"Sluší se, aby žena žila pod botou muže" (Turecké přísloví)

Člověk v tísni: Islám by mělo disponovat speciálními právy

Autor: Jan Werner | Publikováno: 26.12.2014 | Rubrika: Co píší jinde
Ilustrace

Relativně poklidné vody prázdninového internetu se včera, v právě probíhající okurkové sezoně, podařilo rozvířit organizaciČlověk v tísni, a to tématem, které je vším, jen ne okurkovým. Po dnešku lze říct, že Člověk v tísni je organizace, která prosazuje to, aby náboženství disponovalo speciálními právy, výsadami, výhodami a privilegii, která nikomu jinému nejsou dostupná a kterými by mělo disponovat pouze a jen náboženství z toho prostého titulu, že se jedná o náboženství. Úsměvné je, že si Člověk v tísni říká "lidskoprávní organizace". No, říkat si tak nepochybně může, ale to je tak všechno. Postoj Člověka v tísni je absolutním výsměchech celé lidskoprávní problematice, aneb lidská práva jen pro "vyvolené" a speciální práva, ostatním nedostupná, pro ještě vyvolenější - tedy pro náboženství, které zřejmě svým apriorném elitismem stojí na pomyslném vrcholu "právní pyramidy". O co v celé "kauze" jde? Člověku v tísni se nelíbí postoj a názory (+ zde) místostarostky Prahy 8, Vladimíry Ludkové, v otázce vybudování či nevybudování speciálního hřbitova pouze pro muslimy na územé této pražské městské části. Jak už to tak ale v mých článcích, věnujících se nějaké aktuální kauze bývá, nebudu se věnovat specificky potenciálnímu hřbitovu na Praze 8, ani názorům paní Ludkové, ale podívám se na problematiku obecněji, a to v souvislosti se skandálním výstupem organizace Člověk v tísni.

Začněme s příspěvkem, který dnes Člověk v tísni zveřejnil na svém Facebooku a který celou vřavu rozpoutal.

"Také nesouhlasíte s populistickým rozdmýcháváním xenofobie kvůli sběru bodů před volbami?", ptá se Člověk v tísni. A já odpovídám: ano, nesouhlasím, a to nejen před volbami, ale i po volbách, prostě kdykoliv. A to je ostatně i důvod, proč píšu tento článek. Problém speciálního muslimského hřbitova na Praze 8 má dvě roviny. Tou první rovinou je rovina "civilizační", tedy klasický problém toho, z jakého důvodu akceptujeme rozšiřování islámu, jakési lidskoprávní anti-teze a dogmatického systému, který diktátorsky ovládá všechny prvky života svých poddaných, když například nacismus či fašismus se snažíme potlačovat. Je poněkud absurdní, že organizace, která si říká "lidskoprávní", tedy Člověk v tísni, brání ideologii, jejímž ideálem je fakticky anihilace západního liberálního pojetí lidských práv. Tento problém ale ponechme stranou a podívejme se na onu druhou rovinu, která je obecnější: proč by mělo existovat něco, jako speciální muslimské hřbitovy? A proč by odmítnutí muslimského hřbitova mělo vzbudit jen o kapičku větší emoce, než odmítnutí hřbitova pro fanoušky seriálu Ordinace v růžové zahradě? Proč by z titulu náboženství měla mít nějaká konkrétní skupina jedno jediné právo nad rámec práv, kterými disponují všichni běžní lidé? Prizmatem náboženství jsou však nevěřící špína, odpad, amorální podlidé, kteří popírají existenci všemohoucího a všemocného Stvořitele a tudíž je zřejmé, že vyvolení věřící přeci "musí" disponovat širším katalogem práv, než my, méněcenná chamraď, nevážící si velikosti a milosrdnosti Boha. Na tuto problematiku se pojďme podívat detailněji.

Hned na úvod chci poznamenat, že se nevyznám v přesných právních náležitostech a zákonech, které s výstabou hřbitovů souvisí a proto se na věc nebudu dívat z hlediska práva. Faktem je to, že muslimové na Praze 8 usilují o vybudování neveřejného hřbitova na půdě, kterou by měli pronajatou. Pro širší kontext si uveďme vyjádření Vladimíra Sáňky z článku na iDNES:

Předseda Muslimské obce Praha Vladimír Sáňka říká, že politička z hlediska lidských práv „přestřelila“. Vysvětluje, že muslimové mají podobně jako Židé svůj způsob pohřbívání a jako registrovaná náboženská společnost mají v Česku právo ke zřízení neveřejného pohřebiště.

Co je zde tedy jádrem argumentace? To, že muslimové, jakožto náboženská skupina, má "svůj způsob pohřbívání". No, a protože nějaká náboženská skupina má "svůj způsob pohřbívání", tak je přeci naprostou povinností daný konkrétní způsob pohřbívání respektovat a umožnit, že ano? Já se však ptám: pokud by jakákoliv jiná zájmová, avšak nenáboženská skupina měla "svůj způsob pohřbívání", bude jí vyhověno, aby měla své soukromé hřbitovy? Představte si, že by chtěli své soukromé hřbitovy zahrádkáři, motorkáři, fanoušci seriálu Ordinace v růžové zahradě, fanoušci kriketu, čtenáři románů Terryho Pratchetta, milovníci pizzy atp., šlo by pokračovat takřka do nekonečna. Zdá se Vám to absurdní? Představte si speciální hřbitovy pro každou z těchto skupin a ještě pro mnoho dalších. Ano, je to absurdní. Tak proč nám, sakra, nepřipadá absurdní i to, že různá náboženství o tyto soukromé hřbitovy usilují? Proč nám vykouzlí úsměv na rtech to, pokud by někdo vznesl návrh na speciální hřbitov pro diváky Ordinace v růžové zahradě, avšak u náboženských záležitostí hned zvážníme a mluvíme o respektu k náboženství, úctě k víře, o nutnosti respektovat specifické náboženské pohřební rituály apod.? Diváci Ordinace v růžové zahradě snad nejsou lidé? Čtenáři románů Terryho Pratcheta snad nejsou lidé? A nebo jsou, ale méněcenní? Tedy ti z nich, kteří zároveň nejsou příslušníci nějakého náboženství, samozřejmě. Zakládá snad hlášení se k nějakému náboženství speciální práva, nutnost respektu, úcty a privilegií, jež ostatním nejsou dostupná? Jsem přesvědčen o tom, že nikoliv.

clovek_v_tisni_7

Sáňka říká, že i Židé (a i příslušníci jiných náboženství) mají své speciální způsoby pohřbívání. Fajn, tak ať je mají. Ale ať tedy mají právo na speciální hřbitovy buď všichni, nebo nikdo. Situace, kdy vybrané skupiny (v tomto případě náboženské) mají právo na něco, na co ostatní právo nemají a ani neexistuje způsob, jak by toto právo získaly, je ukázkovým příkladem diskriminace. Tudíž ano, ani židé, křesťané, hinduisté či animisté by neměli mít právo na to budovat si své soukromé hřbitovy, je-li to nenáboženským skupinám znemožněno, či je-li to pro ně výrazně obtížnější, než pro náboženské obce. K problematice dodám ještě jednu důležitou připomínku: já jakožto libertarián se domnívám, že si každý může dělat co chce, aniž by ho v tom stát nějak reguloval. To znamená, že vlastní-li někdo soukromý pozemek, ať se tam třeba staví na hlavu nebo pořádá své morbidní náboženské ritály – nebude-li tím omezovat ničí práva a bude-li mít tuto možnost každý, zdůrazňuji každý, je mi to fuk. Jak však víme, k minimálnímu státu, kde by něco takového bylo možné, má Česká republika hodně daleko. Proto je nutné pohybovat se ve vodách reality a současna, a tedy apelovat na to, že pouze z titulu příslušenství k nějakému náboženství by nikdo neměl mít speciální právo na zákládání hřbitovů, nemají-li jej ve stejné podobě i nenáboženské organizace.

clovek_v_tisni_2

Jak vidíme z tohoto příspěvku Člověka v tísni, Češství (zahrádkaření, sledování Ordinace v růžové zahradě, četba románů Terryho Pratchetta...) není náboženstvím a proto NEZAKLÁDÁ právo na to zřizovat si vlastní hřbitovy. Z tohoto příspěvku je více než zřejmé, že Člověk v tísni razí tu linii, že jestliže je islám náboženství, má speciální práva. Hřbitovy pro jiné zájmové organizace netřeba, rozhoduje diktátorsky Člověk v tísni. Asi to ví lépe, než všichni ostatní. Jejich výchozí pozicí však je to, že islám, z pozice toho, že se jedná o náboženství, právo na neveřejný soukromý hřbitov prostě má a tečka. Jedná se přeci o náboženství, tak co bychom to byli za primitivy, kdybychom chtěli náboženství upírat nějaké ty výsady a privilegia, že ano?

clovek_v_tisni_5

Na dalším obrázku vidíme potvrzení předcházejícího: žádost o stavbu hřbitova je tak elementární otázkou, tak samozřejmou, že vůbec nemusí být doprovázena žádnou argumentací. Opět se ptám: pokud by chtěli speciální hřbitov vybudovat věřící z církve Létajícího Špagetového Monstra či vyznavači Neviditelného růžového jednorožce, hájil by Člověk v tísni jejich práva stejně? Označil by nesouhlas s vybudováním hřbitova pro vyznavače Neviditelného růžového jednorožce zcela vážně a bez nadsázky za projev xenofobie, nesnášenlivosti a rasismu? Pokud ne, tak je postoj Člověka v tísni zcela nekonzistentní, neudržitelný a tedy bezvýznamný.

Pozastavme se ještě na chvíli u problematiky lidských práv v souvislosti s islámem a islámskými hřbitovy. Je zde na místě se ptát: vědí vůbec dámy a pánové z Člověka v tísni něco o této problematice? Vědí, jaká je role ženy v souvislosti s pohřbíváním a "hřbitovní problematikou"? Pokud ne, uveďme si pár základních faktů. V případě, že zemře muž, koná se víceméně tradiční pohřeb s účastí rodiny, přátel, kolegů atd. Ovšem, nutno dodat, že dotyční musí být mužského pohlaví. Ženy v islámu totiž na hřbitov nesmí. A pokud zemře žena? Žádný okázalý pohřeb. Její nejbližší očistí mrtvolu a poté ji (opět bez účasti dalších žen) v tichosti a skoro "tajně" uloží do hrobu. Thats all.  Ženy by také vůbec neměly navštěvovat hroby svých příbuzných. Jediná výjimka je přiznána ženám, jež jsou už na pokraji smrti, avšak pouze pod podmínkou, že na hřbitově nebudou plakat. A tohle, prosím pěkně, Člověk v tísni obhajuje – tento hnus, tento do nebe volající barbarismus, tento primitivní zvyk, který je plivancem do tváře všem ženám. Vše pod rouškou lidských práv.

Za normálních okolností bych zde svůj článek pomalu ukončil, jelikož vše podstatné již bylo řečeno. To, že se někdo hlásí k islámu či jakémukoliv jinému náboženství nezakládá žádný širší, nadstandardní katalog lidských práv. Avšak vzhledem k řadě dalších výroků Člověka v tísni, kterých se dopustil v diskusi na Facebooku, jsem nucen pokračovat. Co považuji skutečně za kardinální morální zločin je to, pokud někdo diskredituje problematiku tak důležitou, jakou je problematika lidských práv. Organizace typu Člověka v tísni totiž svým vystupováním lidskoprávní problematiku zcela diskreditují. Mohlo by mi to být, z pohledu člověka žijícího v bezpečí České republiky, relativně jedno. Ale není. Vždy, když jsem totiž svědkem destrukce samotného konceptu lidských práv, si vzpomenu na jména jako Imad Iddine HabibRaif BadawiWaleed Abu al-KhairAlexander Aan či Abdul Aziz Mohamed El Baz a spoustu dalších, kteří na to v konečném důsledků doplatí zdaleka nejvíc. Podívejme se nyní na tři další komentáře Člověka v tísni:

  • clovek_v_tisni_6
  • 1. komentář
  • clovek_v_tisni_8
  • 2. komentář
  • clovek_v_tisni_4
  • 3. komentář

Zde se setkáváme s další "klasikou". Muslimové jsou zde přirováváni k Romům, aneb kritika muslimů je dle Člověka v tísni pravděpodobně rasismem. To, že Romové jsou Romové, tedy etnikum, či snad rasa se specifickou barvou kůže, zatímco muslimové jsou Arabové, Peršané, Afričané, Asiaté, Evropané, Američané, Australané, běloši, černoši, mulati... to Člověku v tísni zřejmě uniká. Upřímně mě fascinuje, jestliže Člověk v tísni a) srovnává kritiku muslimů s šířením nesnášenlivosti vůči nim; b) z pozice bojovníka proti nesnášenlivosti obhajuje ateofobní, xenofobní a imperialistickou ideologii, tedy islám. Jedná se o další pozici, kde si Člověk v tísni prostě a jednoduše musí vybrat a vyložit svoje karty na stůl: pokud kritiku islámu považuje za islamofobii, musí se podobně vymezovat i vůči ostatním s náboženstvím spojeným "fobiím", tedy např. hindofobii, ateofobii či polyteofobii. Islám je neskrývaně ateofobní a Člověk v tísni tuto nesnášenlivost vůči ateistům a agnostikům otevřeně, zdůrazňuji otevřeně obhajuje a ospravedlňuje, což považuji za naprosto skandální. A ano, to mluvíme o organizaci, která o sobě říká, že bojuje za lidská práva. A tak se ptám: jak je obhajování lidských práv slučitelné s podporou otevřeně ateofobní ideologie? Ideologie, jejíž právně kastuje obyvatelstvo do tří skupin: muslimové v první skupině požívají všech práv, tzv. Lid knihy (křesťané, židé) už jsou na právech omezeni, avšak přesto nějakými disponují, a ve třetí skupině ateisté, agnostici, zoroastrijci, polyteisté a ostatní, kteří již nedisponují de facto žádnými právy. Islám je tedy nejen ateofobní, ale i polyteofobní a přijmeme-li nálepku "islamofobie", musí nám být umožněno na obdobné případy v obráceném gardu užívat i nálepek jako "ateofobie" či "polyteofobie". Popravdě si však vůbec nejsem jist, jestli se kdy někdo z Člověka v tísni obtěžoval se nad tímto problémem alespoň trošičku hlouběji zamyslet. Domnívám se, že nikoliv.

Jestliže tedy Člověk v tísni ve svém komentáři píše, že "boj s nenávistí a xenofobií je součástí naší agendy, ať už se týká Romů, muslimů či kohokoliv jiného", tak lže. Prachsprostě a neskrývaně LŽE. Nikde jsem nikdy neviděl, že by Člověk v tísni vystupoval proti islámské ateofobii. Nikde jsem nikdy neviděl dokonce ani to, že by Člověk v tísni kritizoval alespoň Korán, hadísy, či Muhammada, tedy různé partikulární záležitosti. Nic z toho. A přesto o sobě tato oganizace bude říkat, že boj proti nenávisti a xenofobii je součástí jeji agendy, ať už se týká koholiv jiného, opakuji, ať už se týká kohokoliv jiného.

Velice rád bych Vám zde nahodil screeny s mou konverzací s Člověkem v tísni. Když jsem si nedávno psal například s Janem Cemperem, tak jsem si vše screenoval, jelikož jsem očekával, že Cemper nakonec vše podle smaže. U Člověka v tísni jsem si své komentáře nescreenoval, protože jsem si myslel, že se jedná, když už nic jiného, o natolik solidní organizaci, že nic mazat nebude. Jak jsem se pletl! Odpoledne jsem pod daný příspěvek na Facebooku Člověka v tísni hodil několik svých komentářů, zcela slušně napsaných, přičemž na některé mi v počáteční fázi Človek v tísni dokonce odpověděl. Večer však všechny moje posty smazal a zároveň mě také zabanoval, což znamená, že jeho stránku pouze vidím, avšak nemůžu dávat "lajky" ani psát komentáře. Nebyl jsem zdaleka jediný, komu toto dnes Člověk v tísni udělal. Zarážející je to především v tom kontextu, že celou řadu prvoplánově primitivních komentářů Člověk v tísni ponechal, což dobře glosoval vrchní český "xenofob, nácek a rasista", Martin Konvička, když napsal, že "to je jasný, potřebujou mít ty exemplární "nácky", aby proti nim mohli bojovat".

clovek_v_tisni_1

Toto je jeden z příspěvků Člověka v tísni, na který jsem reagoval a který mě skutečně nadzvedl ze židle. Jedná se totiž o naprosto typické utužování společenských stereotypů a předsudků. Člověk v tísni zde totiž nepřímo automaticky vychází z předpokladu, že "Syřané, Libanonci, Turci a Indonésané" jsou vždy apriorně muslimové. Ano, v islámském právu to tak skutečně je. Avšak samozřejmě absolutně neplatí, že by všichni Syřané, Libanonci, Turci a Indonésané byli muslimové. Mezi těmito a dalšími národnostmi z většinově muslimských států pochopitelně existuje řada ateistů a dokonce, světe div se, řada kritiků islámu. To, že v islámských zemích existují rodilí obyvatelé těchto zemí, kteří islám velice tvrdě kritizují, je další skutečností, kterou se organizace typu Člověka v tísni snaží zamlčovat, ignorovat a jednoduše dělat, že neexistuje. Nehodí se jim totiž do jejich umělého konstruktu, který kritika islámu apriorně vybarvuje jako "evropského bílého heterosexuálního nácka". Jistě, kritikové islámu z Indonésie, Maroka či Sýrie tento koncept poněkud boří, proto o nich budeme mlčet. Ale jak si z této pozice Člověk v tísni vůbec může dovolit klasifikovat sám sebe jakožto lidskoprávní organizaci? Znovu opakuji, že nikoliv my v České republice, ale právě nemuslimové z muslimských zemí na tuto doktrínu raženou Člověkem v tísni a jemu podobných nejvíce doplácí.

Dále, Člověk v tísni v komentáři z předchozího obrázku ironicky píše, že "migranti k nám přicházejí hlavně proto, aby škodili, kudy chodí, že jo :)". Člověk v tísni to sice myslí ironicky, avšak je to opět zcela stereotypní ironie, vůči které se musím ohradit. Absolutně není možné paušalizovat, tedy zobecňovat všechny imigranty do jedné škatulky. Já sám se považuji za multikulturalistu, na rozdíl třeba od předního českého muslima, Petra Pelikána. Nemám, na rozdíl od islámu, nic proti projevům jiných kultur. Jakožto liberál a libertarián nejsem obráncem jakési smyšlené "křesťanské západní kulturní tradice". Na ostatní kultury mám jediný požadavek: aby tolerovaly i kultury jiné a nesnažily se programově o jejich anihiliaci, respektive o snahu prosadit se jako mocenská kultura na jakémkoliv území, což je něco, o co se islám programově snaží již od dob svého vzniku. A teď nemluvím pouze o kultuře "západní" a "islámské". Islámská kultura totiž respektuje pouze ty odlišné kulturní prvky, které zároveň spadají do množiny islámské kultury. Prvky kultur, které do této množiny nespadají a přesahují ji, islám netoleruje a snaží se, bez nadsázky, nemá cenu přehánět, o jejich totální zničení. A je skutečně úplně jedno, jestli se bavíme o kultuře anglické, české, namibijské, nepálské, kiribatské, uruguayské či portorikánské. Proto, co se problematiky "migrace" týče, zde vřele uvítám jakékoliv imigranty, kteří zde nebudou prosazovat xenofobní islámskou kulturu. Rád zde přivítám všechny politické vězně islámských zemí, kterým islám ničí život. To znamená, že zde skutečně nejde o problém migrace jako takové, avšak Člověk v tísni a jemu podobné organizace se snaží navodit dojem, jako by ten problém byl právě v imigraci obecně. Ano, v České republice existuje spousta primitivních xenofobů, kterým nevadí ani tak muslimové, jako spíš Arabové, nebo černoši, atp. Ty odsuzuji úplně stejně, jako odsuzuji islám. Ani zdaleka tedy není migrant jako migrant. Ti, kteří šíří islám a tedy "islámskou kulturu" však, jak ironicky píše Člověk v tisní, skutečně "škodí, kudy chodí". Nemůžeme se za to však na ně zlobit. Cílem islámu je ustavení celosvětového kalifátu, kde bude shromážděn veškerý lid pod vládou Alláha. Ti lidé, z pohledu své víry, nedělají nic špatného. To, že my jim to umožňujeme, to, že umožňujeme šíření xenofobní ideologie, jež je netolerantní, kulturně nesnášenlivá, ateofobní a lidská práva pošlapávající, je jen naše věc. Nacismus také odsuzujeme a snažíme se jeho projevy eliminovat. Islám nikoliv. Proč? Protože jde o náboženství, a tedy má kolem sebe jakousi aureolu nedotknutelnosti a nekritizovatelnosti? Tuto argumentaci samozřejmě odmítám, ale to bychom se opět vrátili k tématu první poloviny článku, kde jsem psal o speciálních právech a výsadách náboženství.

Závěrem se podívejme na článek "Muslimové by chtěli pohřbívat? Tak to tedy ne!", který původně vyšel v tištěné Mladé Frontě a poté i na webu Programu migrace, který funguje pod záštitou Člověka v tísni. V článku se píše například následující:

Paní místostarostka neváhala okamžitě využít příležitosti pronést hlasité NE a poeticky to zdůvodnit pohádkou O Smolíčkovi. Muslimové jsou podle ní stejní jako jezinky v oné pohádce – dovolíte jim strčit do světničky jeden prstíček a najednou je tam máte nastěhované všude a už vás vyhazují z vlastního bydla. Povolit muslimům pohřebiště je podle Ludkové zaručeně první krok k neradostné budoucnosti, ve které bude z Libeňského zámečku mešita (na fotografii u článku umně vyvedená fotokoláž ukazuje zámeček s minarety a nápisem „kebab kuskus“ nad vchodem, co tím chtěl básník říci asi nerozluští ani nejzkušenější sémiotik), v ulicích budou pravděpodobně hořet auta a bílá menšina slušných Čechů se bude bát vycházet na ulici. Bude to prý úplně jako v Marseille, kde do některých čtvrtí se už bojí i policie.

Dovolte mi prosím, abych na tato slova Marie Heřmanové z Programu migrace Člověka v tísni nezareagoval já. Reagovat na tato slova totiž bude v článku již zmíněný Imad Iddine Habib, zakladatel marocké ex-muslimské organizace Council of Ex-Muslims of Morocco:

Je celkem jasné jak muslimové postupují a mění společnost v nemuslimských zemích. Jako třeba na Slovensku nebo v zemích, kde jich je jen málo a kde se nemusí skrývat. Tam chtějí jen postavit několik mešit a nemají žádné vysoce politické požadavky. Potom vidíme, když jejich počty začnou stoupat, mluvím třeba o Švédsku, tak tam staví více a více mešit. Začnou se stávat viditelnějšími s začínají stupňovat své požadavky. Třeba, že chtějí hlasité svolávání k modlitbě a začínají mít politické požadavky. Islámští apologeti a kulturní relativisté začnou tlačit požadavky, jakým je třeba právo se zahalovat nebo zakládat islámské náboženské školy. A potom, jako třeba v Německu, se začne objevovat stále více a více segregovaných oblastí, kde je mnoho muslimů, kde třeba začíná platit právo šaría a normou se stávají jiné zvyky. A když mají své školy, tak tam často šíří homofobní a antievropské učení a sentimenty. A z toho je mi docela špatně. (....) A toto je prostě neuvěřitelně rasistické a neuvěřitelně nesprávné. A já doufám, že všem těm islámským apologetům a kulturním relativistům se dostane kulturně správného zacházení, když k nim někdo přijde a ve jménu svého náboženství je zbije, bude je stigmatizovat a nebo je dokonce zabije. (....) Když tolerujete intoleranci, tak intoleranci vlastně zvete k sobě domů a dostane se vám intolerance v dalších podobách.

Veškerá má slova jsou zbytečná, když v Maroku existují Hrdinové typu Imada (celá Imadova řeč viz zde), kteří mají tu neskutečnou odvahu, i když se sami musí strachovat o svůj život, říkat věci, za které jsou evropští kritici islámu oznáčováni jako "xenofobové, rasisté a islamofobové". Proto, prosím, vážená paní Marie Heřmanová, vážený Programe migrace a vážený Člověku v tísni, nepouštějte se do debat se mnou. Pusťte se do debat s Imaden Iddinem Habibem a jemu podobným rodilým obyvatelům islámských zemí, kteří na Vaše, zdůrazňuji Vaše chování a jednání doplácí zdaleka nejvíc. Životní útrapy, perzekuce, strach o sebe a o své blízké a vše podobné, co si tito lidé ve svých rodných zemích musí prožívat, máte svým malým dílkem na svědomí i Vy, Vaším přístupem, který vyměňuje skutečný zájem o lidská práva za ubohý populismus a snahu o vlastní zviditelnění. O snahu za vlastní zviditelnění, na úkor lidí typu Imada Habiba a jemu podobných. Doufám, že jste si toho vědomi, a že se Vám spí dobře.

 

clovek_v_tisni_3

 

 


Původní celý název článku zní: "Člověk v tísni: Náboženství by mělo disponovat speciálními právy" a vyšel 24. 7. 2014

Článek byl původně napsán pro web Občanského sdružení ateistů České republiky,www.osacr.cz

http://www.osacr.cz/2014/07/24/clovek-v-tisni-nabozenstvi-by-melo-disponovat-specialnimi-pravy/

 

3955 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také

Eurabia.cz

Uprchlíci již obohacují Německo. V Hessensku již oženili a vdali 125 děti ...Proud uprchlíku/imigrantů z Řecka přes Balkán směrem k nám zesiluje! Poděkujte Němcům a EU, kteří vyzývají k nebránění migraciNeziskovky v Německu zuří. Odmítají, aby byli uprchlíci vyšetřování kvůli věku. 40 % uprchlíků lže o tom, že jsou dětiBičování mužů a žen za nemanželský sex v Indonésií. Brzy i v Evropě? Francouzský stát podporuje islamizaci formou propagace muslimské kultury ...

ePortal.cz

Glosy: O zahraniční politice a Andrejově beztrestnostiNaděje pro Izrael? Švédská ministryně zahraničí Margot Wallström odstupuje

euPortal.cz

Václav Havel omilostnil v roce 1990 pedofilního vraha Jaroslava Oplíštila a ten poté odnesl z nemocnice Na Bulovce sedmiměsíční holčičku Barborku, kterou pedofilně zneužil a zavraždil. Nyní je na svoboděAmerický generál hovoří o puči, který proběhl v USA po 11. září, a plánu o napadání států – Irák, Afghánistán, Sýrie...a Írán

FreeGlobe.cz

Němečtí vědci tvrdí, že lidské rasy neexistují. Vede je k tomu věda nebo náboženství politické korektnosti?Černý raper integrovaný v Evropě vyzývá k zotročení a zabíjení bělochů (+ video)

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

euServer.cz

Krutá nemoc Karel Gotta. Pražská kavárna a ubožáci na FB si mohou opět do mistra kopnoutJako republika jsme Koněva prohráli

ParlamentniListy.cz

Sesadit Zemana, řekla Němcová. Zdeněk Zbořil má pro ni vzkaz. A nejen pro niTakže vy se nestydíte, uhodila Drtinová na Klause juniora. A jelo to celých dvacet minut
Články autora
Průzkum
Má mít Okamura konkurenci? Souhlasíte s názorem sociologa Petra Hampla, že by Okamurovi prospěla konkurence na politické scéně?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď