"Sluší se, aby žena žila pod botou muže" (Turecké přísloví)

HAMAS a Muslimské bratrstvo – Ročenka ministerstva vnitra v Německu

Autor: Olga Ryantová | Publikováno: 17.3.2006 | Rubrika: Terorismus
Ilustrace

Ze zprávy Úřadu ministerstva vnitra na ochranu ústavy Severní Porýní-Vestfálsko z roku 2005

Bezpečnostní služby v Německu monitorují na svém území působení islamistických skupin, které považují násilí za legitimní prostředek k prosazení svých cílů. Disponují zároveň civilními pobočkami, jsou aktivní politicky i v oblasti charity.

K těmto seskupením patří především organizace „Muslimské bratrstvo“, která vznikla v Egyptě v roce 1928 a je dodnes nejdůležitější a nejvlivnější islamistickou organizací. Od roku 1970 začaly vznikat četné odnože, které přispěly k radikalizaci islamistické scény. K diferenciaci došlo také na ideologické úrovni.

Mateřská organizace dnes působí v Egyptě, ale také v některých dalších zemích, kde vyvíjí nenásilné aktivity. Od roku 1970 však existují četné militantní odnože, např. ´Takfir wa Hijra´ (Exkomunikace a odchod ze společenství) , ´Jihad Islami´ (Islámský džihád), ´Gama´a Islamiyya´ (Islámská skupina) a palestinský HAMAS (v arabštině „horlivost“ nebo jako akronym „Harakat al-Muqawama al-islamia´: „Hnutí islámského odporu“). Jejich společným znakem jsou násilné akce namířené především proti jejich domácím zemím, nebo jako v případě ´Takfir wa Hijra´, na jiné arabské státy. Přesto odmítají útoky, které organizuje Usama bin Ladin, neboť při nich umírají „nevinní“. Na druhé straně HAMAS nebo palestinští ´Jihad Islami´ organizují sebevražedné atentáty v Izraeli s odůvodněním, že v Izraeli nejsou žádní „nevinní“ civilisté a všichni Izraelci jsou příslušníci armády, buď v aktivní službě, v záloze nebo jako budoucí vojáci.

´Gama´a Islamiyya´ (Islámská skupina) zodpovědná za příkladné útoky na západní turisty v devadesátých letech se po široké interní diskusi zřekla ozbrojeného boje proti egyptskému státu, zatímco jiné skupiny jej propagují.

HAMAS z jedné strany disponuje ozbrojenou armádou, brigádou ´Izz al-Din al-Qassam´ (nazvanou podle jednoho palestinského bojovníka ze 30. let), která je zodpovědná za četné krvavé útoky na Izraelce uvnitř Izraele a na okupovaných územích. Z druhé strany HAMAS spravuje široce rozvětvenou síť charitativních zařízení, prostřednictvím kterých podporuje palestinské pozůstalé. To samé platí pro šíity libanonského ´Hizb Allah´, kteří bojovali mnoho let proti izraelské okupaci jižního Libanonu a kteří dodnes vedou ozbrojené akce proti Izraeli. Také tato ´Hizb Allah´ podporuje vedle ozbrojeného boje příslušníky nižších vrstev a využívá při tom své dobročinné zařízení. Neomezuje se však jen na šíitské obyvatelstvo. Jako politická strana se také aktivně podílí na dění v Libanonu a do roku 2005 již dosadila 8 poslanců do libanonského parlamentu.

Těchto pár příkladů dokládá, jak různé mohou být úhly hodnocení islamistických organizací. Z jedné strany jsou důkazem zodpovědnosti za krvavé násilnosti, které chtějí nábožensky ospravedlňovat, z druhé strany plní důležitou sociální a charitativní funkci uvnitř společnosti. To jim přináší i další efekt. Mohou počítat s vysokým potenciálem nových rekrutů.

HAMAS (Harakat al-Muqawama al-Islamiyya) a financování

Hamas - logo HAMAS je národní palestinská větev Muslimského bratrstva. Dnes představuje mezi Palestinci nejsilnější a nejvlivnější organizaci. Jejím cílem se stal nekompromisní boj proti Izraeli za „osvobození“ celého historického území Palestiny.

Historické pozadí

Od založení státu Izrael v roce 1948 se přívrženci Muslimského bratrstva angažovali v boji za navrácení území Palestiny a zavedení „islámské“ vlády na tomto území. Po obsazení západního břehu Jordánu a pásma Gazy Izraelem začala palestinská větev MB budovat na obsazených územích sociální strukturu. Z počátku se členové Muslimského bratrstva nezúčastňovali ozbrojených bojů, jež vedly sekulární, levicové skupiny jako „Fatah“ nebo „Národní fronta za osvobození Palestiny“ (PFLP). Protiváhu k těmto skupinám vytvořilo MB v roce 1973 založením „Islámské společnosti“ (Al-Jam´iyyat al-Islamiyya), která byla o pět let později oficiálně zaregistrovaná v Izraeli jako „Al-Mujamma´ al-Islmai“ (Islámské centrum). Toto Islámské centrum, ze kterého vzešla také univerzita v Gaze, se postupně vyvinulo z dobročinného zařízení ve vlivnou instituci.

Když v prosinci 1987 vypukla první intifáda, MB se začalo podílet také na odboji proti okupační moci a HAMAS byla první, kdo je k tomu oficiálně vyzvala. Vzhledem k tomu, že se MB mohlo organizačně opřít o Islámské centrum, velmi rychle se etablovalo jako politická síla vedle „Palestinské osvobozenecké organizace“ (PLO). PLO byla rezervoárem sekulárně-nacionálních palestinských skupin, které zavedl Jasir Arafat. HAMAS měla přísnou organizaci. Jedna část byla zodpovědná za propagandu, zahraniční vztahy a financování, druhá militantní část organizovala odboj a teroristické útoky a spravovala bezpečnostní aparát, který zasahoval proti kolaborantům a informátorům izraelských bezpečnostních orgánů. Především během druhé intifády od září 2000 podnikla HAMAS četné teroristické útoky proti izraelským cílům a dostala se tak do hledáčku izraelského protiteroristického boje.

Mentorem HAMAS byl stejně jako u jejích předchozích organizací šejk Yassin, který si opakovaně odpykával tresty v izraelských věznicích a který byl nakonec 22. března 2004 úmyslně zabit izraelskou armádou – stejně jako mnoho jiných vůdců HAMAS.

HAMAS je dnes i přes fyzickou likvidaci jejích vedoucích reprezentantů nejsilnější politickou silou na palestinských územích. Její schopnost podnikat teroristické útoky však významně klesla díky silnému izraelskému tlaku. Pronásledování vůdců HAMAS Izraelem vedlo po roce 1990 k přesídlení jeho politického vedení do zahraničí. Dnes se jeho sídlo nachází v Damašku (přes to všechno však teroristické hnutí HAMAS zvítězilo v lednových volbách v Palestinské autonomii a v současné době se chystá převzít vládní zodpovědnost – pozn. redakce).

Ideologie a cíle

HAMAS vydala v roce 1988 Chartu, podle které se považuje za palestinskou větev MB. Od nich odvozuje i svůj ideologický základ. Z palestinských nacionálních zájmů vyrůstá jediný cíl společný dalším palestinským organizacím – osvobození Palestiny. Zatímco PLO je ochotné přistoupit k teritoriálním kompromisům s Izraelem, HAMAS to zcela odmítá. Proto také přívrženci HAMAS divoce oslavovali nezdar při vyjednávání mezi Izraelem a palestinskými autonomními úřady v červenci 2000 o dělení Palestiny a realizaci řešení dvou států. HAMAS má také odlišné představy o politickém uspořádání státu Palestina, které se snaží prosadit. Až do roku 1980 bylo PLO pod vedením Jasira Arafata podporované státy východního bloku orientované spíše levicově. I dnes je PLO sekulární, zatímco HAMAS jako palestinská větev MB usiluje o „islámský“ stát, kde islámské právo šaríia vytvoří politický a společenský základ. Díky této odlišnosti HAMAS také neuznává nárok PLO na výhradní zastoupení palestinského národa a pokouší se sama získat politickou převahu. Přitom se HAMAS díky jejímu nekompromisnímu postoji vůči Izraeli částečně daří získat podporu i mezi nacionalisticky orientovanými křesťany, jak ukázaly např. volby na palestinských univerzitách; a to i přes její explicitní islamistický obsah. HAMAS se však neuzavírá dialogu na lokální úrovni, částečně spolupracuje i s PLO, ve snaze dokázat svou schopnost jednat na politické úrovni.

Metody

Metodický postup HAMAS dosvědčuje široká a dobře organizovaná sociální a charitativní nezkorumpovaná činnost v rámci palestinské společnosti, díky které si získává velké sympatie Palestinců, a také bezpodmínečný boj proti Izraeli spojený s teroristickými útoky.

HAMAS vytváří a provozuje stejně jako organizace MB v ostatních arabských zemích síť sociálních zařízení - školky, školy, nemocnice a dobročinná zařízení, k podpoře potřebných. Sem spadá také hlavně podpora pozůstalých tzv. mučedníků, kteří přišli o život během útoků proti izraelským zařízením. Za mučedníky jsou považovaní nejenom militantní aktivisti, kteří zemřeli, ale také osoby, které přišly o život náhodou během akcí izraelských bezpečnostních sil.

HAMAS disponuje vedle široké sociální sítě vnitřním bezpečnostním aparátem a militantní armádou, která podniká teroristické útoky a přepadení v Izraeli. Bezpečnostní aparát slouží především k tomu, aby eliminoval infiltrátory a vyzvědače izraelských tajných služeb. Přitom velmi brutálně zakročuje proti skutečným i údajným zrádcům a kolaborantům. Militantní rameno, brigády ´Izzal-Din al-Qassam´, podniká přepadení a teroristické útoky proti izraelským armádám, osadníkům a civilistům. Sebevražedné atentáty jsou podle vyhlášky HAMAS testovacími prostředky v jejich boji. Pro atentátníky by měl být směrodatný náboženský motiv a očekávaná odměna v ráji. Heslo je 72 panen. Pokud i ženy a nenáboženské osobnosti provedly takové útoky, musí se motiv a odměna poněkud zrelativizovat. Nicméně lze konstatovat, že autoritativní islamističtí náboženští učenci obhajují militantní akce proti Izraeli – včetně sebevražedných atentátů proti civilistům – jako legitimní prostředky, neboť se z jejich pohledu jedná o osvobozenecký boj, ve kterém muslimové brání své území. Zároveň je veškeré izraelské obyvatelstvo považováno za militantního protivníka. Stejní učenci zároveň odsuzují útoky islamistů v USA nebo v Evropě a považují je za teroristické. Tento trend sleduje také HAMAS a v rámci svých militantních akcí se omezuje na útoky v Izraeli a na obsazených územích. V tom se liší HAMAS a islámští učenci okolo MB od mezinárodních fundamentalistických džihádistů sítě Al-Kájda.

Mezinárodní propojení

HAMAS představující palestinskou větev Muslimského bratrstva je napojen na světovou síť organizací, kterou prezentují MB nebo jsou s nimi v blízkém kontaktu. Vedle organizací zabezpečující především propagandu nebo logistiku jako HAMAS, existují skupiny, které organizují především sbírky a finanční akce pro HAMAS. V Německu k nim patří především občanské sdružení ´Al-Aqsa e.V.´ (pozn. název druhé intifády) se sídlem v Cáchách.

Sunnitští HAMAS a šíitští ´Hizb Allah´ v (jižním) Libanonu vycházejí ze společného nepřátelského obrazu Izraele, a i přes konfesní odlišnost určitým způsobem spolupracují. Stejný vztah panuje také mezi HAMAS a Islámskou republikou Írán, která velmi významně ´Hizb Allah´ podporuje od samého vzniku a nezanedbatelným způsobem ovlivňuje makroekonomiku této organizace. Kromě toho se propojení Palestinců s iránským džihádem manifestuje ve „dni Quds“ (´Jeruzalémský den´, poslední pátek v měsíci ramadan), který zavedl Ajatolláh Chomeini.

HAMAS v Německu

V roce 1982 bylo v Německu založeno „Islámské sdružení Palestina“ IBP palestinskými přívrženci MB žijícími v Německu. Od roku 1987 se IBP považovalo za zástupce HAMAS v Německu, jak ostatně vyplývá z příspěvku jedné IBP-organizace ´Nida al-Aqsa´ (´Zvuk mešity al-Aqsa´ v Jeruzalémě) z roku 1988. HAMAS má v Německu přibližně 300 přívrženců, z toho 70 v Severním Porýní-Vestfálsku. Její politické představy mohla IBP šířit nejprve prostřednictvím IZA (Islámské centrum v Cáchách) a dalších islámských center blízkých Muslimskému bratrstvu. Je to již dlouho, co se IZA uzavřela propagandistickým akcím jiných islamistických skupin jako HAMAS nebo FIS, neboť jí to poškozovalo v rámci snah etablovat se v Německu jako seriózní islámská instituce.

Přibližně ve stejné době jako IBP vzniklo v Cáchách občanské sdružení ´Al-Aqsa e.V.´ Toto sdružení bylo 31. července 2002 zrušeno ministerstvem vnitra s odůvodněním, že prostřednictvím pořádaných sbírek financují teroristické útoky HAMAS. Osobní propojení mezi IBP a ´Al-Aqsa e.V.´ bylo velmi úzké, předseda sdružení byl zároveň funkcionářem IBP. Nejpozději od roku 2003 přestali přívrženci HAMAS používat označení IBP, které nebylo ani jako sdružení registrované.

´Al-Aqsa e.V.´ se považuje za humanitární organizaci, která shromažďuje a distribuuje prostředky výhradně pro civilní projekty a zařízení v Palestině. 16. července 2003 Spolkový správní soud vznesl návrh zakázat tuto organizaci a poskytnut jí dočasný soudní dohled. Sdružení zároveň muselo doložit využívání a pohyb svých finančních prostředků. Rozsudkem z 3. prosince 2004 Spolkový správní soud potvrdil prostřednictvím Spolkového ministerstva vnitra jeho zrušení. Soud konstatoval, že HAMAS, pro kterou sdružení ´Al-Aqsa e.V.´ shromažďovalo sponzorské dary, je organizací, u níž nelze oddělit sociální od militantních aktivit. Pobočky ´Al-Aqsa e.V.´ existují nadále v Nizozemí a Belgii.

Přívrženci HAMAS představují v Německu spíše malé nebezpečí. Jejich vedoucí autority opakovaně odmítají násilné akce mimo Izrael a okupovaná území. Těžko by je podpořili islámští učenci spojení s Muslimským bratrstvem jako Júsuf al-Qaradáwí, neboť se to neslučuje s jejich pojetím džihádu.

Perspektivy

Palestinský konflikt je stěžejní pro celý islámský svět a především pro arabské muslimy. Promítá se zde zcela zřejmě hospodářské, politické a vojenské vítězství „Západu“, které vedlo téměř k úplné bezmoci muslimů. V myslích Palestinců jsou sebevražedné atentáty, kterými vystavují obrovského protivníka Izrael strachu a hrůze, posledním zoufalým prostředkem k překonání této bezmoci a znovu nabití kolektivního uznání. Náboženské motivy jako je příslib ráje, finanční odškodnění pozůstalých nebo individuální získání slávy a uznání ve společnosti (alespoň ex post), by měly být nahlíženy jako sekundární. Hlavní snahou je pozvednout kolektivní sebedůvěru a reagovat na obsazení jejich země, které je vnímáno jako permanentní pokoření a represe.

Samozřejmě nemůže být pochyb o tom, že tento přístup je nejenom zločinný, ale v konečném efektu kontraproduktivní. Vede k odpovídajícím reakcím druhé strany, která se pokouší chránit se všemi prostředky proti teroru, takže roste spirála nenávisti a násilí. V současné době se zdá být mírové řešení konfliktu velmi vzdálené. Nelze nyní odhadnout, zda se postoj HAMAS začne poněkud rozmělňovat kompromisy nebo se bude vyvíjet celosvětový džihádistický směr, podobně jak u Usami bin Ladina.

Muslimské bratrstvo v Německu

V západním světě nalezneme četná sdružení nebo organizace, u nichž lze konstatovat, že představují styčné body pro Muslimské bratrstvo. Mnoho organizací MB v Německu nevytvořilo žádnou oficiální strukturu. Mají zde jen nepočetnou členskou základnu a podporují jednotlivé domácí organizace formou propagandy a sbírek, částečně také logisticky. Patří sem palestinský HAMAS, alžírské ´Ozbrojené islámské skupiny´ GIA a ´Salafistické skupiny pro kázání a boj´ GSPC, tuniskou ´Al-Nahda´ (Znovunarození) a egyptské skupiny ´Gama´a Islamiyya´ (Islámská společnost) a ´Jihad Islami´ (Islámský džihád). Egyptská a syrská větev vytvořily v Německu občanská sdružení a spolu se svými pobočkami jsou členy ´Centrální rady muslimů v Německu´ - ZMD. Počet jejich přívrženců v Německu je ca. 1 300, v (Severním Porýní – Vestfálsko) asi 320.

Zdroj: www.im.nrw.de : Verfassungsschutz : Islamismus

Z němčiny přeložila Olga Ryantová

7916 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníPřihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Články autora
Průzkum
Ve Francii vyhlášena rekonkvista. Co vy na to? Pravicový prezidentský kandidát Zemmour vyhlásil ve Francii protiimigrantskou rekonkvistu. Co vy na to?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď