"Sluší se, aby žena žila pod botou muže" (Turecké přísloví)

Radikální ateisté zabili 29 lidí při sebevražedném útoku v Iráku

Autor: Jan Werner | Publikováno: 31.12.2014 | Rubrika: Opačný pohled
Ilustrace

Nalijme si sklenku čistého vína. My ateisté neustále kritizujeme náboženství kvůli jeho násilným projevům, až se pro nás staly teze o násilnosti a nebezpečnosti náboženství jakýmsi dogmatem, jakousi mantrou, kterou neustále dokola zaslepeně opakujeme. Přes tuto zaslepenost nám však uniká možnost vlastní sebereflexe. Neustále útočíme na věřící s tím, aby se vyjádřili tu k této pasáží nějaké svaté knihy, tu k nějakému násilnému činu, ale sami se přitom k něčemu takovému nemáme. A určitě nyní nebudu mluvit jen za sebe, ale za velkou část nedogmaticky smýšlejících ateistů, když řeknu, že již nastal čas na to přestat hrát mrtvého brouka, čas na to vystrčit hlavu z písku a podrobit kritické (sebe)reflexi i soudobý radikální ateismus. Nemůžeme po věřících chtít, aby se zpovídali z činů extremistických náboženských organizací, které navíc náboženství většinou pouze dezinterpretují a zneužívají pro prosazování svých vlastních, s náboženstvím nesouvisejících politických cílů, když zároveň sami ignorujeme existenci a činy desítek militantních teroristických ateistických a agnostických organizací, jež působí po celém světě. Proto tedy říkám: svého ateismu se nevzdávejme, ale podívejme se realitě do očí. Pokud totiž chceme, aby nás věřící brali s našemi stížnostmi na jejich náboženství vážně, již se nadále nemůžeme chovat tak, jak kdyby tyto ateistické teroristické skupiny neexistovaly. Právě naopak. Tváří v tvář realitě bychom měli informovat i o hrůzných činech, kterých se ateisté různě po světě dopouštějí. Jelikož žijeme v post-komunistickém státě, je jasné, že ateismus má i v mainstreamových médiích stále jistou protekci. Proto se z našich médiích sice dočtete o pravděpodobně vyfabulovaných případech sexuálního obtěžování v kostelech, či o činech islamistických teroristických organizací, avšak o násilí a bezpráví, kterého se dopouštějí ateistické militantní skupiny nikoliv. Bude zřejmě trvat ještě roky, než česká média protrhnou informační blokádu a kdy se i z českých médií dozvíme, kde se zase nějaký ateista odpálil "ve jménu principu falzifikace". Kdo jiný by se tedy měl zhostit role informátora, který bude o činech radikálních ateistů informovat, než právě naše Občanské sdružení ateistů České republiky? V tomto článku se tedy podíváme na zcela aktuální události z Iráku. ISIS jsou sice české noviny plné, avšak o činech Brigády mučedníků Charlese Darwina (Charles Darwin Martyr Brigades – CDMB), která si v poslední době v Iráku připsala několik mimořádně krvavých útoků, se v nich nedočtete. Na činy tohoto radikálního uskupení se  zaměřím v tomto textu.

Zatímco především sever Iráku je v současnosti ochromen postupem Islámského státu (IS), na jihu Iráku mají poněkud jiné problémy. Svou činnost tam totiž v posledních týdnech zesiluje hnutí Brigáda mučedníků Charlese Darwina (dále CDMB), která je nechvale proslulá svou teroristickou činností, kterou páchala v minulých letech především v Kuvajtu, Kataru, Bahrajnu a částečně také v Saúdské Arábii, dokud se v říjnu loňského roku nepodařilo saúdské armádě tamní buňku CDMB zcela eliminovat. V Iráku v minulosti CDMB operovala pouze okrajově, nyní se však toto hnutí rozhodlo využít destabilizace v regionu a svou činnost zde zesílilo. Zatím nejvíce o sobě radikální ateisté hlásící se k odkazu Charlese Darwina dali vědět na konci července, když se zcela nečekaně jeden z příslušníků této brigády odpálil na tržišti v jinak zcela mírumilovném městě Al-Lamkan, jež leží na jihovýchodě Iráku.

Útok na tržišti s ovocem se odehrál 29. července, v ranních hodinách, kdy trh bývá nejvíce zaplněn civilisty. Útok si vyžádala 29 obětí a 50 dalších osob bylo zraněno. CDMB se ještě ten den k incidentu přihlásilo prostřednictvím videa, které nahrálo na youtube. Na videu vystupuje vůdce CDMB, Dr. Richard Harris, a říká, že za útokem stojí dva členové jeho brigády mučedníků. Harris na videu zároveň vyhrožuje dalším násilím, které brigáda plánuje vůči křesťanům, muslimům, židům, buddhistům a sikhům. "Naši vojáci prolili krev věřících," říká Harris a pokračuje, "tato nečistá prasata odmítla princip falzifikace stanovený naším duchovním vůdcem, Karlem Popperem, sláva jeho jménu. Proto musejí být zcela vyhlazeni."

Zajímavé je, že členové CDMB se většinou rekrutují z řad vysokoškolsky vzdělaných osob a vidíme tu tak jistou paralelu mezi ateistickými a islamistickými teroristickými organizacemi. Řada radikálních muslimů, kteří se přidali k nějaké z teroristických organizací, totiž také disponovala vysokoškolským vzděláním. V případe Brigády mučedníků Charlese Darwina šlo vždy především o absolventy oboru fyzika. Hnutí vzniklo počátkem devadesátých let kolem skupinky doktorandů na University of Cambridge v Anglii. Původně radikálně teoretická studentská skupina se poměrně rychle přeměnila v radikálně teroristickou organizaci. Po útoku na barcelonský chrám Sagrada Família v roce 1995 se brigáda poprvé dostala do povědomí veřejnosti.

Následovaly útoky na katedrálu Svatého Štěpána ve Vídni (1998), zmařený pokus o atentát na sjezdu polské katolické strany Liga polských rodin (2002) a ničení vikingských památek v oblasti švédského Trelleborgu (2004). V roce 2005 se pak francouzské tajné službě včas podařilo zneškodnit plánovaný únos letadla francouzských aerolinek, kterým chtěli mučedníci z CDMB naletět do pařížské katedrály Notre Dame. Poté se hnutí přesídlilo na Blízký východ. Zatímco předchozí útoky v Evropě si nevyžádaly žádné lidské životy ale "pouze zranění", útok na knihovnu v kuvajtské metropoli Kuwait City v roce 2006 si již vyžádal 10 lidských životů. Harris tenkrát ve svém prohlášení útok zdůvodňoval tím, že kuvajtská knihovna měla Nietzscheho Genealogii morálky umístěnou o polici výše, než Popperovu Logiku vědeckého bádání, což CDMB považovalo za hrubě urážející. Vzhledem k tomu, že šéf tamní knihovny Abdul Fahd bin al-Hadi byl milovníkem německého idealismu, rozhodl se výhrůžky o přesunutí Poppera o dvě police výše ignorovat. Výsledkem byla krvavá lázeň a 10 zmařených životů. Zřejmě ironií osudu byli oběťmi atentátu výhradně členové kuvajtského pozitivistického kroužku, který se v této knihovně pravidelně scházel. Následovalo krátké intermezzo v letech 2007 – 2008, kdy si hnutí za svůj cíl vybralo katedry genderových studií na vysokých školách v Bahrajnu a Kataru. Důvody pro tyto útoky dodnes nebyly odhaleny, pramenily však pravděpodobně ze sexuální frustrace těchto radikálních ateistů vůči ženám, které mají v Kataru a Bahrajnu mimořádně dobré postavení a de facto můžeme v těchto zemích hovořit o matriarchátu. Poté už následovalo poslední "vývojové" období CDMB, které je charakterizováno značnou militarizaci celého hnutí. CDMB nejdříve navázala kontakty s jedním z mnoha ateistických hnutí, které se nacházejí na území Saúdské Arábie a poté do této země de facto přesunula svou základnu. Situace se však poměrně brzy vyhrotila, když CDMB začala podnikat útoky na saúdsko-arabské agnostiky a později dokonce i na saúdsko-arabské ateisty. Zatímco důvod útoků na agnostiky byl zřejmý, útoky na ateisty CDMB zdůvodňovala tím, že se ve skutečnosti o žádné ateisty nejedná, jelikož způsob jejich nevíry se neshoduje s principy Nového ateismu. Až do roku 2013 jsme pak byli svědky dlouhé "zákopové války" mezi jednotkami CDMB a saúdsko-arabskou armádou, která byla do oblasti vyslána králem Abdalláhem bin Abd al-Azízem ve snaze ochránit tamní ateisty a agnostiky před teroristickými akty hnutí CDMB.

Nyní se tedy dostáváme zpátky do přítomnosti, která se vyznačuje především tím, že se po ztrátě pozic v Saúdské Arábii Harris snaží využít situace v Sýrii a na severu Iráku k prosazování svých politických cílů právě na jihu Iráku. Brigáda samozřejmě musí z něčeho "žít" a proto hodlá využít odbornosti svých členů v oblasti chemie a vybudovat v Iráku výrobnu metamfetaminu a drog, jejichž prodejem hodlají svou činnost "financovat". Někteří současní bezpečností analytici dokonce vyslovili domněnky, že CDMB může, vzhledem k erudovanosti svých členů, již nyní disponovat chemickými, biologickými či dokonce jadernými zbraněmi.

Co se týče aktuální členské základny, brunejská kontrarozvědka ve své bezpečností analýze za rok 2013 uvádí, že CDMB je momentálně tvořena zhruba 5000 nevěřícími ze západních zemí. Dlouhodobým cílem brigády je stavení ateistického impéria, které se potáhne od Anglie až po Austrálii. Pokud hnutí disponuje či v budoucnosti získá některé ze zbraní hromadného ničení, nelze vyloučit, že se jim jejich cíl začne alespoň částečně dařit naplňovat. Pokud mezinárodní společenství bude i nadále hrozbu ateistického terorismu reprezentovaného CDMB ignorovat, může se stát, že za pár let bude již příliš pozdě na to, tuto hrozbu eliminovat. Irák si navíc jako své nové centrum Brigáda mučedníků Charlese Darwina nevybrala náhodou. Střednědobým cílem je totiž ovládnutí Bagdádu, který byl centrem vědy od 8. do 13. století a CDMB chce tuto tradici obnovit. A to i za cenu mnoha lidských životů. Naturalistické principy jsou totiž pro členy CDMB očividně důležitější a cennější, než je cena lidského života.

Ostatně, závěrečná slova Dr. Harrise z posledního videa na youtube mluví sama za sebe: "Až bude Bagdád v našich rukou, budeme mít dostatek prostředků k tomu, šířit naši Zprávu do celého světa. Ulice Londýna, New Yorku, Sydney, Káhiry i Bombaje budou zaplaveny krví věřících."


Původní celý název článku zní: "Radikální ateisté zabili 29 lidí při sebevražedném útoku v Iráku" a vyšel 19. 8. 2014

Článek byl původně napsán pro web Občanského sdružení ateistů České republiky,www.osacr.cz

http://www.osacr.cz/2014/08/19/radikalni-ateiste-zabili-29-lidi-pri-sebevrazednem-utoku-v-iraku/

Převzato z blogu autora werner.blog.idnes.cz

 

Klíčová slova: humor  | terorismus  | džihád
2627 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také

Eurabia.cz

Poslanec SPD a zkušený ex-diplomat Kobza analyzuje krizi kolem útoků na saúdskoarabskou rafineriíDnešní Londýn - dav v černém zahalených muslimek oslavuje multikulturalismusNěmecka vláda utratila zhruba 125 milionu korun, aby zaměstnala dva syrské uprchlíky ... Muslimové ve Skotsku usiluji zákeřný způsobem o zrušeni zákazu ženské obřízkyMiliardový byznys s ilegální imigrací a uprchlíky. Reportáž italské TV ukazuje pravdu o migraci

ePortal.cz

Glosy: O zahraniční politice a Andrejově beztrestnostiNaděje pro Izrael? Švédská ministryně zahraničí Margot Wallström odstupuje

euPortal.cz

Kauza brutálně zavražděného saúdského opozičního novináře Džamála Chášukdžího, jasně ukazuje dvojí metr a pokrytectví sluníčkářů a západních velmocíPodívejte se na toho odporného dobytka. Agresivní migrant v Itálii surově napadl dívku a ženu

FreeGlobe.cz

Černý raper integrovaný v Evropě vyzývá k zotročení a zabíjení bělochů (+ video)Špiclovali Židi Trumpa a nasadili na něj odposlechy?

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

euServer.cz

Krutá nemoc Karel Gotta. Pražská kavárna a ubožáci na FB si mohou opět do mistra kopnoutJako republika jsme Koněva prohráli

ParlamentniListy.cz

Redaktor a kameraman ČT útočili na premiéra na výstavě, otrávení lidé jim nadávali. Svědectví, co se dělo po skončení kauzy Čapí hnízdoKlimatolog Václav Cílek dělá jasno: Nemluvte pouze o klimatické změně. Jsou prognózy, které v roce 2050 počítají s ochlazením
Články autora
Průzkum
Má mít Okamura konkurenci? Souhlasíte s názorem sociologa Petra Hampla, že by Okamurovi prospěla konkurence na politické scéně?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď