"Sluší se, aby žena žila pod botou muže" (Turecké přísloví)

Genocida, o které svět neví a vědět nechce

Autor: Vlastimil Podracký | Publikováno: 9.3.2006 | Rubrika: Evropa
Ilustrace

Křesťanský svět nechce vědět o hrozném omylu, kterého se dopustil při bombardování Jugoslávie v r. 1999 a následném obsazení Kosova, omylu, který vznikl na základě nepravdivých informací šířených zmanipulovanými sdělovacími prostředky, které líčily po celé desetiletí Srby jako zplozence pekla, tak dlouho, až dokázaly přesvědčit občany světa o nutnosti zásahu a potrestání srbského národa. Je poučné, jak arabské peníze spojené s německou nenávistí k Srbům mohou ovlivnit i zcela nezainteresované Američany a Izraelce, když se najde nějaký, třeba i drobný důvod k jejich naklonění (tím důvodem bylo třeba oslabení pozice Ruska na Balkáně). Proč tenkrát náš prezident Havel tomu přizvukoval, mi není jasné, nicméně to asi odhaluje jeho závislost. Jsem celkem potěšen, že další představitelé, předseda poslanecké sněmovny V. Klaus a předseda vlády M. Zeman tenkrát tento zásah alespoň nechválili.

Miloševič na začátku své vlády slíbil kosovským Srbům, že vyřeší jejich problém – genocidu, kterou na nich páchali Albánci v době Titova režimu. Na Kosovu založil Miloševič svoji kariéru a Kosovem se držel. Ostatní věci byly mimo jeho okruh zájmu. Proto pominul bosenské vraždy a prominul Chorvatům vyhnání Srbů z Krajiny. Pokles srbského obyvatelstva v Kosovu z 27 % v poválečném období na 10 % koncem osmdesátých let byl zapříčiněn několika jevy, ve kterých hrála roli tichá genocida konaná prostředky, které umožňoval komunistický režim. Bylo to hlavně utlačování menšiny, které bylo možné v obecních zastupitelstvech a podnikových radách vedených zvolenými zástupci, kde Albánci měli obvykle, třeba i těsnou, většinu. Specifický komunistický režim bez svobody slova, bez ochrany menšin, ale s hlasovací mašinérií většiny, byl právě výhodný pro kosovské Albánce. Srbové viděli řešení ve vystěhování. Navíc Albánci měli až trojnásobnou natalitu. Miloševič chtěl vše zvrátit najednou a násilím. Zrušil kosovskou autonomii, zavedl srbštinu do škol. Ale to byla jen divadelní gesta, aby se udržel u moci. Albánci postupně pod vlivem svých muslimských bratří a arabských peněz se odhodlali k ozbrojenému odporu. Ten sílil s prosakováním muslimské víry a přesvědčením o „svaté válce“. Odpor národní se pomalu měnil na muslimskou expanzi. Miloševič reagoval způsobem hodným bývalého komunistického manipulátora. Tu ustoupil, tu zaútočil. Postupně stoupal počet Srbů, kteří byli válkou nějak dotčeni. Ti se mstili způsobem, který jistě civilizovaná Evropa nerada viděla, ale který byl mnohdy jen druhou stranou stejné mince. Sdělovací prostředky chtěly ovšem vidět ony zlosyny jen na srbské straně. Mluvilo se o tisíci hromadných hrobech. Po obsazení Kosova se našel jen jeden, přičemž nebylo zcela vyvráceno podezření, že byl naaranžován.

Potom nastalo druhé dějství. Světové společenství chtělo vnutit Jugoslávii zcela nepřípustný a ponižující dokument. Takový by odmítl každý. Potom to nastalo. Nebudu popisovat bombardování, snad o tom je každý dostatečně informován. Miloševič se rozhodl mezinárodní společenství vydírat. Začal vyhánět kosovské Albánce ve velkém. Byl to zoufalý čin komunistického „kádra“ v úzkých. Nakonec nevydržel „válku nervů“ a vzdal to.

Třetí dějství je začátkem „konečného řešení“ srbské otázky v Kosovu. Genocida se týkala vyhnání 180 tisíc kosovských Srbů, kteří se dodnes nevrátili. Pod ochranou vojsk NATO zůstalo asi jen 20 tisíc. Při této invazi bylo zničeno příslušníky polovojenských jednotek kosovských Albánců 70 významných památek světové křesťanské kultury. Nikdo nechránil Srby proti likvidaci. Všechny ty vymyšlené novinářské kachny ohledně genocidy Albánců blednou před nevymyšlenou realitou hromadných vražd kosovských Srbů. Tento trend pokračoval i po obsazení Kosova mezinárodními jednotkami. Zbývající enklávy Srbů se stále zmenšují. Zůstávají jen starší lidé, mladí nemají práci, prakticky ze své enklávy nemohou vykročit. Někdy je to jako vězení. Příslušníci mezinárodních jednotek nechtějí nasazovat svoje životy při obraně Srbů. Do Kosova se od té doby vrátilo asi 20 Srbů, což bylo sledováno všemi televizními kamerami, ale vyhnáno opět několik tisíc, což nikdo ani nekomentoval. Zločiny Albánců se stále „odsuzují“, ale mezinárodní společenství se snaží vyřešit situaci tak, aby nemuselo zasahovat a nasazovat životy a finanční prostředky. Nejsnadnější je ustoupit síle. O návratu vyhnaných Srbů se nemluví, jen o udržení klidu, nejlépe by bylo zbývající Srby vyhnat, potom by byl klid. Při posledních zásazích KFOR na ochranu ubohého zbytku Srbů se nejedná o spravedlnost, tu nelze od mezinárodního společenství očekávat, ale jen o udržení klidu. Proto se opět ustoupí, někteří Srbové to nevydrží a odejdou. Některé enklávy zaniknou. Situace trvá již dlouho a lidé jsou unaveni. Jsou unaveny i jednotky KFOR. Zainteresované státy by chtěly situaci vyřešit tak, aby mohly odejít. Jak ale zajistit občanskou vládu? Je spravedlivé, aby nastoupila občanská vláda, ve které by byli zastoupeni jen ti nečetní Srbové, kteří zůstali? To by bylo potvrzení genocidy! Takové řešení také povede jen k navyšování násilí. Srbové se nevzdají jen tak Kosova. Pokud nebude dořešena spravedlivě situace v Kosovu, Srbsko opět propadne násilí.

Slyšel jsem o tom, že prezident Clinton byl nějak zavázán muslimským mafiím, proto se zásahem v Jugoslávii souhlasil. Byl na to napojen i Havel? Rozhodly o tom nějaké záhadné temné síly, snad Svobodní zednáři? Samozřejmě, dohadů může být mnoho a nelze jim zcela důvěřovat. Přesto však se vtírá otázka, jak by tyto síly rozhodly o nás, až se budeme chtít bránit islámské expanzi? Jak by rozhodly, kdybychom nechtěli likvidovat svoji civilizaci pomocí propagace homosexuality, rozbití rodiny neřešitelným sporem o rovnost pohlaví, zrovnoprávnění dítěte s dospělým (hlavně učitelem ve škole), když nebudeme chtít vymřít (kéž bychom opravdu nechtěli!) a uvolnit prostor? Vždyť na začátku genocidy Srbů byla genocida, kterou si Srbové udělali sami. Prostě měli málo dětí, na rozdíl od Albánců. Tuto genocidu provádíme teď hromadně na sobě. Všechna opatření, která vymyslí levicoví liberálové typu Havla, Uhla apod. k další tiché genocidě jen vedou. Prezident Klaus to sám nezachrání.

Situace se sdělovacími prostředky se opakuje. Albánci při nepokojích v r. 2003 zničili opět asi 23 křesťanských památek a vyhnali z domovů 4,5 tisíce Srbů. Ale naše televize ukázala hořící mešitu, jednu ze dvou, kterou zapálili Srbové v Srbsku. Kdo za touto manipulací stojí?

V roce 2001 navštívil Olomouc kosovský pravoslavný biskup Artemije a měl v olomouckém pravoslavném chrámu přednášku s ukázkami fotografií zničených církevních památek v Kosovu, které se podařilo pořídit zahraničním novinářům. Vznikla z toho kniha nazvaná Ukřižované Kosovo. Ačkoliv je na našem trhu spousta publikací se vším možným, včetně atlasů ptáků, tato publikace nebyla u nás vydána. O genocidě vykonávané v Evropě na konci dvacátého a začátkem jednadvacátého století na křesťanském národě nechce nikdo slyšet ani vidět. Zničené Srbsko nemá peníze na podplácení novinářů a propagaci pravdy. Proto není slyšet. V tomto světě, který si říká humánní, má pravdu ten, kdo má moc a peníze a neštítí se násilí. Stále více to jsou muslimové. Vyspělé státy zahleděné do svého blahobytu nemají zájem na pravdě a spravedlnosti. Plný žaludek a nezájem je milejší. Sami ovšem zaplatí na nebránění zlu, které sami vyvolaly. To se týká i nás.

Kosovo nám dává mnoho příkladů taktiky muslimů. Hlavním fenoménem je nízká natalita evropského liberálního obyvatelstva a vysoká islámského. Taktéž schopnost islámských obyvatel skromně žít, věnovat se rodině, izolovat se a pěstovat útočnost a nenávist. Mnohé musíme od nich převzít, máme-li se ubránit. Jiná cesta není.

autor je spisovatel

6397 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také
Výklad Koránu

Základy islámu a jejich výklad

Stručný životopis zakladatele islámu

Islám a terorismus

Súmrak európskej civilizácie - Barbari sa zmocňujú Európy
Islám live
Sledujte nás na Youtube
Články autora
Průzkum
Ve Francii vyhlášena rekonkvista. Co vy na to? Pravicový prezidentský kandidát Zemmour vyhlásil ve Francii protiimigrantskou rekonkvistu. Co vy na to?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď
Doporučujeme
Český obránce Vídně proti Turkům roku 1683