"Sluší se, aby žena žila pod botou muže" (Turecké přísloví)

Proč západ kapituloval před islámem?

Autor: John Cash | Publikováno: 14.12.2014 | Rubrika: Co píší jinde
Ilustrace

V současné době jsou nejvíce slyšet různí pokrokoví, kteří křičí, že kritizování islámu je rasistické, netolerantní, bigotní a islamofobní.

Nespravedlnosti, tvrdí, se dějí na celém světě, a to nejen mezi muslimy a v muslimských zemích. Kritika, říkají, je výsledkem nesprávného výkladu nauky Koránu. Také tvrdí, že islám respektuje ženy, a zdůrazňují, že jsou dobří a špatní muslimové, stejně jako existují dobří a špatní lidé ve všech společenstvích jiných náboženství.

Nicméně, jen v průběhu sedmi let, mezi rokem 2002 a 2009 vzrostl počet zavražděných žen v Turecku o 1400 procent!! (1). V Turecku je také více než 181.000 dětí (nezletilých dívek) provdaných!!! (2).

Pokud se tyto údaje poskytují státu, jsou založeny na skutečné statistice. Ale když mluví o nich kriticky Canan Arin, právnička a aktivista za práv žen, její slova se stanou "zločinem".

Canan Arin, má 72 let, je feministickou právničkou, která věnovala svůj život boji za práva žen v Turecku (3).

Advokátní komora v Antalyi ji pozvala v prosinci 2011 do nově zřízeného Centra pro ženská práva, aby školila právníky v otázce násilí na ženách. Přednášela tam o ranných a nucených sňatcích, a dala dva příklady - jeden z sedmého století, a druhý z dvacátého století - jako ilustraci své teze. První příklad se týkal Mohameda, zakladatel islámu, který si vzal šestiletou dívku. Druhý se týkal Abdullaha Gul, tehdejšího prezidenta Turecké republiky, který se zasnoubil se svou ženou v roce 1980, když jí bylo 14 let, a oženil se s ní, když jí bylo 15 let.

I když jsou oba tyto příklady dokumentovanou skutečnosti, zdá se, že mluvit pravdu v Turecku je nyní trestným činem. Z tohoto důvodu byl vydán zatýkací rozkaz na Arin a 12. prosince 2012. Stanula před soudem za "urážku náboženských hodnot přijatých v rámci společnosti" (turecký trestní zákoník, § 216/3) a za "urážku prezidenta" (turecký trestního zákoníku, § 200 / 1).

30.května 2013 r. soud oznámil své konečné rozhodnutí, které bylo pozastavit proces. Podle tohoto rozhodnutí, pokud se Arin dopustí podobného trestného činu do tří let a bude za něho odsouzena, bude případ znovu otevřen.

"Pokud budu tři roky držet jazyk za zuby, a nenechám se zapojit do jakékoliv diskuse o podobných případech, tento proces zůstane ignorován. Tento rozsudek je jako lov se psy. Ale tento proces by neměl být nikdy otevřen, "řekla Arin tureckému deníku Hurriyet ".

Je ohromující, že jakýkoliv státní zástupce považuje dětské manželství jako "hodnoty" náboženství. Podle tureckého statistického institutu se pouze v roce 2012 zvýšil souhlas rodičů pro uzavření manželství nezletilých o 94,2%! A děje se to né v zemi, kde vládne právo šaría, ale v Turecku, v jediné tzv "sekulární - světské" muslimské zemi.

Není práva žen v islámu; ženy nemají práva ve většině muslimských zemích. A protože tam není rovněž svoboda projevu v těchto zemích, lidé prakticky nejsou slyšet.

Nicméně, mnoho lidí, zejména tzv pokrokoví, nacházejí nekonečné výmluvy pro krutosti spáchané na ženách od fundamentalistického islámu. Patří mezi ně řezání hlav, kamenování, domácí násilí, vraždy ze cti, mrzačení ženských genitálií, oficiální nerovnosti před zákonem, zavírání doma, manželství nezletilých a Saúdské zákaz řízení aut ženami, abychom jmenovali alespoň několik.

Řeči „plné "multikulturnich" výmluv, aby se zajistilo krytí praktik fundamentalistického islámu, nikdy ještě nepomohly a nikdy také nepomohou při emancipaci žen, které trpí z důvodu islámské misogynie(nenávist k ženám), pohlaví apartheidu a džihádu.

Chcete-li přinést pozitivní změny v muslimských zemích, vyžaduje to, abychom byli schopni mluvit otevřeně a říct ( příliš často považováno za nezákonné) pravdu o tom, co vlastně obsahuje islámské učení a islámské tradice. Nicméně, v muslimských zemích, není možné mluvit otevřeně o tom, co je v islámské nauce a islámské tradici, aniž by člověk riskoval vlastní život. Situace se stává ještě děsivější. Zdá se, že jde jen obtížné otevřeně hovořit o fundamentalistickém islámu, i v zemích na Západě, částečně z důvodu nebezpečí západních pokrokářů a feministek, kteří islám idealizují.

Ženy v muslimském světě zoufale potřebují hlas západních liberálů a feministek. Ale když jde o hledání výmluv, aby se neutralizovaly všechny důležité otázky ohledně islámského násilí, západní pokrokovci vykazují nekonečnou vynalézavost. Pro rostoucí počet žen, jsou známí pod názvem "Excuses for Abusesí" (ospravedlnění násilí) a zahrnují:

Kritika islámu je rasistická a ukazuje "netoleranci", "fanatismus" a "islamofobii"

Především, muslimové nejsou rasa. Navíc, pokud mluvíš o nauce islámu plného násilí a nepřátelství k ženám, neznamená to, že nenávidíš muslimy a jsi vůči nim netolerantní, ale pouze to, že nenávidíš násilí a misoginii (nepřátelství k ženám).

Znamená to, že ti záleží na muslimských ženách; že nechceš, aby žena musela najít čtyři mužské svědky, aby dokázala, že zůstala znásilněná, ani aby ji islámské soudy trestaly jako cizoložnici, pokud se násilník nepřizná. Znamená to, že si myslíš, že jejich svědectví u soudu, nebo jejich účast na věci by měly být hodnoceny stejným způsobem jako svědectví, nebo práva muže, že nechceš, aby ženy byly oběťmi vražd ze cti nebo byly provdány jako děti členy jejich muslimské rodiny a že nechceš, aby je jejich muži měli právo beztrestného bít.

Znamená to také, že chceš, aby děti vyrůstaly do podoby poctivých, vzdělaných a soucitných dospělých, plných lásky k životu a empatie k jiným lidem a aby byli schopni bránit právo a svobodu, které nikdy nemůže považovat za samozřejmost – na Západě to bylo vydobyto jako důsledek staletí válek, bojů a sociálních hnutí.

Znamená to, že nechceš, aby se děti vyhazovaly do vzduchu v autobusech, nebo aby lidé kupovali a prodávali ženy, nebo zabíjeli své sestry za to, že nenosí hidžáb. A konečně, znamená to, že nechceš, aby se děti vdávaly ve věku sedmi let, a to zejména za muže, se kterými se nikdy nesetkaly. Nechceš být pokrytec, který musí opakovat, "islám je náboženstvím míru" aby ses bránil pokaždé, když muslim spáchá trestný čin ospravedlňující ho islámskou vírou. "Nespravedlnosti páchané na ženách se dějí na celém světě, a to nejen muslimkám nebo v muslimských zemích“

Pokud je útlak žen zakořeněný v kultuře, není vhodné se ptát: "Co dělá kulturu tak misogynistickou (nenávistnou k ženám?)"

Jaký je pokrok, pokud mezi jeho cíle nepatří pomoc v emancipaci žen z islámského útlaku, takového jako jsou vraždy ze cti, dětské manželství, kamenování, bičování a trestání obětí znásilnění (a současné osvobození násilníků bez trestu) – které všechny jsou používány v muslimském světě, v souladu s učením islámu, údajně na "ochranu" a "respekt - úctu" k ženám a k udržení žen v "čistotě"?

"To, co vidíte, není skutečný islám, islám byl zneužit"

Problém tohoto pohledu je v tom, že Islám opravdu učí, že žena má menší hodnotu než muž. Mnoho z učení islámu má misogynistický (nenávistný k ženám) charakter - od nošení přikrývky; požadavku čtyř mužských svědků k dokázání znásilnění; dědictví; svědectv u souduí; pravidla manželství; pravidla týkající se rozvodu a nového sňatku; až do "práva" muže vzít si čtyři ženy, práva bít je, atd.

Jestli se západní „pokrokáři - progresivisté“ a západní feministky vůbec zajímají o své muslimské sestry, musí protestovat proti skutečné příčině této nespravedlnosti: proti učení islámu.

Mnoho západních pokrokářů, ale zdá se, o nich nechce ani slyšet, natož proti nim vystoupit. Možná, se bojí, že kdyby věděli více, museli by proti nim vystoupit. Nebo možná mlčí z lhostejnosti a setrvačnosti. Jestli ale vše, co zajímá západní feministky, je možnost podstoupit potrat a stejná odměna za stejnou práci, je to zcela nepochopený důsledek teokracie, důsledek pro všechny, ne jen pro ženy.

Kdyby se pokrokáři chtěli informovat, mohli by jednoduše přečíst verše z Koránu týkající se žen, a podívat se na literaturu Sunny a hadísů - vše jde snadno najít na internetu. Pak - pokud si opravdu přejí vychovávat budoucí generace v humanitních hodnotách, rovnost před zákonem, spravedlnosti a respektu k lidským právům - mohli by vzdělávat ostatní o tomto učení, opírajíc své názory na znalosti, a ne na zbožných přáních.

"Pokud souhlasíte s islámskou misogynií (nenávist k ženám) - říká Pat Condell - legitimizuješ ji a zveš ji do vlastního života a do života tvých dětí ..., protože se k nám přibližuje. Pomáháš také zajistit, aby žena v Pákistánu nebo Saúdská Arábii, která je každodenně bita, bude bita i nadále a bude považována za majetek, jakožto, že tak bude zacházeno i s jejími dcerami a vnučkami. "

"Tady nejde o islám. Tyto zločiny byly a jsou páchany všude a po celou historii"

Svět není ráj, ale na Západě se svobodně diskutuje politické nebo společenské příčiny nespravedlnosti, proč by měly být příčiny náboženské nebo islámské vyloučeny z této diskuze? V mnoha muslimských zemích, kde pouze islám - ale ne lidé - má právo na přežití, jsou tyto diskuze nemožné bez extrémního rizika. Také v Turecku, považovaném za jeden z nejvíce "liberálních" muslimských zemí, máte-li odvahu diskutovat, nebo kritizovat učení islámu, můžete být zatčen, napaden, vystaven sociálnímu a psychologické lynčování, postaven před soud a odsouzen k trestu odnětí svobody.

Či pokrokoví neodporují nadřazenost a útlaku? Tak proč zavírají oči před islámskou nadřazenosti a útlakem?

Například, v Gaze, se kterou mají západní pokrokoví tolik soucitu, jsou ženy vražděny ve jménu cti, a vláda Hamasu je nebrání. Soudce odvolacího soudu, Ziad Thabet, řekl: "Al-Monitor, že "během jeho práce soudce obvinění z vraždy cti obvykle dostávali lehké tresty. Tři roky vězení byl nejpřísnější trest ... nikdy jsem nerozhodl o doživotí nebo smrti. "

Al-Džazíra také informovala, že "počet takzvaných" vražd ze cti " se v Palestině v roce 2013 zdvojnásobila. V loňském roce. ... Za poslední tři roky se počet mrtvých žen zvyšoval z roku na rok. "

Zda západní feministky nemůžou vystoupit i proti teroristické skupině Hamas jménem žen v Gaze, které nemohou mluvit sami za sebe kvůli obavám z odvety? Nebo zda by nebylo tak příjemné, jako odsouzení Izraele, jediné země na Blízkém východě, kde muslimské ženy mají stejná práva? Nebo ti pokrokoví umí pouze papouškovat propagandu, jako například: "palestinské ženy jsou ohroženy vraždami ze cti palestinskými muži, naštvanými z důvodu izraelské okupace"?

"Ne všichni muslimové jsou stejní. Jsou dobří a špatní muslimové, stejně jako existují dobří a špatní lidé v každém náboženství"

Především, děkujeme za tento geniální objev. Jak to pomáhá snížit islámské násilí na celém světě?

Samozřejmě je pravda, že existuje mnoho dobrých muslimů, jejichž hodnoty se neshodují slovo od slova s učením islámu, ale také zahrnují humanitní hodnoty. Nevedou války s jinými náboženstvími ani se nesnaží je podmanit islámu. V očích džihádistů či islamistů, nicméně, kteří žijí v souladu s nejostřejší interpretaci nejvíce doktrinářského výkladu islámského učení, to z nich dělá "špatné muslimy".

"Všechna náboženství jsou v podstatě stejné"

No, ne tak docela. Biblické hodnoty jsou mnohem příznivější, než islámské a obecně raději popisné než normativní. Kromě toho, dávno jsou již zavrhnuty ty z nich, které jsou nejvíce svázána s násilím.

Žádné náboženství, s výjimkou islámu nikdy nenařizovalo zabíjení těch, kteří ho urážejí nebo opouštějí. (Viz Sura 6:93, 33:57, 33:61)

24.září 2014 r., Po uznání vinným z "kacířství" a "urážku proroka Jonáše," byl Mohsen Amir Aslani, 37-letý íránský psycholog oběšen ve věznici u města Karaj, západně od Teheránu, jak informovala tisková agentura pro lidská práva. Aslani vedl náboženskou výuku, kde dával svou vlastní interpretaci koránu. Během jedné z lekcí řekl údajně posluchačům, že Jonáš nemohl dostat z břicha velryby; Toto prohlášení vedlo k obvinění z urážky proroka Jonáše, jak uvedl web Írán Wire.

Kolik času uplyne než bude islám zreformován, nebo znovu interpretovný? Kolik lidí bude zabito, kolik bude napadeno, nebo vzato do otroctví, než se to stane? Kolik muslimů má svobodnou vůli, nebo odvahu promluvit? Zda jim to islamisté umožní, ne hrozit odvetou? Jsou islamisté tak nejistí, že to, co hlásají, mohou podstoupit kritice - jak instruhuje korán bez "žádného donucování" - že nemohou tolerovat ani jediný komentář o jednom ze svých proroků?

To, co dělají západní pokrokoví a feministky z politické korektnosti - nebo mající dobré úmysly, ale chybný "multikulturalismus" - muslimským ženám nepomůže. Naopak, "politická korektnost", mlčení nebo vymýšlení výmluv pro zvěrstva páchaných islámem, vede pouze ke zvětšení utrpení žen v muslimském světě.

Pokud opravdu chtějí pokrokoví chránit muslimy, tohoto cíle nedosáhnou tím, že budou "chránit" islám před kritikou.

Pokud někoho nazýváme "rasistou" a "islamofobem" odpověď je, že se jedná se obvinění násilníků, vždy zavírajících ústa lidem, kteří s nimi nesouhlasí. Skutečnými Islamofoby jsou ti, kteří degradují, zneužívají a zabíjí jiné muslimy.

Nejhorší věc, kterou každý pokrokový nebo feministka může udělat tváří v tvář utrpení způsobené učením islámu, je mlčet.

[1] Podle turecké ministerstvo spravedlnosti, 2009.

[2] Podle údajů z tureckého statistického úřadu v roce 2012.

[3] Arin byl spoluzakladatelem nadace "Purple Střecha - Útulek pro ženy", "Sdružení Podpora pro kandidáty ženy" a "Prosazování Centrum pro práva žen" v Istanbulu advokátní komory. V letech 1994 - 1997 působil jako expert násilí páchaného na ženách na rovnost žen a mužů komise Rady Evropy..

Výtah článku Uzay Bulut, turecká novinářka žijící v Ankaře. Polský překlad zde.

4409 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také
Výklad Koránu

Základy islámu a jejich výklad

Stručný životopis zakladatele islámu

Islám a terorismus

Súmrak európskej civilizácie - Barbari sa zmocňujú Európy
Islám live
Sledujte nás na Youtube
Články autora
Průzkum
Je znásilňovač s penisem žena? Britská policie podle nové metodiky bude vést ve statistice znásilňovače s penisem jako ženy, pokud se za ženu prohlásí. Co vy na to?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď
Doporučujeme
Český obránce Vídně proti Turkům roku 1683