"Sluší se, aby žena žila pod botou muže" (Turecké přísloví)

Exkluzivně: Astanská deklarace. Přečtěte si, co na nás chystají

Autor: Redakce | Publikováno: 1.10.2008 | Rubrika: Západ
Ilustrace

Eurabia.cz má k dispozici koncept tzv. astanské deklarace ministrů zahraničních věcí, která by měla být přijata na listopadové konferenci "Společný svět: Pokrok skrze různorodost", která se bude konat v hlavním městě Kazachstánu. Přečtěte si, jak se utužuje Eurábie.

Poznámka: Dokumenty najdete pod textem. Pro snazší čtení doporučujeme uložit dokument jako obrázek do vašeho počítače a poté si jej v prohlížeči zvětšit do takové velikosti, v jaké bude snáze čitelný.

 

Text připravované deklarace:

My, ministři zahraničních věcí zemí, které jsou účastníky konference „Společný svět: Pokrok skrze různorodost“, konané 17. 11. 2008 v Astaně,

uvědomujíce si důležitost respektu k existující různosti na globální i národních úrovních, uvnitř civilizací a náboženství, jakož i vícečetných identit jednotlivců,

vítajíce úsilí mezinárodních, regionálních a subregionálních organizací, fór a států směřující k podpoře dialogu a dosahování harmonie mezi kulturami, náboženstvími, civilizacemi a lidmi pro zabezpečení udržitelného rozvoje a mezinárodního míru, bezpečnosti a stability,

zdůrazňujíce náš společný cíl zabezpečit tolerantní dialog, a kooperaci, založenou na vzájemné důvěře a porozumění, zdůrazňujícím společné hodnoty různých kultur a náboženství,

uvědomujíce si, že mezinárodní vztahy mají být vedeny na základních principech, které podepírají lidská práva, demokracii a roli práva, rovnosti, participace, nediskriminace na národní i mezinárodní úrovni,

znovu potvrzujíce, že demokracie je univerzální hodnotou založenou na svobodně vyjádřené vůli lidu určovat jejich vlastní politický, ekonomický a sociální systém,

rozeznávajíce, že globalizace, otevírající nové příležitosti pro sociálně ekonomický rozvoj, znamená výzvu pro národní a náboženskou identitu národů,

odmítajíce jakoukoliv formu napětí, založenou na kulturních a civilizačních rozdílech a jejich použití pro rozdmychávání nenávisti, xenofobie a konfrontace,

znovu potvrzujíce klíčovou roli vzdělání a kultury pro porozumění, solidaritu a sociální soudržnost a nutnosti zapojit mládež a účast na občanské společnosti v různých společných aktivitách,

podtrhujíce význam další spolupráce mezi vládami známými jako Muslimský svět a Západ ve smyslu upevnění dialogu a porozumění na různých úrovních (podtržení redakce),

jsouce si vědomi, že přístup k přesným a nezkresleným informacím může podpořit mezikulturní a mezicivilizační vztahy,

vítajíce Alianci civilizací a další existující iniciativy a pokládajíce je za efektivní mechanizmus podpory dalšího porozumění a respektu mezi kulturami a civilizacemi,

2. souhlasíme s potřebou pokračování a rozšiřování dialogu mezi odpovídajícími mezinárodními, regionálními a sugregionálními organizacemi jako je Arabská liga, Rada Evropy, Organizace islámské konference, OSN;

3. vyzýváme státy, aby vítaly mezináboženský dialog jako jednu důležitou formu dialogu, která může být použita k podpoře souladu mezi civilizacemi;

4. podtrháváme významnou roli ženských práv a aplikace genderové perspektivy jako rozhodující otázky v procesu realizace emancipace a práva na rozvoj (v souladu s
- různými kulturními normami
- národními a mezinárodními normami
- tak moc jak je to nutné mezinárodními normami
- univerzálně přijímanými normami
- s jejich národními, kulturními a sociálními normami);

5. vyzýváme země, aby použily přiměřené prostředky proti aktům rasové, nacionální a náboženské diskriminace a násilí páchané na základě etnického a náboženského nesouladu ve spojení s mezinárodním právem, mezinárodním humanitárním právem a lidskými právy;

6. povzbuzujeme média, aby si byla vědomi své role a odpovědnosti při podpoře vzájemného respektu, tolerance a mezikulturního porozumění;

7. znovu potvrzujeme, že každá země má primární zodpovědnost za její vlastní rozvoj a uznání těchto národních úsilí musí být doplněno globálními programy, prostředky a politikami, zacílenými na rozšíření rozvojových možností;

8. potvrzujeme, že vzdělání je klíčovým faktorem pro vyvarování se stereotypů a jakékoli formy předsudků a nedorozumění mezi muslimskou a západní kulturou a povzbuzujeme vzdělávací instituce, aby byly základními fóry pro mezikulturní dialog

9. doporučujeme studium a výuku historie civilizací a kulturních poznatků, osvětlujících kulturní dědictví těchto civilizací;

10. doporučujeme učební plány, knihy a příručky, které přesně odráží islámskou a západní civilizaci pro použití ve školách a veřejných knihovnách v zemích Muslimského světa a Západu se zaměřením na výuku univerzálních hodnot;

11. Podporujeme setkávání mladých a výměnné programy k podpoře mezikulturního a mezicivilizačního dialogu;

(12. Vyzýváme všechny členy mezinárodního společenství, aby se zúčastnili a přispěli k záměru Druhého fóra Aliance civilizací, který se má uskutečnit v Istambulu 2-3. dubna 2009;)

 

 

 

 

 

5206 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníPřihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Články autora
Průzkum
Do moře se zřítil bombardér s jadernými bombami. Co je pravděpodobnější? Čí je? Otestujte si svůj dez/informační čuch, resp. předpojatost: Do moře se zřítil bombardér s jadernými bombami. Co je pravděpodobnější? Čí je?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď