"Sluší se, aby žena žila pod botou muže" (Turecké přísloví)

Hnutí Islám v České republice nechceme - programové teze

Autor: Martin Konvička | Publikováno: 16.2.2015 | Rubrika: Kauzy
Ilustrace

Mezi dvěma demonstracemi a v mediální smršti nezbývá mnoho prostoru na dlouhodobější úvahy. Jsou však nutné. IvČRN roste a sílí, ale jako v každé rostoucí entitě se objevují i nevyhnutelná vnitřní pnutí. Souvisí i s tím, že se stále víc lidí, od mediálních žraloků po prosté příznivce, ptá - co vlastně IvČRN chce? A tak jsem načrtnul programové teze ... prošly už neformální "vnitřní oponenturou", ale ještě ne širokým schválením. A tak se ptám i Vás, čtenářů tohoto blogu, protože taknějak předpokládám, že islám v ČR nechce nikdo gramotný...  

Islám v České Republice Nechceme je nadstranická, kulturně pluralitní iniciativa angažovaných občanů, kteří jsou znepokojení sílením islámu v Evropě a smířlivou politikou části tuzemských elit vůči tomuto vývoji.

 
Požadujeme, aby domácí politická třída začala brát vážně rizika islámské expanze pro svobodu, demokracii a lidská práva v naší zemi. Nechť stát řádně plní svůj nejdůležitější úkol – ochranu bezpečnosti a svobod občanů, včetně ochrany jejich historicky navyklého způsobu života. Naše cíle prosadíme demokratickou a nenásilnou cestou, zahrnující všechny legitimní prostředky občanského a politického aktivismu – tedy vzděláváním a osvětou, kampaněmi a demonstracemi, spoluprací s volenými zástupci, v krajním případě i vstupem do politiky.

 

Islám chápeme jako agresivní politickou ideologii, historicky prezentovanou jako náboženství a falešně si nárokující ochranu v rámci svobody vyznání. Jeho neskrývaným cílem je přeměna neislámských společností na společnosti islámské. Už při relativně malé přítomnosti v zemi vede ke vzniku paralelní společnosti, řídící se vlastními zákony a odmítající integraci se společností neislámskou – v této fázi je dnes Česká republika. Další sílení islámu vede k narůstajícím požadavkům vůči tzv. nevěřícím, růstu napětí ve společnosti, zhoršující se bezpečnostní situaci a násilnostem – v té fázi je dnes většina západoevropských zemí. Poslední fází tohoto vývoje pak jsou islámské teokratické státy, neoddělující náboženství a státní moc a řídící se nelidským právem šária.

 

Odmítáme islámskou ideologii, ale neodmítáme muslimy jako jednotlivce. Pokládáme je za oběti, připravené islámem o řadu pro nás běžných lidských práv a svobod, včetně svobody změnit víru, nebo vůbec žádnou víru nemít.   


Dlouhodobě usilujeme, aby byl islám, respektive jeho politická složka, vnímán českou společností stejně jako jiné totalitní ideologie neštítící se násilných metod – tedy například nacismus nebo komunismus Za ideální řešení pro české a evropské muslimy pokládáme jejich dobrovolný odchod od islámu – ať už k jiné víře, nebo k bezvěrectví. Protože však lidem nelze diktovat, v co věřit, spokojíme se s tím, že odmítnou politické aspekty islámu. Přejeme si, aby veřejná propagace politických aspektů islámu byla trestná stejně, jako je trestná veřejná propagace výše uvedených totalitních ideologií.

 

Někteří naši příznivci a spojenci omezují politický islám na „džihád a šáriu“, přičemž opomíjejí, že předstupněm násilného džihádu je budování semknuté paralelní společnosti a že šária je prosazována postupnými kroky, maskovanými za tzv. „respekt“ a „toleranci“. Jsme si vědomi, že prvním požadavkem šárie vůči nemuslimům je zákaz kritizovat islám a jeho proroka Mohameda. Požadavky v tomto směru chápeme jako snahu omezit svobodu slova a tím zasáhnout do ústavních práv občanů naší země. Rovněž si jsme vědomi, že kritickým prvkem paralelní společnosti je genderový sňatkový apartheid, bránící muslimkám, ale nikoli muslimům, ve svobodném výběru životních partnerů. Pouze ty islámské věřící, kteří připustí svobodnou kritiku Mohameda a odmítnou sňatkový apartheid, lze pokládat za umírněné muslimy.


Protože si uvědomujeme, že všeobecné odmítnutí islámské ideologie je dlouhodobou záležitostí, podporujeme v této fázi jakékoli aktivity, směřující k „zadržování islámu“ – zkomplikování jeho šíření na území ČR. Z konkrétních iniciativ to jsou zejména

 

-          novelizace Zákona o církvích, jež by měla radikálnímu islámu zabránit ve využívání zákonných výhod, kterým se těší církve a církevní společnosti

-          zrušení veterinárních a technických výjimek náboženským společnostem pro takzvané „halal“ porážky domácích zvířat, zamezení importům rituálně porážených zvířat do domácích obchodních sítí

-          zákaz islámských náboženských symbolů, včetně kontroverzního zahalování žen, ve veřejných prostorách, školách a úřadech

 

Na prosazení těchto kroků jsme ochotni spolupracovat s každou politickou stranou a politikem, pokud je jejich primární motivací ochrana práv a svobod občanů České republiky.

 

Protože jsme si vědomi, že střet s islámem je určující pro další vývoj euroamerické i globální civilizace, podpoříme současně ty politické návrhy, které posílí obranyschopnost naší země a její odolnost proti totalitním ideologiím: Vnitřní i vnější bezpečnost, včetně civilní obrany a brannosti obyvatelstva; ochranu slabých a bezmocných před predátorským chováním úřadů; ekonomickou prosperitu, tedy růst podnikatelského sektoru; vzdělání zproštěné ideologického balastu tzv. politické korektnosti; rodinu, včetně ekonomických pobídek pro reprodukci domácí populace.

 

Naprosto odmítáme jakékoli nařčení z rasismu – islám není rasa. Odmítáme i primitivní xenofobii – našimi spojenci a přáteli jsou odpůrci islámu ze všech národů a etnických skupin, včetně exmuslimů, jejichž právo opustit víru míníme bránit všemi legálními prostředky. 

 

Evropa čelí islámské expanzi, s relativně krátkými přestávkami, posledních 1400 let. Během té doby dospěli Evropané k určitým hodnotám, jako jsou úcta k jedinci jako plnohodnotné lidské bytosti a nezastupitelná hodnota svobody, a to v jakékoliv oblasti individuálního života jedince i kolektivního života národa. Každá doba čelí svým vlastním výzvám. Výzvou pro 21. století je zastavit islámskou ideologii, která je protikladem výše uvedených evropských hodnot. Bráníme svobodu a hodnotu jedince coby základ naší civilizace. Vyzýváme všechny, kteří mají shodný názor, ctí Ústavu České republiky a váží si sami sebe, aby slovy i skutky sdělili islámu rozhodné NE. 

 

 

Klíčová slova: Česká republika
4149 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také
Výklad Koránu

Základy islámu a jejich výklad

Stručný životopis zakladatele islámu

Islám a terorismus

Súmrak európskej civilizácie - Barbari sa zmocňujú Európy
Islám live
Sledujte nás na Youtube
Články autora
Průzkum
Měla by Británie vrátit Argentině Malvíny a Rusko Ukrajině Krym? Letos uplyne 40 od britsko-argentinské války o Malvíny (Falklandy). Měla by Británe Malvíny vrátit Argentině, tak jak požaduje vrácení Krymu Ruskem Ukrajině?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď
Doporučujeme
Český obránce Vídně proti Turkům roku 1683