"Sluší se, aby žena žila pod botou muže" (Turecké přísloví)

Recenze: Jak porozumět Mohamedovi a muslimům

Autor: Martin Janeček | Publikováno: 7.1.2015 | Rubrika: Recenze
Ilustrace

    Koncem roku 2014 vyšly dvě knihy, které určitě budou zajímat každého, komu není lhostejný dnešní globální „střet civilizací“ mezi Západem a islámem.

   O první knize si můžete přečíst zde.

    Druhá kniha se jmenuje Jak porozumět Mohamedovi a muslimům (Copyright © Lukáš Lhoťan, 2014). Jejím autorem je Alí Sína, původem íránský muslim, žijící na Západě, který se od islámu odvrátil.

    Je to velmi zajímavé svědectví někoho, kdo toto náboženství poznal zevnitř a kdo zná dobře Korán i další texty, určující povahu tohoto vyznání.

    Autor především rozebírá osobnost zakladatele islámu z psychologického hlediska. Je možno namítnout, že ten žil před čtrnácti stoletími. Ale Alí Sína cituje a analyzuje jak Korán, který Mohamed údajně sám diktoval, tak další texty z té doby. Podle nich vyvozuje charakteristické rysy Mohamedovy osobnosti. Souběžně cituje díla významných psychologů a psychiatrů a rozebírá chování zakladatelů různých dnešních sekt. Vidí mnoho podobností mezi jejich chováním a chováním zakladatele islámu.

    Četba této knihy nás nutí se zamýšlet nad mechanismy všech tyranií a totalitních systémů, kterých historie poznala tolik. Výmluvná jsou na příklad autorova slova: „Čím víc toho obětujete, tím závislejší jste“. Nebo jeho vysvětlení, že slavná věta, kterou Usáma bin Láden začal svůj Dopis Americe: „My milujeme smrt stejně, jako vy milujete život“, byla poprvé formulovaná v poselství velitele muslimských sil před bitvou u Kadisíje v roce 636 n.l.

    Alí Sína cituje Ibn Isháka, který žil v letech 704-768 n.l.:  Mohamed pravil: „Zabte všechny Židy, kteří vám padnou do rukou!“ Načež Muhajíša ben Mas´úd skočil na Ibn Sunájna, židovského obchodníka, s nímž udržoval společenské a obchodní styky, a zabil ho. Muhajíšův starší bratr Huwajíša, který tehdy ještě nebyl muslimem, začal křičet: „Proč jsi ho zabil, když jeho bohatství dlužíš za svoje tlusté břicho?“ Muhajíša odpověděl: „Kdyby mi ten, co mi přikázal ho zabít, býval přikázal zabít tebe, byl bych usekl hlavu tobě“.(….) Huwajíša zvolal: „Při Bohu, víra, která toto dokáže, je úchvatná!“ A stal se muslimem.

    Kniha jasně ukazuje, že islám nejenom ohrožuje věřící všech ostatních náboženství, ale že je zcela nepřijatelný pro všechny, kteří si chtějí udržet svobodu smýšlení a základní lidské hodnoty. Autor připomíná, že kvůli islámu přišlo o život víc lidí, než kvůli čemukoli jinému. Říká, že Hitlerovo šílenství jich zabilo padesát milionů, avšak Mohamedovo šílenství připravilo o život stovky milionů. Bolest způsobená Hitlerem je za námi. Rány zasazené islámem krvácejí už 1400 let.

    Víme, že počet muslimů na Západě rychle roste. Autor se domnívá, že velká populace muslimů v islámských zemích nepředstavuje pro svět závažnou hrozbu. Jejich přítomnost v ostatních zemích je však vážným problémem. Říká doslova: „ Když se muslimové množí ve svých vlastech, má to za výsledek pouze to, že chudnou. Budou mezi sebou bojovat a sami se oslabí. Pokud jim ale bude umožněno rozrůstat se na Západě, demokracie pomine, a to znamená smrt západní civilizace.“

    Autor analyzuje situaci různých zemí, podle procenta jejich muslimských obyvatel:

-Dokud muslimové tvoří okolo 1%, jsou vnímaní jako mírumilovná menšina, která nikoho neohrožuje.

-Když je jich 2-3%, začnou obracet na islám další osoby, především příslušníky jiných národnostních menšin a nespokojených skupin, vězně a členy pouličních gangů.

-Od 5% výše mají muslimové ve společnosti vliv neúměrný svému počtu. Prosazují zavedení jídla halal (odpovídajícího islámským standardům). Usilují, aby jim bylo umožněno řídit se islámským právem šaria.

-Když tvoří 10%, začnou si na svůj stav stěžovat nezákonnou formou, na příklad pálením aut.

-Po dosažení 20% se džihádisté začínají sdružovat v milicích.

    Autor, který sám není evropského původu, zdůrazňuje, že musíme chápat vzrůstající odpor proti muslimské imigraci. Říká: „Podporuji Geerta Wilderse a jeho snahu zastavit islám v Evropě. (….)Budou-li lidé jako on umlčeni, přerodí se protiislámské nálady v násilná hnutí a dojde ke krveprolití. Naléhavě prosím bývalé muslimy, aby se k němu přidali. Toto není válka ras, třebaže se ji tak muslimové a jejich levičáčtí poskoci snaží líčit. Tohle je válka dvou ideologií – ideologie svobody, pluralismu, tolerance proti ideologii otroctví, netolerance a nadvlády.“

    Alí Sína říká ještě jednu velmi důležitou věc. Cituje čínského mudrce Sun-C´, který pravil: „Poznej svého nepřítele a nebudeš poražen!“ Muslimové znají západní kulturu a naučili se perfektně využívat jejích slabostí a protikladů. Občané západních zemí islám a muslimy dost dobře neznají - a proto jim podléhají. Je důležité, aby se s islámem, jeho zásadami a historií, obeznámili.

    Proto je též důležitá role těch, kteří islám poznali zevnitř – bývalých muslimů. V dovětku o autorovi na konci knihy, bývalý muslim Ibn Warraq srovnává islám s komunismem. Označuje obě doktríny jako neduchovní ideologie, usilující o světovládu. A připomíná roli bývalých komunistů v odhalení nepravdivosti a zhoubnosti marxismu-leninismu. Říká: „Bývalí muslimové v táboře Západu jsou jediní, kdo opravdu vědí, o co jde.“

    Já sám jsem kdysi ve Francii připravoval doktorskou tézi z historie pod vedením profesorky Annie Kriegelové. Byla to bývalá významná funkcionářka francouzské komunistické strany, která se pak stala jednou z nejvýznamnějších hlasatelů antikomunismu. Připomeňme, že tato Francouzka židovského původu byla příbuznou Františka Kriegela, jediného československého představitele, který v roce 1968 v Moskvě odmítl podepsat souhlas s přítomností armád mocností Varšavské smlouvy na našem území.

    Předmluvu knihy Alího Síny napsal též jeden bývalý muslim, pan Lukáš Lhoťan. Je to Čech, který konvertoval na islám v dospívání a dlouho hrál významnou roli v muslimské obci v Brně. Poznal zblízka chování jejích členů a hlavně neustálý nátlak saúdsko-arabských sponzorů, kteří financují její existenci a vyžadují od ní stále agresivnější postoj. Poznal též silný antisemitismus jejích členů a nakonec se s nimi rozešel.

    K tomu bych dodal jednu věc. V Evangeliích je psáno: „Milujte své nepřátele!“ V Talmudu je dána otázka a odpověď: „Kdo je nejsilnější? Ten, kdo je schopen ze svého nepřítele udělat svého přítele.“ Někomu se mohou obě myšlenky zdát dost podobné. Ve skutečnosti jsou velmi odlišné. Milovat své nepřátele, ve smyslu že jde o ty, kteří stále jsou našimi nepřáteli a utiskovateli, kteří ubližují našim nejbližším, je přístup, který je možné označit za zbabělý a masochistický. To je ten „Stockholmský syndrom“ rukojmích, kolaborujících se svými únosci. To je chování tolika současných politiků a intelektuálů, kteří si namlouvají, že ústupky od islamistů něco získají. Ale ten, kdo je schopen ze svého nepřítele udělat svého přítele, v současnosti konkrétně kdo je schopen pomoci muslimovi, aby pochopil podstatu islámu a rozešel se s ním, ten je skutečně nejsilnější.

 

    Obě tyto knihy jsou vážným varováním. Mohou se zdát velmi odlišné jedna od druhé. Dore Gold je daleko zdrženlivější, Alí Sína mnohem vehementnější. Jejich poselství jsou však velmi podobná. Týkají se nejenom všech těch, kteří věří, že Izrael má důležitý úkol v historii lidstva, ale všech, kterým záleží na zachování evropského dědictví.

    Pokud smím dodat něco osobního, tak jsem rodilý Pražan, ale největší část svého života jsem strávil ve Francii. V roce 1938 Francouzi nechtěli bojovat za Československo, které do značné míry sami vytvořili dvacet let před tím. Raději podepsali Mnichovskou dohodu, podle které se Hitlerovo Německo mohlo zmocnit Sudet – a pak i zbytku Českých zemí. V roce 1939, když přišla řada na Polsko, tak socialistický předák Marcel Déat volal: „Mourir pour Danzig?“(Máme umírat kvůli Gdaňsku?) Nechtěli bojovat ani kvůli Československu, ani kvůli Polsku. A v roce 1940 už nacistická armáda byla v Paříži.

    Ať nám ta nedávná historie slouží jako lekce. James Woolsey, bývalý ředitel americké Central Intelligence Agency, řekl už před několika lety: „V určitém smyslu jsme už vstoupili do Čtvrté světové války. (….) Nebyli jsme to my, kdo si vybral boj. Byli to fašisté strany Baas a šíitští i sunnitští islamisté, kdo nám vnutil tuto volbu. Ale nyní jsme začali jednat. A poněvadž jsme na pochodu, zbývá nám jenom jeden způsob, jak zvítězit: tak, jak jsme zvítězili v první světové válce, v boji za 14 bodů Wilsonova programu, jak jsme zvítězili ve druhé, v boji za Atlantickou chartu Churchilla a Roosevelta, jak jsme zvítězili ve třetí, v boji za vznešené ideály prezidentů Trumana a Reagana.“

    Tato čtvrtá světová válka nyní vstupuje do nového stadia. Obrovské masy muslimů přicházejí každý den z celého světa se připojit k bojovníkům Islámského státu v Sýrii a Levantě. Zkušení novináři píší, že manifestují nadšení, které nebylo vidět nikde jinde, v žádném jiném konfliktu. Vůdce tohoto státu byl prohlášen za Chalífu, za nástupce proroka Mohameda. Prohlašuje, že vyvraždí až 500 000 lidí, bude-li to nutné. A samozřejmě se stále zvyšuje hrozba ze strany Íránu. Pokud tomu žádná mocnost v poslední chvíli nezabrání, Írán bude už brzy vlastnit nukleární zbraň. Rakety dlouhého doletu už má, takže není obtížné si představit, co nás čeká: buď poroba, nebo nukleární válka.

    O tom, jak ta poroba bude vypadat, napsal jeden americký židovský novinář: „Evropští Židé si nesmějí myslet, že budou žít klidně dál i pod muslimskou mocí. Islamisté zorganizují v Evropě novou Šoa, aby mohli být jistí, že už nikdy se Židé nebudou chtít zmocnit země Izrael.“   

   

    Od dob Adolfa Hitlera jsme neviděli tak šílené násilí, tak obrovskou kolektivní vůli k moci. Pokud se proti ní nepostavíme včas, tak bude pak asi pozdě.

Knihu si můžete koupit zde.

Klíčová slova: náboženství  | multikulturalismus  | politická korektnost  | islamizace  | šáría  | islám  | imigrace  | džihád
5629 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také
Výklad Koránu

Základy islámu a jejich výklad

Stručný životopis zakladatele islámu

Islám a terorismus

Súmrak európskej civilizácie - Barbari sa zmocňujú Európy
Islám live
Sledujte nás na Youtube
Články autora
Průzkum
Měla by Británie vrátit Argentině Malvíny a Rusko Ukrajině Krym? Letos uplyne 40 od britsko-argentinské války o Malvíny (Falklandy). Měla by Británe Malvíny vrátit Argentině, tak jak požaduje vrácení Krymu Ruskem Ukrajině?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď
Doporučujeme
Český obránce Vídně proti Turkům roku 1683