"Sluší se, aby žena žila pod botou muže" (Turecké přísloví)

Švýcarsko: Multikulturní ráj?

Autor: Josef Zbořil | Publikováno: 18.2.2015 | Rubrika: Analýzy
Ilustrace

Gatestone Institut v USA (Switzerland: Multicultural Paradise? z 21.5.2013) - Nová kontroverzní zpráva švýcarské vlády tvrdí, že muslimští imigranti jsou tak dobře integrováni do švýcarské společnosti, že nejsou potřebné žádné další federální politiky nebo programy na podporu integrace muslimů nebo v boji proti islámskému extrémismu. Švýcarská spolková rada [Bundesrat] vydala 8. května 102 strannou studii - známou pod zkráceným názvem "Situace muslimů ve Švýcarsku" - která natolik zcela bagatelizuje nesčetné problémy spojené s muslimskou imigrací ve Švýcarsku, že tato zpráva byla zesměšňována jako "případová studie z politické korektnosti".

Zprávou byli v prvé řadě pověřeni zastánci multikulturalismu ve švýcarské vládě krátce poté, co švýcarští voliči schválili drtivou většinou v referendu z listopadu 2009 zákaz výstavby minaretů (věží u mešit, které se často používají pro svolávání muslimů k modlitbě). Překvapivý výsledek referenda, který prošel s jasnou většinou 57,5% voličské účasti reprezentoval bod zvratu v debatě o muslimské imigraci ve Švýcarsku. Kromě jiného toto referendum vytvořilo rostoucí propast mezi švýcarskými multikulturalisty a obyčejnými švýcarskými voliči ohledně problematiky muslimské imigrace. Švýcarská spolková rada vedla tvrdou kampaň proti zákazuminaretů a tvrdila, že by "ohrožoval mír mezi náboženstvími" a "bránil integraci." Poté, co byl zákaz schválen, vláda zahájila úsilí na více frontách ve "vzdělávání" švýcarského obyvatelstva prostřednictvím daňových poplatníků placeného pro-islámského výzkumu.

Poslední zpráva odhaduje, že muslimská populace ve Švýcarsku se pohybuje mezi 350 až 400 tisíci obyvateli, čili cca 5% z celkového počtu 8 milionů obyvatel. Drtivá většina muslimů ve Švýcarsku pochází z Balkánu, Turecka a severní Afriky a zhruba třetina jsou švýcarskými občany. Mnozí z nich jsou druhé a třetí generace přistěhovalců pevně usazených ve Švýcarsku. Ve zprávě se uvádí, že většina muslimů ve Švýcarsku nejsou náboženští a pouze 12% až 15% muslimů v zemi navštěvuje pravidelně mešitu. Podle studie není islám ve Švýcarsku homogenní ani monolitický a je organizován okolo více jeho etnicko-jazykových typů, které jen zřídka kdy spolu navzájem působí. Největší překážkou muslimské integrace je jazyk a ne náboženství, říká studie a závažné problémy ohledně islámu se vyskytují "pouze ve výjimečných případech". Studie konstatuje, že drtivá většina muslimů je plně integrována do švýcarské společnosti, že islám nepředstavuje žádné zvláštní problémy v každodenním životě ve Švýcarsku, a že islám málokdy vede k sociálnímu konfliktu. V důsledku toho, co říká studie, se vláda rozhodla, že není třeba podporovat žádná další opatření ohledně muslimské integrace. Zároveň však zpráva uvádí, že se muslimové ve Švýcarsku často cítí diskriminováni a že vláda musí udělat víc ve vzdělávání švýcarských občanů ohledně "islamofobie". Muslimské "oběti" této diskriminace musí být také lépe informovány o svých zákonných právech v rámci stávajících právních předpisů proti diskriminaci.

Netřeba dodávat, že muslimové přivítali závěry vlády. V tiskové zprávě Islámské centrální rady Švýcarska (IZRS), radikální Salafistické skupiny, která tvrdí, že si přeje zavedení islámského práva šaría ve Švýcarsku, bylo uvedeno, že zpráva obsahuje informace, které by mohly pomoci "omezit všeobecný strach ve švýcarské populaci." IZRS - která byla sledována švýcarskou tajnou službou kvůli svým anti-ústavním aktivitám - se také dovolávala ke Švýcarské federální radě, aby přijala opatření proti "šíření islamofobie" ve Švýcarsku. Nad studií mnoho švýcarských voličů nevěřícně kroutilo hlavami, protože je všeobecně známo, že dvojice problému multikulturalismu a muslimské imigrace jsou mnohem problematičtější než růžové hodnocení nabídnuté švýcarským kabinetem.

Podle nedávného průzkumu oblíbenosti vnímání islámu zpracovaného Bertelsmann Foundation, plná polovina všech švýcarských voličů považuje islám za hrozbu pro svoji zemi a 58% věří že islám nepatří do západního světa. Dvě třetiny švýcarských voličů vidí islám jako zdroj konfliktů. Vzhledem k tomu, že je málokdy den bez zpráv o nějakém problému souvisejícím s islámem, tak takové výsledky průzkumu nejsou překvapivé. V květnu 2013 se například ukázalo, že více než dvě třetiny žáků navštěvujících 80 škol v Curychu nemluví vůbec německy. V jedné škole v okrese Sihlfeld v Zürichu byl pouze jeden žák rodilým německy mluvícím. V Basileji, jsou nedostatečné znalosti německého jazyka mezi muslimskými přistěhovalci tak velké, že se politici snaží zavést kvóty na tzv. ghetto školy, vyžadující, aby alespoň 30% studentů v dané škole bylo rodilými německy mluvícími.

Dále v květnu 2013 rozhodl Nejvyšší soud Švýcarska, že 14-letá muslimská dívka nemůže být omluvena z lekce plavání jen proto, že je jejím učitelem muž. Její rodiče usilovali o omluvení, ale představitelé školy žádost zamítli. Ve svém rozhodnutí Nejvyšší soud uvedl rozhodnutí z roku 2008, které stanovilo zásadu, že povinná výuka plavání má přednost před náboženskými povinnostmi. V dubnu vyšlo najevo, že od začátku arabského jara se kriminalita ve Švýcarsku zdvojnásobila a někteří politici tak nyní požadují, aby všichni mužští žadatelé o azyl ze severní Afriky a Blízkého východu poskytli vzorky DNA, které by byly uloženy v datové bance na pomoc švýcarské policii při vyšetřování zločinů. V březnu švýcarská Federální informační služba (FIS) varovala, že se zvyšuje počet džihádistů [svatých bojovníků] rekrutovaných ve Švýcarsku. V rozhovoru pro švýcarské noviny Berner Oberlander ze dne 11. března řekl šéf švýcarské informační služby: "To, co nás trápí, je to, že existuje více a více lidí v naší zemi, kteří jsou zrekrutovanými švýcarskými lidmi pro vykonávání džihádu." Více než dvě desítky švýcarských muslimů zvažuje cestu do Sýrie, aby tam vstoupili do bojů.

V únoru uvedla agentura pro zjišťování veřejného mínění Vimentis ve své výroční anketě za rok 2013, že přistěhovalectví je zdaleka nejdůležitější problematikou pro švýcarské voliče. Dále bylo zjištěno, že téměř 70% švýcarských voličů je zastáncem zvýšení počtu policistů v zemi v důsledku klesající úrovně bezpečnosti. V lednu švýcarští představitelé uvedli, že se připravují na masivní nárůst žadatelů o azyl v roce 2013. Vláda v rozpočtu pro rok 2013 počítala s 23 tisíci žádostí o azyl, ale toto množství nyní odhaduje na 30 tisíc. Náklady na zvládnutí politických uprchlíků očekává ve výši 1,43 miliardy franků (cca 40 miliard Kč). V listopadu 2012 řekl šéf policie pro švýcarský kanton Zug, Beat Villiger, že Švýcarsko potřebuje alespoň 1500 více policistů v boji proti vlně kriminality páchané zahraničními gangy. Villiger dále uvedl: "Profesionalizace zločinců v oblastech kapesních krádeží, podvodů a skimování [z bankomatů pomocí duplicitní čtečky kreditních karet a bezdrátové kamery] roste." Vyzýval také pro zavedení zvláštních věznic pro neúspěšné žadatele o azyl a zvýšení video-dohledu ve vlacích. Počet loupeží a přepadení ve švýcarských vlacích se zvýšilo do takové míry, že se švýcarská vláda nedávno rozhodla vybavit dopravní policisty střelnými zbraněmi.

V listopadu 2013 také švýcarská policie zatkla několik členů muslimské gangu zvaného Jamahat, kteří nutili mladistvé ze znevýhodněných rodin ve městech Le Locle a La Chaux-de-Fonds konvertovat k islámu a pak prodávat drogy. Jamahat gang se skládal z mladých muslimských mužů původem z Afghánistánu, Čečenska a bývalé Jugoslávie. Podle policie "se skupina pokouší radikalizovat své činnosti snahou si vynutit - fyzickým a psychickým násilím - monopol na prodej marihuany ve svém regionu". V nedalekém Lausanne byl imám z místní mešity obviněn z mnohoženství poté, co se oženil se švýcarskou ženou, která konvertovala k islámu. Jak imám, tak i žena už ale byli legálně oddáni s jinými partnery. Polygamní manželství bylo provedeno náboženským obřadem, nicméně ve Švýcarsku jsou oficiálně státem uznávány jen civilní sňatky. V říjnu 2013 si muslimové stěžovali na "urážející" reklamu Švýcarských aerolinií. Součástí kampaně byly velkoformátové plakáty zobrazující letadlo v červené barvě a bílým křížem švýcarské vlajky namalované na ocasním křídle, doplněné sloganem "kříž je trumf" [vztahují se na karetní hru]. Muslimové tímto výrokem byli pobouřeni a že byl "křesťanský slogan použit jako provokace a útok proti islámu". Švýcarské aerolinie reagovaly, že její reklamní kampaň nenese žádné náboženské nebo politické poselství.

V říjnu 2013 byl chlapec šesté třídy ve škole ve Winterthuru donucen změnit školu kvůli tomu, že jej muslimské děti opakovaně nutili konvertovat k islámu. Problémy začaly poté co se jeden z chlapců, jehož otec je imám, pokusil přinutit chlapce, aby se pomodlil k Alláhovi. Poté, co chlapec odmítl, muslimské dítě se mu začalo vysmívat pro jeho křesťanskou víru. Brzy poté další muslimští spolužáci (14 z 19 chlapců šesté třídy bylo muslimy) začali chlapce pronásledovat, řvát na něj, že bude zabit a ať poklekne před Alláhem. Muslimské děti se ve stejné škole také snažili vynucovat islámský styl oblékání. Ve stejném měsíci učitelka tělocvikuve škole André-Chavanne v Ženevě zakázala studentkám jít v pátek na běžeckou dráhu z důvodu stížností z blízké mešity. Když se pobouření rodiče učitelky dotazovali na důvod, tak se ospravedlňovala tím, že měla starost o bezpečnost dívek, protože muslimové jim předtím nadávali.

V září 2012 hlasovala švýcarská sněmovna proti zákazu nošení burky pro muslimské ženy na veřejných místech. Poslanci, kteří hlasovali proti zákazu burky argumentovali, že by "podporoval negativní názory na Švýcarsko" a "uškodil by cestovnímu ruchu z muslimských zemí." V srpnu 2012 zjistila studie, dvojice akademiků z University Neuchâtel, že nejméně1400 muslimských žen ve Švýcarsku bylo obětí nucených sňatků. Nejvíce nucených sňatků zahrnovalo muslimské imigranty z Balkánu, Turecka a Srí Lanky. V červnu 2012 švýcarská policie varovala, že radikální muslimské skupiny používají Švýcarsko jako základnu ze které podporují džihád v Evropě i mimo ni. Islamisté ve Švýcarsku poskytují džihádistům logistickou podporu a také posilují používání jejich internetových stránek šířících islámskou propagandu, stejně jako podněcování svých příznivců ke spáchání teroristických činů a násilí. V reakci na rostoucí hrozby radikálního islámu spustila švýcarská policie nové výzkumné oddělení s IT specialisty, aby zintenzivnila úsilí při sledování džihádských webových stránek a jejich provozovatelů.

V únoru 2012 oznámil vedoucí islámské skupiny ve Švýcarsku plány na založení jejich vlastního parlamentu, který by umožnil všem muslimům v zemi, aby "mluvili jedním hlasem" a že jejich nový "parlament" bude založen na principech islámského práva šaría. Švýcarští analytici, podle projevu vydaného v novinách Basler Zeitung říkají, že tato iniciativa je snahou vytvořit "paralelní" legislativní orgán ve Švýcarsku, který bude mluvčím islámských fundamentalistů, kteří se snaží zavést ve Švýcarsku právo šaría. V lednu 2012 oznámila extrémistická Islámská centrální rada Švýcarska (IZRS), že se snaží získat peníze ze zemí v Perském zálivu pro vybudování mega-mešity v Bernu v hodnotě 20 milionů švýcarských franků (cca 480 milionů Kč). Plánovaná třípodlažní mešita bude největší ve Švýcarsku. Kromě modlitebních prostor pro více než 500 věřících bude mít budova konferenční a školící místnosti, obchody, podzemní parkoviště a zahradu.

V září 2011 vyzvala skupina imigrantů se sídlem v Bernu k odstranění symbolu bílého kříže ze švýcarské národní vlajky, protože se jedná o křesťanský symbol a "již neodpovídá dnešnímu multikulturnímu Švýcarsku." V rozhovoru pro švýcarské noviny Aargauer Zeitung muslimský aktivista uvedl, že kříž má křesťanské pozadí a zatímco křesťanské kořeny ve Švýcarsku by měly být respektovány "je ale nutné oddělit církev a stát", protože "dnešní Švýcarsko má velké náboženské a kulturní rozmanitosti. Člověk se tak musí ptát, zda stát chce pokračovat v budování symbolu, v který mnozí lidé už nevěří".

 

Čtěte na podobné téma:

Rakousko: Občanské právo vs. právo Šaría

Saudská Arábie: Islámský genderový a náboženský aparteid

Převzato se souhlasem autora z jeho blogu zboril.blog.idnes.cz

 

Klíčová slova: multikulturalismus  | politická korektnost  | islamizace  | imigrace  | integrace  | Švýcarsko
5555 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také
Výklad Koránu

Základy islámu a jejich výklad

Stručný životopis zakladatele islámu

Islám a terorismus

Súmrak európskej civilizácie - Barbari sa zmocňujú Európy
Islám live
Sledujte nás na Youtube
Články autora
Průzkum
Měla by Británie vrátit Argentině Malvíny a Rusko Ukrajině Krym? Letos uplyne 40 od britsko-argentinské války o Malvíny (Falklandy). Měla by Británe Malvíny vrátit Argentině, tak jak požaduje vrácení Krymu Ruskem Ukrajině?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď
Doporučujeme
Český obránce Vídně proti Turkům roku 1683