"Sluší se, aby žena žila pod botou muže" (Turecké přísloví)

Už je to tady: Evropský azylový systém a solidarita mezi členy EU

Autor: Anonym | Publikováno: 12.3.2009 | Rubrika: Aktuality
Ilustrace

Europoslanci v úterý přijali nelegislativní zprávu týkající se budoucího společného evropského azylového systému, který bude v nejbližší době projednáván v postupu spolurozhodování v podobě tzv. azylového balíčku sestávajícího ze tří legislativních návrhů. EP v přijaté zprávě zdůrazňuje, že jedním z cílů společného evropského azylového systému musí být zavedení účinných mechanismů solidarity a že by mělo být zavedeno jednotné řízení o žádosti o azyl a jednotné normy pro získání statutu uprchlíka.

Poslanci ve zprávě o budoucnosti společného evropského azylového systému poslance Giusta CATANII (GUE/NGL, IT), kterou dnes přijali poměrem hlasů 593:65:18, konstatují, že v minulém roce vzrostl počet uprchlíků na celém světě tak, že jejich počet dosáhl více než 12 milionů. Poukazují v tomto ohledu na skutečnost, že uplatňování kritérií první země vstupu, která jsou stanovena v dublinském systému, mohou vést k nerovnoměrnému zatížení určitých členských států, zejména těch, které se nacházejí na vnější hranici EU. Podíl státních příslušníků třetích zemí, jimž byl přiznán statut uprchlíka, se přitom v členských státech pohybuje přibližně mezi 0 % a 90 %.

Parlament lituje skutečnosti, že pojetí instituce azylu, které je nedílnou součástí demokracie a ochrany lidských práv, bylo v posledních letech vážně oslabeno. Poslanci proto vyzývají Evropskou agenturu pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Frontex), aby předložila podrobné údaje o počtu žadatelů o azyl identifikovaných v průběhu jejích operací a o osudu osob, které byly v průběhu těchto operací zadrženy a navráceny zpět do tranzitní země nebo do země původu.

Solidarita mezi členskými státy

EP se domnívá, že jedním z cílů společného evropského azylového systému musí být zavedení účinných mechanismů solidarity, aby se zlepšila situace zemí, do nichž přijíždí velký počet žadatelů o azyl a které mohou jen obtížně zajistit přiměřené podmínky pro přijímání žadatelů, projednání jejich žádostí ve stanovené lhůtě a řádným způsobem, či pro začlenění žadatelů, kteří získali statut uprchlíka.

Solidarita se však podle EP nemůže omezovat pouze na poskytování finančních prostředků, ale měly by být především účinně prováděny mechanismy dobrovolného znovuusídlení a přesídlení v rámci EU, které byly stanoveny Evropským paktem o přistěhovalectví a azylu. Tyto mechanismy by umožnily, aby osoby požívající mezinárodní ochrany byly přijaty jiným členským státem, než je stát, který jim tuto ochranu poskytl.

Poslanci také žádají Komisi, aby zvážila možnost zavést evropský mechanismus pro přenos mezinárodní ochrany pod dohledem budoucího Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu, který by uprchlíkům umožnil pohyb v rámci Evropy na jejich žádost, a zmenšil zátěž určitých členských států.

Plán azylové politiky a jednotné řízení o žádosti o azyl

EP vítá plán azylové politiky vypracovaný Komisí, jenž slouží jako pracovní plán pro dokončení společného evropského azylového systému, a zejména ustanovení, z nichž vyplývá, že členské státy nesmí nikoho internovat pouze z důvodu, že žádá o mezinárodní ochranu. Poslanci se domnívají, že by mělo být zavedeno jednotné řízení o žádosti o azyl a jednotné normy pro získání statutu uprchlíka či osoby, která potřebuje mezinárodní ochranu, jež by se vztahovaly na všechny žádosti o „mezinárodní ochranu“ (statut uprchlíka, podpůrná ochrana a dočasná ochrana). Zdůrazňují současně, že žadatelé o azyl by s ohledem na svou obzvláště citlivou situaci zásadně neměli být internováni.

Revidovaný dublinský systém

Parlament je přesvědčen, že v revidovaném nařízení Dublin by se mělo žadatelům o azyl zaručit právo podat opravný prostředek proti rozhodnutí o přemístění a že by při rozhodování o udělení azylu měla být více brána v úvahu některá kritéria rodinné, kulturní a jazykové povahy s cílem podpořit integraci žadatelů o azyl.

Spolupráce s třetími zeměmi

Parlament zdůrazňuje, že společný evropský azylový systém by měl být plně v souladu s cíli a činnostmi v oblasti ochrany uprchlíků, s nástroji EU pro spolupráci s rozvojovými zeměmi (jako je Evropský rozvojový fond, nástroj rozvojové spolupráce (DCI), evropský nástroj sousedství a partnerství a evropský nástroj pro demokracii a lidská práva) a se smlouvami a partnerstvími uzavřenými mezi EU a rozvojovými zeměmi (jako je dohoda z Cotonou a strategické partnerství Afrika-EU).

Rozvojová spolupráce, zejména předcházení krizím, monitorování lidských práv, řešení konfliktů a budování míru by přitom mohly sloužit jako nástroj pro prevenci vysídlování. Společný evropský azylový systém by měl být úzce spjat s evropskou politikou v oblasti rozvojové a humanitární pomoci, zdůrazňují poslanci na závěr.

6794 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníPřihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Články autora
Průzkum
Nechali byste se spíše očkovat vakcínou americkou nebo ruskou? Jakou proti-covidovou vakcínou byste se nechali očkovat?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď