"Sluší se, aby žena žila pod botou muže" (Turecké přísloví)

Jedným zo široko odsudzovaných postupov islamského otrokárstva je inštitúcia Dewshirme, zavedená osmanským sultánom Orkanom v roku 1330

Autor: Esmeralda Zlopočasná | Publikováno: 1.4.2015 | Rubrika: Analýzy
Ilustrace

Islamské otroctvo, časť 7: Osmanská devširme alebo žatva otrokov
M. A. Khan
Toto je časť 7 kapitoly "Islamské otroctvo" z knihy M.A. Khana "Islamic Jihad: Dedičstvo nútených konverzií, imperializmu a otroctva" Osmanská devširme, alebo daň v deťoch bola široko diskutovaná alebo odsudzovaná, ale nebol to ani osmanský vynález, ani najhoršie islamské zotročovanie. 
________________________________________
OSMANSKÁ DEVŠIRME


Jedným zo široko odsudzovaných postupov islamského otrokárstva je inštitúcia Dewshirme, zavedená osmanským sultánom Orkanom v roku 1330. Tento postup pozostával z odvedenia časti chlapcov vo veku od sedem do dvadsať rokov z kresťanských a ostatných nemoslimských rodín osmanského impéria. O zavedení tohto postupu cituje Bernard Lewis osmanského historika zo šestnásteho storočia, Sadedína (aka Hoca Efendiho) a to takto:


‘Vážený kráľ ... sa poradil so svojimi ministrami a výsledkom bolo, že v budúcnosti je potrebné vybrať odvážnych a šikovných mládencov z detí nevercov, vhodných na službu, ktorých je potrebné zušľachtiť ich vierou islamskou; čo ich učiní bohatými a zbožným a čo môže byť tak isto spôsob ako si podrobiť pevnosti neveriacich.’[1]


Na základe tohto plánu, nemoslimské deti, hlavne kresťania boli "odvádzaní" z Grécka, Srbska, Bulharska, Gruzínska, Macedónie, Bosny a Vojvodiny, Arménska a Albánska, ktoré boli pod vládov Osmanov. V pevne určený deň, nemoslimskí otcovia (väčšinou kresťania) museli priviesť svoje deti na určené námestie. Moslimskí náborári si zvykli vybrať najzdravších, najsilnejších a najkrajších z nich. Potom, ako sultán Mehmed II dobyl v roku 1453 Konštantínopol, Dewshirme nabrala na rozsahu, ako poznamenáva Stephen O’Shea: ‘…po dobytí, Fátih (Dobyvateľ) rozšíril bezcitný devširme alebo "odvádzací" systém, v rámci ktorého boli odvádzaní mladí kresťania a presúvaní do hlavného mesta. Každých pár rokov prichádzali osmanskí hľadači talentov, sprevádzaní vojakmi, zostupovali do dedín a odvádzali najsľubnejších sedliackych chlapcov od ich priateľov a súrodencov’[2] Počet detí, odvedených v rámci Dewshirme sa rôzni: ‘Niektorí učenci tvrdia, že to bolo až 12 000 ročne, iní zas 8 000 …’[3]


Tieto skupiny najlepších kresťanských, židovských a cigánskych detí boli obrezané a konvertované na islam a boli vymývané ideológiou džihádu už od tohto ľahko ovplyvniteľného raného veku. Boli starostlivo vycvičení výlučne pre džihád a slúžili v špeciálnych jednotkách osmanskej armády, v janičiarskom regimente. Mali zakázané ženiť sa a boli uväznení vo svojich kasárňach (poniektorí senilní "učenci" ako Bernard Lewis pokladajú devširme za spôsob "sociálnej mobility" (pozn. prekl. - pokiaľ sa za sociálnu mobilitu pokladá uväznenie v kasárňach a zákaz manželstva, potom je to nejaká divná sociálna mobilita), takže janičiarski vojaci sa zameriavali iba na to, aby sa cvičili v používaní zbraní a viedli džihád voči neveriacim, svojim bývalým súvercom.


Tento prístup sa stal zlatou baňou Osmanov. Moslimských vládcov veľmi frustrovali ich opakované neúspechy pri dobýjaní Konštantínopolu, najväčšieho centra kresťanstva od dôb kalifa Muáwiju (u. 680). Pri ich mnohých raných pokusoch o dobytie Konštantínopolu často utrpeli hrozné porážky. Nakoniec to boli janičiari, ktorí dobyli Konštantínopol a získali tak pre islam najväčšiu cenu. Vládnúci sultán, Mehmet II dovolil janičiarom lúpiť mesto a vraždiť svojich bývalých súvercov, hlavne kresťanov, tri dni. Tí, ktorí prežili, boli zotročení. Neskoršie sa začali do janičiarskeho regimentu prijímať aj moslimovia a súfíjovia spolu s tými, ktorí boli odvedení ako súčasť Dewshirme.

Disciplína a odvaha v regimente pomaly upadali, čo veľmi príznačne naznačovalo aj úpadok osmanskej moci.


Inštitúcia Dewshirme demonštruje fakt, ako islamský svet expandoval za použitia svalov a inteligencie neveriacich a dobýjal tak ďalšie územia neveriacich. Nasledujúc osmanskú inštitúciu Dewshirme, sultán Firauz Tuglak v Indii (v. 1351–88) ustanovil odvádzanie hinduistických detí podobným spôsobom. Nariadil svojim správcom provincií a generálom zajímať otrokov a vyberať z nich mladých a šikovných a poslať ich do služby na jeho dvor. Takýmto spôsobom nazhromaždil ako otrokov 180 000 mladých chlapcov.[4]


Kritika devširme: Osmanský spôsob Dewshirme, zrušený v roku 1656 bol vážne kritizovaný pre spôsob, akým boli otroci vyberaní.

Napriek tomu, pravoverní Osmani, ktorí ustanovovali svoje zákony v súlade so šaríjou, mali svoje ospravedlnenie Dewshirme v Koráne a islamskom práve. Korán v 8:41 hovorí, ‘A vězte, že zmocníte-li se jakékoliv kořisti, náleží z ní jedna pětina Bohu a poslu,…’


Jedna pätina získanej koristi vo vojne s neveriacimi prislúcha Alahovi a jeho poslovi, najprv bola dávaná Prorokovi Mohamedovi, vodcovi a pokladníkovi rodiaceho sa islamského štátu.

Po jeho smrti jeho podiel išiel do kalifátnej pokladnice. Minimálne jedna pätina z toho, čo vyprodukovali Dhimmi poddaní bolo vybrané ako charádž na základe zdaňovej politiky kalifa Omara, hoci tento podiel sa často zvyšoval podľa rozmarov moslimských vládcov, alebo za zvláštnych okolností. Keďže novonarodené deti neveriacich boli tak isto istým druhom produkcie pre štát, inštitúcia Dewshirme bola oprávnená na základe islamského posvätného práva. Prorok samotný bol príkladom získavania kresťanských detí keď zakázal kmeňu Taglíb krstiť ich deti.

Neskoršie Kalif Omar nakázal inému Taglíbskému kmeňu aby ‘neoznačovali svoje deti (krížom na ramene či zápästí) a nevnucovali im svoje náboženstvo (t.j. nekrstili ich).’[5] V dôsledku toho tieto deti prijali islam. Jediný rozdiel je, že Prorok a kalif Omar takto získali všetky deti kmeňov Taglíb, zatiaľ čo Osmani iba časť z nich cez Dewshirme.


S takýmto koránskym posvätením a prorockým príkazom Správne vedený kalif Utmán zaviedol systém podobný Dewshirme keď donútil núbijských kresťanov posielať ročný tribút otrokov do Káhiry (652–1276). Podobné dohody boli vynútené aj umajjovskými a abbásovskými kalifmi, čo už bolo citované. Ako vidíme, systém Dewshirme nebol teda osmanským vynálezom.

Okrem toho, tento prístup bol omnoho humánnejší než systém Proroka Mohameda na chytanie otrokov, ktorý bol použitý na Židov kmeňa Banu Kurajza a v Chajbare, to jest kde povraždil všetkých dospelých mužov a zotročil ženy a deti: božský prístup schválený samotným Alahom [korán 33:26–27].

Počas storočí islamskej kolonializácie a vlády sa obvykle používal prístup proroka Mohameda, omnoho krutejší než Dewshirme.
________________________________________
[1]. Lewis B (2000) The Middle East, Phoenix, London, p. 109
[2]. O’Shea S (2006) Sea of Faith: Islam and Christianity in the Medieval Mediterranean World, Walker & Company, New York, p. 279
[3]. Ibn Warraq, p. 231
[4]. Lal (1994), p. 57–58
[5]. Al-Biladhuri AY (1865) Kitab Futuh al-Buldan, Ed. MJ De Geoje, Leiden, p. 181

http://www.faithfreedom.org/articles/islamic-jihad-articles/islamic-slavery-part-7-ottoman-dewshirme-or-slave-harvesting/

Klíčová slova: islamizace  | šáría  | islám  | křesťanství
3097 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníPřihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Články autora
Průzkum
Do moře se zřítil bombardér s jadernými bombami. Co je pravděpodobnější? Čí je? Otestujte si svůj dez/informační čuch, resp. předpojatost: Do moře se zřítil bombardér s jadernými bombami. Co je pravděpodobnější? Čí je?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď