"Sluší se, aby žena žila pod botou muže" (Turecké přísloví)

Dr. Martin Janeček: ARMÉNSKÝ HOLOCAUST

Autor: Martin Janeček | Publikováno: 24.4.2019 | Rubrika: Recenze
Ilustrace

Lukáš Lhoťan vydal nyní dvě velmi zajímavé knihy, jejichž četbu doporučuji co nejvřeleji všem těm, které problematika islámu zajímá.
    První je překladem díla dvou autorů egyptského původu. Její titul je:  SEXUÁLNÍ  MRAVY  ZAKLADATELE  ISLÁMU. Té druhé je Lukáš Lhoťan nejenom vydavatelem, ale i autorem. Její titul je:  ARMÉNSKÝ  HOLOCAUST.
 
Kniha „Arménský holocaust“ Lukáše Lhoťana (vydavatel: Lukáš Lhoťan v Pstruží, www.lukaslhotan.cz, rok vydání: 2015,  ISBN: 978-80-906030-0-4) vyšla nyní, při příležitosti stého výročí rozpoutání první genocidy dvacátého století, genocidy Arménů.
 
    Je to velmi záslužná práce. Zatímco noviny, patřící mediálnímu koncernu MAFRA Andreje Babiše, připomínají 24. duben 1915 (datum zatčení 250 arménských předáků v Cařihradu a jejich následující popravu, kterou genocida začala)zcela neobjektivně, ve prospěch pachatelů genocidy, je podstatné, že nyní v České republice vychází kniha, přinášející objektivně podložený rozbor onoho krutého dramatu.
 
    A zdá se mi podstatné, že autorem této knihy je někdo, kdo poznal islám zevnitř, kdo skutečně ví, o čem mluví.
 
    Tak, na příklad, jestliže autor zmiňuje jasně dvě dimenze arménské genocidy – národnostní a náboženskou – zdůrazňuje tu náboženskou. Uvádí, že Arméni byli označeni za zrádce islámského chalifátu a tedy podle práva šaría propadl veškerý jejich majetek a životy muslimům. Na genocidě Arménů a jejich okrádání se podílelo většinové muslimské obyvatelstvo bez rozdílu národnosti a pouze muslimové měli zaručeno, že se mohou na úkor křesťanských Arménů obohatit.
 
    Kniha obsahuje podrobnou historii arménského národa a jeho státních útvarů. Zmiňuje ale též masakry, páchané muslimy i na jiných křesťanských národech Blízkého východu. Vedle Arménů byli postiženi především Asyřané, během tzv. asyrské genocidy, o níž se ale u nás a celkově v Evropě, příliš mnoho neví a nemluví.
 
    Dalšími, velmi početnými obětmi muslimského násilí byli řečtí křesťané. Podle oficiálních záznamů jich bylo, v letech 1915-1918,asi 200 000. K nim je ovšem třeba připočíst ještě daleko větší počet pozdějších obětí. Řecko, během nejdelší části první světové války neutrální, nakonec na naléhání západních mocností, vstoupilo do války s Osmanskou říší, ujištěné, že obdrží maloasijská území, obývaná většinově Řeky. Západní mocnosti ale pak svého řeckého spojence opustily a Turci zmíněná území dobyli zpět. Část řeckého obyvatelstva uprchla do Řecka, část byla vyvražděna.
 
    Ohrožení byli i libanonští křesťané.  Autor cituje osmanského ministra války Envera Pašu, který v květnu 1916 prohlásil: „Osmanská říše by měla být vyčištěna ode všech Arménů a Libanonců. Ty první jsme zničili mečem, ty druhé zničíme hladem.“
 
    Kniha obsahuje mnoho svědectví a dokumentů. Ty jsou o to důležitější, že Turecko dodnes odmítá uznat svou zodpovědnost za spáchanou genocidu. Mezi svědectvími jsou důležité zprávy německých diplomatů. Německá říše byla tehdy spojencem Osmanské. Podobná svědectví podávají i diplomatičtí zástupci neutrálních států.
 
    Po porážce Osmanské říše a okupaci Cařihradu britskou, francouzskou a italskou armádou, sultán Mehmed VI. rozhodl uspořádat proces s předními představiteli vlády, s úmyslem nechat je odsoudit jako viníky za vstup do války a porážku. Ale nikdo z organizátorů arménského holocaustu potrestán nebyl.
 
    Arméni se pak pokoušeli sami zabít alespoň nejdůležitější turecké představitele, zodpovědné za genocidu. 15. března 1921 se jim podařilo usmrtit hlavního viníka, Talaata Pašu, bývalého ministra vnitra Osmanské říše. Kniha zmiňuje též usmrcení bývalého předsedy vlády Azerbajdžánu a bývalého ministra vnitra tohoto státu. Připomeňme, že původně ruské Zakavkazsko bylo po říjnové revoluci obsazeno Němci a Turky, kteří tam vytvořili loutkový azerbajdžánský stát. V něm bylo vyvražděno 175 000 Arménů. 80 000 jich bylo vyvražděno na území, které Turci obsadili v severním Íránu.
 
    Celkový počet obětí arménského holocaustu je těžko určit přesně. Shodující informace ale vedou k číslu 1 500 000. Kniha zahrnuje i popis realizace holocaustu: pochody smrti, deportace v koncentračních táborech, ale i zplynování nebo očkování infekčními chorobami. Kniha zahrnuje i řadu otřesných fotografií.
 
    Velmi zajímavé jsou i citáty o arménském Holocaustu, kterými kniha končí. Dovolte mi zde zmínit výrok pana Josi Sarida, izraelského ministra školství, z roku 2000: „Arménský den obětí války by pro nás všechny měl být dnem rozjímání a introspekce, dnem sebezpytování. V tento den bychom se my Židé, oběti Šoa, měli zamyslet nad tím, jaký vztah zaujímáme k bolesti ostatních. Masakr vykonaný Turky v letech 1915-1916 byl jednou z nejstrašnějších událostí, které se v moderní době odehrály. Tehdejší americký velvyslanec v Turecku Henry Morgenthau, muž židovského původu, masakr označil za největší zločin moderní historie. Morgenthau nepředpovídal, co později ve 20. století čeká (….) Franz Werfel, v Praze narozený židovský autor, byl arménským holocaustem mimořádně poznamenán. Svým mistrovským dílem Čtyřicet dnů šokoval velké množství lidí. Tato kniha vyšla v němčině v roce 1933. U moci byl tenkrát Adolf Hitler a Čtyřicet dnů se octla v plamenech, vedle jiných zakázaných knih. O rok později byla přeložena do hebrejštiny a ovlivnila spoustu mladých lidí v zemi Izrael, včetně mě.“
 
    Josi Beilin, náměstek izraelského ministra zahraničí, v roce 1994 řekl: „Není nejmenších pochyb o tom, že šlo o masakr a genocidu, a na to svět nesmí nikdy zapomenout… Odmítáme jakýkoli pokus o přepsání historie, i kdyby nám z něj měly plynout politické výhody. Není přípustné, aby náš přístup k této příšerné historické události ovlivňovaly přátelské vztahy s Tureckem, a to i přesto, že pro mě, který na jejich upevnění tak usilovně pracoval, jsou velmi důležité.“
 
    Tyto citáty potvrzují též správnost slov, kterými Lukáš Lhoťan svou knihu končí: „Považuji za morálně špatné, že naše zákony trestají popírání židovského holocaustu, ne však už toho arménského. Buď má být trestné popírání jakéhokoli holocaustu, nebo žádného, ale jaký rozdíl vidí čeští zákonodárci mezi oběťmi židovského a arménského holocaustu?“ 
 
    Smím-li k těmto slovům dodat něco osobního, tak především, že s nimi plně souhlasím - právě jakožto přeživší židovského holocaustu. Kdokoli si může najít na zdi Pinkasovy synagogy v pražském židovském městě, mezi jmény 77 000 obětí Šoa z Českých zemí, i jméno mého dědečka, otce mé matky, Bedřicha Schramka, který zemřel v Terezínském ghettu 11. června 1943. Samozřejmě je pro mě důležité, aby paměť obětí židovského holocaustu byla respektovaná a udržovaná. Ale spíš, než o co jiného mi jde o to, aby se nic podobného už nemohlo opakovat. Dnes, když morální dědici arménského holocaustu se tak hrozivě projevují na Středním východě, spíš než vzpomínka na utrpení mých předků je pro mě živá obava o budoucnost mých potomků.
 
Arménský holocaust
Nakladatel: Lhoťan Lukáš
Jazyk: česky
Pořadí vydání: 1.
Počet stran: 88
Vazba: -
Formát, hmotnost:

145 × 205 mm,

Knihu lze zakoupit zde.

 

 

Doporučujeme tyto základni knihy o islámu, neomarxismu a migraci z Afriky:

 
K tématu doporučujeme:

Eurabia - Mýtus nebo realita budoucnosti?

Propagandistický mýtus úspěšného zapojení uprchlíku do práce a důvod, proč nechtějí na Západě stejné mzdy v celé EU

 
 

Podpořte nás v boji za svobodu a proti cenzuře, kterou se postupně snaží na internetu budovat velká media napojena na vládnoucí elity!!

Jsme vděční za příspěvky v jakékoliv výší a i jen občas. Slibujeme, že prostředky využijeme plně v boji za Vaši a naši svobodu a informace, které se EU, multikulturní a proislámské elity snaží potlačovat a tajit! 
 
Předem moc děkujeme. Společně zvítězíme a ubráníme se!
 
Číslo účtu: 2700168305 / 2010, Fio banka a.s., Variabilní symbol: 003
Ze zahraničí: IBAN: CZ2320100000002700168305, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
 
 

Klíčová slova: šáría  | Lhoťan  | Řecko
5209 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníPřihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Články autora
Průzkum
Do moře se zřítil bombardér s jadernými bombami. Co je pravděpodobnější? Čí je? Otestujte si svůj dez/informační čuch, resp. předpojatost: Do moře se zřítil bombardér s jadernými bombami. Co je pravděpodobnější? Čí je?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď