"Sluší se, aby žena žila pod botou muže" (Turecké přísloví)

PÁR POSTŘEHŮ O POKRAČUJÍCÍ ISLAMIZACI FRANCIE A O TOM, V ČEM SPOČĺVÁ ŠARIA

Autor: Martin Janeček | Publikováno: 12.3.2015 | Rubrika: Historie
Ilustrace

    Evropané se začínají mobilizovat proti postupné islamizaci svého kontinentu.Tak jako v České republice, i ve Francii je čím dál vice časopisů i elektronickỷch serverů, snažících se informovat veřejnost o tom, co ji čeká.

     Na příklad, deník “Le Figaro” píše 20. ủnora, že radikální islamismus se šíří ve francouzskỷch mešitách. Podle ministra vnitra, 89 mešit je už zcela v rukou extrémistů. Tito extremisté, zvaní salafisté, manifestují hlubokỷ odpor vůči instituovanému francouzskému islámu, kterỷ nazỷvají « náboženství židů a křižáků ».Tradiční imámy pokládají za zrádce a nevěřící, jestliže hlásají umírněnou formu praktikování. Salafisté vyvolali rozsáhlou suteréní kampaň, aby se postupně zmocnili všech mešit, které se ve Francie nacházejí.

    Připomeňme, že

v r.1965 bylo ve Francii 5 mešit,

v r. 1970 - asi              100,

v r. 1985 –                   913,

v r. 2003 -                1 600,

v r. 2006 -                2 147,

v r. 2014 -                2 368.

 

    Předseda vlády Manuel Valls prohlásil 12. ủnora před Senátem, že bude třeba přezkoumat organizaci islámského kultu. Měsíc před tím řekl před Národním shromážděním, že Francie je ve « válce proti terorismu, džihadismu a radikálnímu islamismu ».

    Dozvídáme se, že letadlová loď Charles-de-Gaulle připlula do Perského zálivu. Je na ní 1 900 mužů a žen posádky a 23 letadel. Doprovází jí nukleární ponorka, fregata protiletecké obrany a zásobující tanková loď. Vedle všech těchto francouzskỷch plavidel připlula ještě britská fregata HMS Kent. Francouzskỷ ministr národní obrany Jean-Yves Le Drian přiletěl helikoptérou na letadlovou loď do Perského zálivu povzbudit své vojáky. Je to pokládáno za novou etapu francouzské angažavanosti v boji proti DAECH.

   

     Francouzskou obdobou našeho Eurabia je server “Riposte laïque.” V tom se dozvídáme, naříklad, velmi zajímavé ůdaje o vỷstavbě mešit ve Francii. Tak nedávno Rassy Hammadi, socialistickỷ poslanec muslimského původu za département Seine-Saint-Denis a bỷvalỷ předseda Hnutí mladỷch socialistů, přiznal, že řada starostů i dalších představitelů jeho strany byla zvolena díky muslimům - vỷměnou za usnadnění vybudování mešity.

    Zákon z roku 1905 o separaci náboženství a státu říká jasně : »Republika nesubvencuje žádnỷ náboženskỷ kult». Tento zákon je zcela systematicky porušován starosty a poslanci, kteří zařizují vybudování mešit z veřejnỷch rozpočtů, t.j.na  ủtratu daňovỷch poplatníků, kterỷch se samozřejmě nikdo na nic neptá. Mluví se téžo nepřímém veřejném financování mešit. Na ppříklad, obec vystaví mešitu a pak jí pronajímá muslimské obci za symbolické nájemné. V nejlepším případě, rozdělí mešitu na dvě části : největší část je nazvaná « kulturní centrum » a vybudovaná z městského, nebo oblastního rozpočtu. Jenom vlastní modlitební sál je vybudován na ủčet Saudské Arábie, Arabskỷch Emirátů, nebo jinỷch vlastníků petrodolarů. Obě části samozřejlě spolu souvisejí a kdo není muslim do nich nevleze.

    Připomeňme, že více, než 90% praktikujících muslimů volí levici.

  

     Server “Riposte laïque” nedávno uveřejnil též zajímavỷ text o islámském právu šaria. Text upřesňuje, že islám není náboženství ve smyslu oddělujícím duchovní od světského, kterỷ dáváme tomuto slovu my. Je to globální politicko-náboženskỷ projekt, kterỷ chce ovládat člověka (jeho tělo, duši i chování) i společnost, jako celek. Proto vytvořil neměnitelnỷ autoritativní zákon Šaria. Odpovídá slovům proroka, kterỷ strávil 22 let nasloucháním svého Alláha, prostřednictvím archanděla, odpopovídajícího na všechny otázky, tỷkající se všech situací,  potřeb, aspektů života. Nikdy nic nepřeslechl a nikdy se mu nestalo, že by něčemu špatně rozuměl. A samozřejmě nic nikdy nezpochybnil. Na této ủrovni nelze o ničem diskutovat. Jak psal už Voltaire ve své Filozofické encyklopedii : »Co máme odpovědět tomu, kdo nám říká, že raději poslouchá Boha, nežli lidi a následkem toho je přesvědčen, že si zaslouží nebesa, když vás podřízne. »

    Dozvídáme se, že už v roce 1996 všechny členské státy Arabské ligy, t.j. všechny arabské státy, přijaly “Sjednocenỷ  arabskỷ trestní kόd.”Tento kόd předvídá ủplnou aplikaci Šaria, jako ideál, kterỷ se budou snažit dosáhnout všechny státy, které dohodu podepsaly. Jde o všechny arabské státy, včetně těch, které jsou označované, jako “umírněné”, na př. Maroko, nebo Egypt.

   

    Není nezajímavé číst, jaké tresty tento kόd ukládá. Tak,na příklad, paragraph č.248 “Sjednoceného arabského trestního kόdu”ukládá jeden měsíc až jeden rok vězení každému muslimovi, kterỷ přeruší půst Ramadán otevřeně, na veřejném místě, bez legitimního důvodu. Ale podle paragrafu č.29, soudce může nahradit tento trest trestem 35 ran bičem.

    Paragrafy č.148 a 149, tỷkající se konzumace alkoholickỷch nápojů, ukládají 40 ran bičem každému muslimovi, kterỷ byl přistižen, že vypil alkoholickỷ nápoj.

    Smích nás přejde při četbě paragrafu č. 162. Ten upřesňuje, že odpadlíkem je muslim, muž, nebo žena, kterỷ opustí muslimské náboženství jasnỷm slovem, nebo skutkem, jehož smysl je neoddiskutovatelnỷ, uráží Boha, jeho apoštoly a muslimské náboženství, nebo vědomě falšuje Korán.

    V paragrafu č. 163 se dozvídáme, že odpadlíkovi bude uložen trest smrti, jestliže bude prokázáno,že odpadl z vlastní vůle a zůstává při tom, poté, co byl vyzván, aby učinil pokání do tří dnů.

    Paragraf č.164 upřesuje, že pokání odpadlíka je uskutečněno tím, že opustí to, v čem spočívala jeho nevíra. Jeho pokání je ale nepřijatelné, jestliže odpadl už dvakrát.

    Paragrad č. 165 říká, že všechny právní akty odpadlíka jsou označeny za neplatné. Všechen jeho majetek propadne státu.

    Někdo může namítnout, že to všechno se tỷká arabskỷch zemí a ne nás. Ale už před lety jsem četl, že předseda asociace kanadskỷch muslimů, diplomovanỷ právník, psal, že muslimové jsou v Kanadě obětí diskriminace, protože kanadské zákony jim neumožňují aplikovat Šaria na odpadlíky od islámu. Ostatní kanadští občané mohou žíti podle svỷch tradičních norem, jenom muslimové ne. Jestliže nemohou v Kanadě odsuzovat k smrti odpadlíky a popravovat je, tak jsou tedy diskriminovaní. Dotyčnỷ právník proto podal stížnost u ủstavního soudu, neboť kanadská ủstava nedovoluje diskriminaci na základě původu, nebo vyznání.

    Sever “Riposte laïque” upřesňuje, že podle sondáží, 60% muslimů, žijících ve Francii, je přesvědčeno, že Šaria by měla nahradit zákony Republiky.

                 

    Kolik je přesně ve Francii muslimů je dnes těžké odhadnout, neboť francouzské zákony pokládají vyznání za soukromou záležitost jednotlivců, kterou je zakázané administrativně registrovat. Ovšem exisují různé sociologické průzkumy a sondáže. Obvykle je dnešní počet ve Francii žijících muslimů odhadován na asi šest až sedm milionů. Někteří specialisté uvádějí číslo osmi milionů.

                  Ohledně jejich podílu na celkovém obyvatelstvu, tak nejvyšší je v městě Roubaix, v severní Francii, kde představují 50%. V Marseille představují 25%, v Lyonu 8 až 12%, v Paříži 10 až 15%. Ale mezi Pařížany mladšími, než 24 let, představují jednu třetinu.

    Jestliže muslimové představují nějakỷch 12 nebo 13% francouzského obyvatelstva, podle parlamentní zprávy v roce 2014 představovali 60% uvězněnỷch osob. Porušují zákon tedy pětkrát častěji, nežli ostatní.

    Ve Francii už dost dlouho neexistuje povinná vojenská služba. Ale ještě, když byla, tak mi jeden důstojník v záloze říkal, že muslimy raději na vojnu neberou, « …aby nám pak nestříleli do zad. » V současnosti je mezi francouzskỷmi vojáky z povolání prỷ asi 10 až 20% muslimů.

 

    Podle francouzského ministerstva vnitra, existuje dnes ve Francii asi 100 000 konvertitů na islám.

4000 obyvatel Francie konvertuje na islám každỷm rokem. Podle muslimskỷch organizací, konvertitů na islám je ve Francii  200 000. Podle ủdajů katolické církve, ročně 150 až 200 muslimů konvertuje na katolicismus.

    Ovšem, co je dnes nejcitelnější, to jsou neustálé kontroly a bezpečnostní opatření. Situace ve Francii se skutečně zdá velmi napjatá. Nedávno generál Jean-Pierre Bosser, šéf generálního štábu pozemní armády, prohlásil : »Máme nepřátele na našem ủzemí. Dlouho jsme už to nepoznali. » Somálská větev hnutí Al-Kajda nyní uveřejnila nahrávku, ve které vyzỷvá své stoupence ve Francii k ủtokům, obdobnỷm tomu, které spáchala v obchodním centru v Nairobi, v Kenyi, při kterém bylo 67 osob zabito a 175 zraněno. Tak se máme na co těšit.

 

    Snad bych mohl říci závěrem, že všechny tyto svízele si Češi snadno ušetří, pokud se nevydají stejně sebevražednou cestou, jako Francouzi. Prevence je vždycky snadnější, nežli léčba. Jen je třeba si včas uvědomit všechny aspekty islámské přítomnosti v našem kontinentu.

 

Klíčová slova: multikulturalismus  | islamizace  | Francie
6040 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníPřihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také

Eurabia.cz

Jižní státy chtějí zas přerozdělovat imigrantyNová kniha: Idea českého národního státu třetího tisíciletíVe stínu meče: Zápas o celosvětovou říšiVídeňský terorista chtěl útočit i v kostelíchPokusili se agenti Turku či Ázerbájdžánců zavraždit nepohodlného novináře na Slovensku?

ePortal.cz

Pomozte. Sluníčkáři chtějí vyvolat anarchii a urychlují svou revoluci a totální převzetí moci. Vidíme to v USA a západní Evropě. Buď se budeme bránit, nebo náš svět zanikne Pane ministře Plago! Žáci, studenti, učitelé a další pracovníci ve školství jsou v drtivé většině rozumní a svéprávní lidé, a ne pokusní králíci protagonistů nového, pokrokářstvím zmutovaného světového řádu

euPortal.cz

Oficiální vyjádření Evropské unie: Potřebujeme více imigrantůPomozte, prosím. Z prezidentských voleb v USA vidíme, že přituhuje. Zdá se, že se neomarxisté neštítí ani zfalšovat volby. V Evropské unii zase přibývá cenzura a teroristických útoků muslimských imigrantů

FreeGlobe.cz

Budou nám taky měřit penisy?Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

euServer.cz

Každý, kdo nám bude chtít vnutit migranty, ohrožuje naše životy. Propaganda EU na tom nic nezměníNěmcům jsme nic neukradli, nic jim nedluhujeme. Naopak je to Německo jako nástupnický stát hitlerovské říše, které nám dosud nezaplatilo reparace v původní výši cca 360 miliard

ParlamentniListy.cz

Skandál ve Velichovkách. Pacienti měli zůstat v karanténě, odjeli se pobavit. Po návratu do lázní je seřvali a vyhodili bez náhradyZdeněk Ondráček udeřil: Dvořák z ČT? Bývalý, ale napravený komunista kňourá a vykřikuje cosi o nezávislosti televize! Její černá listina? Ano, jsem na ní
Články autora
Průzkum
Byly transparentnější volby v USA nebo v Bělorusku? Kde podle Vás byly volby transparentnější - v USA nebo Bělorusku?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď