"Sluší se, aby žena žila pod botou muže" (Turecké přísloví)

Mučednictví pro Krista a misie islámu v Evropě

Autor: Odjinud | Publikováno: 20.7.2008 | Rubrika: Evropa
Ilustrace

Vaše Eminence, Vaše Excelence,

v únoru 2006 byl v Turecku zavražděn katolický kněz Andreu Santora. Když 16-ti letý chlapec, který ho zavraždil, byl za to vsazen do vězení, jeho matka do televizních kamer řekla: „Ten čas odslouží za Alláha.“ V lednu 2007 byl v Turecku za křesťanskou víru zavražděn novinář Hrant Dink. V dubnu 2001 začala bezpečnostní rada Turecka považovat křesťany za hrozbu národní bezpečnosti stejně tak jako terorismus Al Kajdá nebo PKK (Strana kurdských pracujících). Od prosince 2005 v Turecku začala v masmédiích a na mítincích kampaň s cílem zaujat pozornost veřejnosti proti „hrozbě křesťanů“.

Ve středu 18. dubna 2007 pět mladíků ze skupiny „věrných věřících“ islámu – tzv. tarikat – umučilo dva protestantské pastory (misionáře) a jednoho věřícího křesťana ve městě Malatya, severovýchodně od Antiochie (Turecko). Jména mučedníků jsou: Tilmann Geske – německý misionář a otec tří dětí, Necati Aydin – pastor turecké národnosti, otec dvou dětí a Ugur Yuksel – křesťan turecké národnosti. Tilmanna mučitelé bodli 156-krát, Necatiho 99-krát a Ugurových bodnutí bylo příliš mnoho na to, aby se dala spočítat. Rozpárali jim břicha a střeva jim řezali přímo před očima. Byli vykastrováni a před jejich očima byly tyto části jejich těl rozřezány. Jejich prsty byly odřezány, nosy, ústa i konečníky byly rozřezány. Nakonec byla přeřezána jejich hrdla od ucha k uchu a tak byly prakticky odřezány jejich hlavy. Tento nelidský a brutální čin byl předem plánován a připraven „bratrstvem“ tarikatu. K vykonání této náboženské vraždy si posloužili mladíky do 20-ti let, neboť veřejnost je shovívavá vůči mládeži.

V oficiální televizní reakci z Ankary se turecký ministr vnitra nad těmito ohavnými útoky na křesťany sebevědomě usmál! Média a oficiální vyjádření říkají: „Doufáme, že jste dostali lekci, my tady křesťany nechceme!“

Když Susanne, manželka Tilmanna, chtěla pohřbít svého muže ve městě Malatya, guvernér se tomu pokoušel zabránit, a tak se rozšířilo, že „je hříchem vykopat hrob křesťanovi“.

Necatiho manželka Shemsa řekla: „Jeho smrt měla smysl, neboť zemřel pro Krista a žil pro Krista... Necati byl darem od Boha. Cítím se poctěná tím, že byl součástí mého života. Cítím se být korunovaná poctou. Chci být hodna této pocty.“

Tak, jak se dalo očekávat, na pohřbu se objevila protiteroristická policejní jednotka a její příslušníci dělali videozáznamy každého, kdo na tento pohřeb přišel – pro možné budoucí použití (v perzekucích proti křesťanům).

V souvislosti s činem, který se objevil na titulních stránkách nejrozšířenějších novin v Turecku, Susanne, Tilmannova manželka, v televizním rozhovoru reportérům řekla: „Ó Bože, Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí.“ (Lk 23,34) Tímto odpustila vrahům po příkladu našeho Spasitele, který, když mu na Golgotě vráželi hřeby do rukou a nohou – odpouštěl. V krajině krevní pomsty se do centra pozornosti dostalo mnoho svědectví o tom, jak toto vyjádření Susanne změnilo životy lidí. Jeden redaktor o jejím vyjádření napsal: „Skrze jednu větu učinila to, co nedokázalo učinit tisíc misionářů za tisíc let.“

Svatý otec Benedikt XVI. minulého roku řekl na adresu islámu, že je náboženstvím postaveným na násilí. Citoval tehdy známou větu císaře Manuela II. Paleologa: „Ukažte mi, co Mohamed přinesl nového a uvidíte, že jsou to samé špatné a nelidské věci.“ Celý islámský svět se hrozbou teroristických útoků domáhal papežovy omluvy. Bohužel i někteří z katolické hierarchie a zvláště liberální teologové HKT vytvářeli psychologický tlak na Benedikta XVI., aby se muslimům omluvil. Papež, zbaven opory z vlastních řad, byl donucen učinit určité „diplomatické ústupky“.

Netrvalo dlouho a ukázalo se, že věta císaře Manuela II. Paleologa, kterou citoval Benedikt XVI., je nyní plně v souladu s realitou.

Úděsné skutky muslimů vůči křesťanům v Turecku, Saudské Arábii, Súdánu, Iráku a pod., jak o tom pravidelně informuje Hlas mučedníků (www. persecution.com; www.persecution.net), jsou však z hlediska jejich náboženství „pochopitelné“ – totiž za zabití křesťana prý muslim dostane od Alláha ráj. Zde se jedná o fyzické zabití, které je těžkým hříchem. Oč strašnější je však zabíjení duchovní, které způsobuje věčné zavržení duše. Proto zcela nepochopitelné je jednání katolických teologů – přívrženců HKT (historicko-kritické teologie) – a katolické hierarchie, která se stejným cynismem a fanatismem duchovně vraždí vše živé v katolické církvi a především se jejich obětmi stávají studenti teologie! Rozložená katolická církev a prohnilé křesťanství katolíků už není schopno dělat misii a hlásat Krista jako jediného Spasitele. Těžko se dnes najde katolický teolog či hierarcha, který by byl ochoten zemřít za Krista. Současné mínění v katolické církvi je totiž takové, že křesťanství, islám, budhismus a pod. jsou rovnocenná náboženství vedoucí ke spáse! A to je velká hereze, neboť „není žádné společenství světla s temnotou“ (2Kor 6,14).

Vaše Eminence, Vaše Excelence, kdo je zodpovědný za tento stav současné katolické církve?

V islámských zemích jsou křesťané pronásledováni a zabíjeni, a zde v Evropě tzv. katoličtí křesťané otevírají muslimům dveře a dávají jim prostor k misii.

Za 30 let bylo v Německu (v rodné zemi Tilmanna Geskeho, umučeného muslimy) postaveno více než 2000 mešit! Holandsko, Německo a jiné státy Evropy budou za 10 až 15 let muslimskými státy, kde všichni, kteří nebudou vyznavači Alláha, budou pronásledováni a zabíjeni!

Ptáme se, kdo za to nese vinu, ne-li katolická církev, protože zradila Krista a nehlásá evangelium?

Prohnilé křesťanství má už v Evropě odzvoněno! V podstatě bez boje ji teď uchvacuje islám a východní náboženství (budhismus, hinduismus)! Misie budhismu skrze bojové umění je tak rozšířena, že v Evropě už prakticky neexistuje škola, ve které by mládež v odpoledních hodinách necvičila bojové umění, spojené s orientální filosofií, a tím s apostazí od křesťanství. Jestliže katolická církev, a především její hierarchie a teologové, nebudou činit pokání a nevrátí se ke Kristu, katolická církev na tomto území úplně zanikne. V tomto případě se falešně utěšují slovy evangelia „... brány pekelné ji nepřemohou“ (Mt 16,18). Pokud kardinálové a biskupové nebudou ochotni znovu obětovat svůj život pro Krista, pokud se nepostarají o pravdivou reformu ve svých diecézích, církev na jejich území zanikne tak, jak to dnes vidíme na Turecku, které bylo kdysi kolébkou křesťanství.

Tajemné tělo Kristovo – církev – bude existovat pouze tam, kde budou křesťané dělat pokání, hlásat živé evangelium v moci Ducha svatého a kde budou ochotni pro Krista a pro evangelium podstoupit i mučednickou smrt.

Vaše Eminence, Vaše Excelence, věříme, že v katolické církvi jsou ještě kardinálové a biskupové, kterým leží na srdci spása duší a kteří upřímně tvoří vnitřní jednotu s papežem Benediktem XVI. Proto vás prosíme, podpořte Svatého otce Benedikta XVI. a pomozte mu učinit reformu církve vedoucí k vnitřnímu probuzení a obnovení křesťanské víry. Odstraňte ve svých seminářích heretické učení HKT a synkretismus s pohanskými náboženstvími, uskutečňovaný skrze falešný výklad Nostra aetate a gesto vAssisi. Podpořte Svatého otce v radikální reformě vatikánských dikasterií. Rozejděte se také s duchem světa, duchem svobodných zednářů a duchem New Age. Doporučte Svatému otci pravověrné osobnosti, aby je mohl dosadit na klíčová místa. Připravte spolu se Svatým otcem církev na duchovní vzkříšení!

Vaše Eminence, Vaše Excelence, nebojte se, Ježíš Kristus je s vámi. Tato pravdivá a skutečná reforma církve je otázkou života a smrti.

Vaši v Kristu

 

ThDr. Metoděj R. Špiřík OSBM

Ing. ThDr. Cyril J. Špiřík OSBM

ThLic. Markian V. Hitiuk OSBM

ThDr. Eliáš A. Dohnal OSBM

 

Pidhirci, 27. června 2007

 

Kopie: Svatému otci Benediktu XVI

Adresa: Klášter OSBM, 80660 Pidhirci, Brodivský r-n, Lvovská obl., Ukrajina

www.community.org.ua

 

4695 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníPřihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Články autora
Průzkum
Do moře se zřítil bombardér s jadernými bombami. Co je pravděpodobnější? Čí je? Otestujte si svůj dez/informační čuch, resp. předpojatost: Do moře se zřítil bombardér s jadernými bombami. Co je pravděpodobnější? Čí je?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď