá-li Alláh, budeme s nimi plodit děti a ovládneme jejich země. Budeme po nich dupat našima nohama. My je, s Alláhovou pomocí, udupeme.“ Vyzval muslimy, aby využili demografické krize Evropy a neschopnosti její společnosti bránit se islamizaci.

 

Autor říká, že tato prohlášení jsou znepokojivá hlavně proto, že byla pronesena na půdě třetí nejposvátnější mešity muslimského světa a může tak sklidit mezi muslimy velký ohlas.

 

Autor ale nepředstavuje pouze muslimy jako hrozbu evropské civilizaci. V kapitole Islamizace je následkem a ne příčinou krize naší společnosti říká: „Je to filozofie homosexuální, potratové a feministické lobby, která natolik ovlivnila fungování naší společnosti, že se naše společnost začala rozpadat, začala vymírat a ztratila sílu k životu. A právě díky tomu dnes v Evropě expanduje islám.“

 

Autor kritizuje Martina Konvičku, zakladatele a vůdce hnutí „Islám v České republice nechceme,“ protože prý zužuje problém imigrace pouze na imigraci muslimskou. Podle Lukáše Lhoťana, „…příčinou islamizace je multikulturalismus, neomarxismus, liberalismus bez morálky a extrémní sekularismus.“ Autor říká, že už Antonio Gramsci (1891-1937), svého času generální tajemník italské komunistické strany, psal, že je třeba rozvrátit jednotlivé národní společnosti, protože kulturní hegemonie národa zachovává kapitalismus a brání vítězství marxismu. Gramsci prý též viděl v křesťanství, především v křesťanských církvích, největší překážku na cestě k vítězství marxismu.

 

Nevím, jestli by Gramsci mluvil tak i nyní, poté co papež jel na Kubu se sejít s vůdci jedné z posledních marxistických diktatur. Ale příčiny islamizace, jak je zde uvádí Lukáš Lhoťan, vnímám podobně. A jsem přesvědčen, že všichni dědici biblického poselství by se proti těmto negativním silám měli spojit a svorně proti nim bojovat.

 

Knihu je možno si objednat zde.

 

 

 

8042 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také
Výklad Koránu

Základy islámu a jejich výklad

Stručný životopis zakladatele islámu

Islám a terorismus

Súmrak európskej civilizácie - Barbari sa zmocňujú Európy
Islám live
Sledujte nás na Youtube
Články autora
Průzkum
Kdo bude příp. vinen za rozpoutání války kolem Ukrajiny? Rusko požaduje zastavení rozšiřování NATO. Británie a USA stupňují své výhrůžky a v rámci NATO vysílá zbraně a kontingenty k ruským hranicím. Ukrajina se dovolává pomoci proti "arcinepříteli" Rusku. EU je ve vleku USA a Brtánie. Kdo bude příp. vinen za rozpoutání války kolem Ukrajiny (jak se to teď najednou překrucuje u 2. sv.války)?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď
Doporučujeme
Český obránce Vídně proti Turkům roku 1683