"Sluší se, aby žena žila pod botou muže" (Turecké přísloví)

Výchova českých školáků k podřízení islámu, aneb opravdová čuňárna v české škole

Autor: Martin Konvička | Publikováno: 21.11.2015 | Rubrika: Glosy
Ilustrace

Letí to internetem. V 7.A jakési základní školy v Trutnově, v dějepisné hodině věnované islámu, učitelka žáčkům ozvláštnila výuku. Dívky si vyzkoušely islámské zahalování, na závěr se žáci arabsky pomodlili. S hlavami až k zemi.

Komentátoři na sociálních sítích se shodují: Ti slušnější píší o potřebě rázného rodičovského protestu, ti horkokrevnější o "pár fackách" pro hyperangažovanou pančelku. Nelze nesouhlasit. Modlení v hodině, byť jen "jako", je jasným porušením zásady sekulárního školství. Islámské modlení pak nadržováním jedné víře - nikdo jsme totiž neslyšeli, že by učitelka předvedla stejně názorný přístup v hodině věnované křesťanství, nemluvě o hodinách věnovaných buddhismu, hinduismu či dalším náboženstvím. Hodina navíc nemohla být objektivní - kdyby totiž představila islám v celé jeho kráse - s nucením k poslušnosti, zotročováním nevěřících, predátorským chováním k jiným kulturám a trvalým strachem ze souvěrců, alláha a ohně pekelného, žáčci by se na konci stěží modlili. Spíš by se zeblili. 

Jenže to vše pořád nepostihuje jádro problému - proč je "názorná ukázka islámování", a to zejména ve věku starších školáků, skutečně nebezpečné a trestuhodné. Nejdřív se ale podívejme, jak to v té 7.A vypadalo. 


Jádrem problému je, že oba žáky nacvičované projevy islámování - zahalení dívek, ponížená modlící prostná obou pohlaví .- nejsou ničím jiným, než (sado)masochistickým rituálem. Zahalení - toť výraz slepé poslušnosti vůči autoritě, zřeknutí se práva na vlastní tvář a tělo, výrazné omezení pohodlí (už v šátku - hidžábu - výrazně hůře slyšíte, o zhoršeném periferním vidění v závoji - nikábu - či burce nemluvě). Depersonalizace a objektizace ("stát se předmětem bez svobody a vůle") jsou vcelku běžné erotické představy. Islámská modlitba - zejména pak její čtvrtá poloha, nechvalně proslulý sudžůd, kdy se muslim tiskne tváří a dlaněmi k zemi, zatímco zadnici vystrkuje vzhůru, nejspíše k alláhovi - pak je nejpodřízenější a nejzranitelnější polohou, jakou může lidské tělo  předvést. Ne náhodou se s naprosto stejnou pozicí setkáváme při sadomasochistických interakcích a ne náhodu jde o polohu, v níž je lidské tělo nejpřístupnější análnímu sexu. A kdo si myslíte, že jde "jen" o tělesný cvik, jež neovlivní vaši mysl, zkuste si v sudžúdu zabušit hlavou o zem ... asi tak pětkrát denně. 
 

Nemám to (jen) ze své hlavy. Zde se nad deperzonalizací závojem zamýšlí exmuslimka Beatrice Radosa (http://radosa.blog.idnes.cz/c/466507/depersonalizace-burkou-a-nikabem.html) a zde táž autorka odhaluje, nakolik islámské praktiky souvisí se sexuální dominancí a submisivitou - a jak nehorázně islám tyto sklony przní (http://radosa.blog.idnes.cz/c/387987/Uchylarny-v-islamu.html). 

Touha po moci či naopak podřízení je jednou z nejsilnějších lidských emocí, či - řekněme - potřeb. Kdo pochybuje, nechť si uvědomí, co vlastně pohání politiku, vztahy na pracovišti, dějiny. Silnější je snad jen potřeba lásky, provázaná s rozmnožovacím pudem. Že se ty dvě věci - sexualita a moc - všelijak proplétají a posilují, o tom snad nepochybuje nikdo. No a "hierarchický sex" (aka BDSM, aka sadomasochismus - říkejte si tomu, jak chcete) dále umocňuje tyhle dvě silné emoce. Náklonnost k němu je podle všeho vrozená (nebo se formuje ve velmi raném věku) a mezi lidmi rozšířená. Můžeme-li věřit těm pár výzkumům, které na to téma existují, lze ji ve větší či menší míře vystopovat u 40 procent populace - přičemž procenta osob, vyhledávající "nadřazenou" a "podřízenou" pozici, jsou přibližně vyrovnány (více zde https://web.natur.cuni.cz/flegr/pdf/domsubm.pdf a zde http://martinkonvicka.blog.idnes.cz/c/356167/O-sadomasochismu-hedonismu-a-ctyricetiprocentni-mensine.html). 

Jistě, na "hierarchickém sexu" není nic špatného - pokud jej partneři chápou jako vzájemné a hlavně dobrovolné obdarování, které ovšem nesnižuje jejich vzájemnou důstojnost. Nic špatného by nebylo ani na zahrávání si se závojem či burkou, případně s polohou sudžůd - pokud by se tak dělo v soukromí, jako si někteří lidé v soukromí zahrávají s obojky,důtkami nebo pouty; zúčastnění by si byli vědomi možných přínosů i rizik; a hlavně by ty přínosy a rizika nezneužívali ke všelijakým křivým cílům. Což je přesně to, co dělá islám: Zneužívá dva nejsilnější lidské pudy, rozmnožovací a hierarchický, k "udržení a sílení islámu" - což v praxi znamená k posílení moci gaunerů, ovládajících mohamedánské státy a mešity a nadace a mafie a klany. 

Vraťme se ale do 7.A a uvědomme si, co se tam stalo. Učitelka vystavila mladé lidi v rozpuku puberty, kdy ve vás bouří hormony a sami v sobě a svých potřebách se sotva vyznáte, silnému "sadomasochistickému" fetiši - závoji, burce - a nechala je předvádět prostná, jež nesou silný "sadomaso" náboj. Přidejte k tomu asociace, jež se k islámu chtě-nechtě váží (Arábie. Emír. Harém. Mučení. Odaliska. Orient. Únos. Vůně. Znásilnění. Zotročení.), jakož i to, že učitelka to vše nejspíš prezentovala v pozitivním světle. Uvědomte si, že ve školní třídě o 20 puberťácích najdete v průměru dvě dívky s vrozeným sklonem k postelové submisivitě/masochismu - jakož i dva chlapce s vrozeným sklonem k postelové dominanci/sadismu. (Ty dvě věci nejsou úplně totožné, vím že zjednodušuji). Pak jenom domyslete, jaká hnutí mysli i těla ta "názorná hodina" v nepoučených lidech na prahu dospívání mohla a musela vyvolat ... a chybně je asociovat s islámem.

Odtud je jen krok k tomu, aby v budoucnu, v dospělejším věku, řešila některá z dívek (nebo chlapců) své nepochopené tělesné i citové potřeby nikoli nalezením polaritně vhodného partnera, ale konverzí ke hnusné a nebezpečné sektě. 

Naprosto vážně tvrdím, že "názorná ukázka islámských zvyků", neprovázená dostatečným poučením o tom, na jakou strunu v našich duších islámská symbolika brnká, je nemravným hazardem. Je to naprosto stejné, jako by paní učitelka své žáky přivedla do nevěstince, nebo na sraz fetišistů, nebo mezi toxikomany, nebo do podobného, nedospělou duši ohrožujícího prostředí. 

Kdysi se tomu říkalo "ohrožení mravní výchovy mládeže" a bylo to neslučitelné s výkonem učitelského povolání. 

Poznámka na závěr: Pokud máte pocit, že Konvička v poslední době sepisuje samé čuňárny, pak ano, mám ten pocit taky. Jenže islám je čuňácký - ve smyslu pejorativním - a ještě horší čuňata jsou ti, kdo před mladými lidmi bagatelizují jeho nebezpečí. 

Převzato z autorova blogu na martinkonvicka.blog.idnes.cz

Martin Konvička je i autorem publikace Sex, drogy a islám, podrobnosti zde.

5236 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníPřihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Články autora
Průzkum
Podpořili byste výstavbu plotu proti imigrantům? Výstavba plotu proti imigrantům má v Polsku jednoznačnou podporu občanů. Podpořili byste takový plot i vy?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď