"Sluší se, aby žena žila pod botou muže" (Turecké přísloví)

Co vadí muslimům na „západní“společnosti?

Autor: Karolina Kopecká | Publikováno: 4.3.2006 | Rubrika: Multikulturalismus
Ilustrace

„Egyptu vadí česká reportáž o muslimech“ zní titulek článku na úvodní straně MF Dnes 3. března tohoto roku. Zkráceně by se dalo říci, že čeští muslimové i velvyslanci některých „arabských“ zemí protestovali proti reportáži ČT, kde autor skrytou kamerou v pražské mešitě zachytil muslima, který otevřeně hovořil o trestech smrti pro nevěrné ženy nařízených islámem nebo přirovnával sebevražedné atentátníky k Janu Palachovi. Reportáž také poukazovala na problémy v německé muslimské komunitě - na 100 vražd ze cti ročně v Německu spáchaných muslimy, na zvyšující se nároky imigrantů z islámských zemí vůči společnosti. Na konci pořadu dokonce pan Vladimír Sáňka, jeden ze zakladatelů státem uznané náboženské organizace Ústředí muslimských obcí, otevřeně hovořil o tom, že pokud bude muslimů v Evropě významné množství, je zcela legitimní, aby zde prosazovali islámská pravidla a zásady. Podobné úryvky dokumentu byly prokládány záběry z různých teroristických akcí spáchaných muslimy a tak sugerovaly pocit, že islám může být pro Evropu problém nebo dokonce, že islám jde ruku v ruce s fundamentalismem a terorismem. Informace o této reportáži se dostala až do Egypta a objevila se na titulní stránce významných, státem vydávaných, novin.

Po vítězství fundamentalistického islámu v Iránu, historickém úspěchu muslimského Bratrstva v Egyptských volbách, vítězství teroristického Hamasu v palestinských volbách, karikaturách Mohammeda a řadě mnohých dalších menších či větších kauz zde máme další zprávu, která ukazuje, jak velký je rozdíl mezi vnímáním světa muslimy a „západem“. Tento rozdíl je mnohem větší, než geografická vzdálenost, která nás v dnešním malém světě okamžitých zpráv a internetu dělí. Spočívá totiž přímo v mysli lidí, v jejich pohledu na život, na žebříček hodnot, smysl života a v mnohém dalším. Někteří lidé se domnívají, že globalizující se svět tržní ekonomiky pohltí islám nebo že postupující expanze „západních“ hodnot obrousí hrany sporů našich civilizací, ale realita na Blízkém východě ukazuje spíše na pravý opak. Napětí mezi islámem a západem vzrůstá a islám se spíše radikalizuje, než aby spěl k humanistickým reformám. Muslimům na „západu“ vadí mnohé:

Muslimové se cítí dotčeni tím, že je svět považuje za jakési „druhořadé“ občany a neprojevuje jim ani islámu náležitou úctu.

Evropa staví na zcela jiných základech než islám. Názory Evropanů a jejich pohled na svět formují různé síly. Zákony tržní ekonomiky, humanistický odkaz Ježíše Krista, odkaz Antiky, evropská historie a kultura a mnohé další. Žijeme v sekularizované společnosti, která za jednu ze svých hlavních zásad přijala svobodu jednotlivce a jeho možnost měnit svět, který nás obklopuje, i jeho hodnoty. Náboženství a životní filozofie byly odsunuty do soukromé sféry a jsou věcí osobní volby. Nikdo nemá právo považovat se za lepšího proto, že vyznává lepší náboženství. Oproti tomu svět islámu buduje na zcela odlišných principech. Nestojí na svobodě jednotlivce, ale na úsilí islámské komunity, která se řídí nařízeními a příkazy islámu. Islám se vyjadřuje k téměř všem aspektům života muslimů – má své trestní právo, občanské a rodinné právo, říká muslimům, jak uzavírat smlouvy i jak bojovat. Mešita není jen místem duchovního rozjímání a praxe, ale plní i funkci kulturního centra, seznamovací kanceláře, uzavírají se zde obchody i sňatky, muslimové tam chodí pro rady, hovoří se zde o politice i soukromých záležitostech. Islám je pro muslima středem vesmíru i řešením všech problémů.

Muslimové se cítí dotčeni tím, že západ spojuje islám s terorismem.

Muslimové vnímají terorismus zcela odlišně než Evropané. To, co je pro nás zbabělým sebevražedným atentátem, je pro ně velmi často aktem cti a boje za svobodu. Mnozí představitelé islámu – například Júsuf Quaradawhi, který je považován za duchovní autoritu i českými muslimy a jehož knihy jsou českými muslimy překládány, nijak neskrývá své názory na to, že sebevražední atentátníci svými činy kompenzují nedostatek zbraní a vojenské techniky v islámském světě. „Američané mají své vrtulníky a tanky, my máme hrdinství našich mučedníků“ říká v jednom ze svých mnohých vystoupení na toto téma. Dokonce i představitelé českých muslimských organizací, pan Vladimír Sáňka nebo pan Mohammed Abbas, většinou na otázky směřované na sebevražedné palestinské atentátníky odpovídají velmi vyhýbavě ve smyslu – tyto činy je pro nás velmi těžké hodnotit, neboť neznáme přesně situaci v Palestině. Pan Abbas, předseda Muslimské unie, dokonce na svých stránkách uvádí počty zabitých Američanů ten který den v Iráku. Neustále se dozvídáme o nových sebevražedných atentátnících, kteří před výbuchy křičí „Alláh akbar“ a o nových mešitách. kde byli verbováni teroristé. Ze zpráv se dozvídáme, jak malé děti pochodovaly v protestních akcích s transparenty „Smrt kreslířům karikatur“ nebo o tom, jak byly „horkokrevnými“ muslimy vypáleny další ambasády a kolik lidí při tom přišlo o život. Islámští duchovní a autority se někdy od podobných akcí distancují, přidávají však mnohá ale, jindy je přímo pomáhají organizovat a koordinovat. Je těžké nespojovat islám s terorismem. Muslimové nedokážou ani najít definici terorismu, neustále se jim prolíná s bojem za „svobodu“ krajními prostředky.

Muslimové se cítí dotčeni, že západ kritizuje islám.

Západ kritizuje vše, nejen islám. Smysluplná kritika, hledání souvislostí a nalézání odpovědí na otázky je způsobem, jak vznikla naše kultura, věda, hodnoty. Všechny pokusy o instalaci neměnných pravd, o kterých je zakázáno diskutovat, skončily vznikem totalitárních systémů, které v rámci své ideologie ničily svobody jednotlivce a přinesly utrpení mnoha lidem. Na islámu je mnohé, co by mělo být kritizováno. Vztah islámu k ženám a potlačování jejich práv v islámských společnostech, islámské právo šaría, které nařizuje utínání rukou zlodějům a kamenování nevěrných žen, ale i Mohamedův život plný válek nebo jeho devítiletá manželka Aiša, o které muslimové raději nehovoří. Islám není jen čistě duchovní záležitostí, má ambice i tvořit zákony a má i politické ambice. I čeští muslimové otevřeně hovoří o tom, že islám není kompatibilní s demokracií a sekulárním modelem budování států. Rezignovat na kritiku islámu by bylo zároveň rezignací na naši kulturu.

Muslimové se cítí dotčeni tím, že západ není dostatečně tolerantní.

Muslimové často chápou slovo tolerance jinak než Evropané. A je to vidět na mnohých nedávných událostech. Kdyby například muslimové v pokojných demonstracích žádali Evropany a Američany, aby nekreslili obrázky proroka Mohammeda, určitě by velká část civilizovaného světa tomuto přání rozuměla. To, co se však objevilo, bylo vydírání a vyhrožování silou, ukázalo se, že muslimové netouží po hledání řešení a vzájemné úctě, chtěli jen světu ukázat, že s muslimy si nikdo nesmí zahrávat, jinak bude potrestán. Kde končí muslimská tolerance? Ve Velké Británii a ve Francii již dnes muslimové studující na vysokých školách žádají o odstranění obrazů a soch ne zcela zahalených žen na chodbách univerzit, žádají zřízení zvláštních tříd pro studenty a studentky, ženy odmítají dát se ošetřit mužem, matky odmítají společné hodiny tělocviku chlapců a dívek. Co když se zítra objeví protesty proti reklamám na alkohol a tabákové výrobky, pozítří proti ženám, které chodí po muslimských čtvrtích „příliš vyzývavě oblečeny“ nebo pokusy ustavit arabštinu jako vyučovací jazyk na státních školách? Kde tato tolerance končí? Má Evropa rezignovat na svoji kulturu a smířit se s tím, že místo dvaceti milionů muslimů bude za třicet let žít v EU padesát nebo sto milionů muslimů a budou zde „legitimně“ prosazovat islámské právo šaría? Přijmeme Turecko do zatím velmi federalizované EU? Evropským problémem není 1% muslimských teroristů, ale islám sám o sobě, který není kompatibilní s evropskými hodnotami, svobodami a základními stavebními kameny naší společnosti.

Tyto zcela diametrální rozdíly v pohledu muslimů a Evropanů na svět není možné ignorovat. Buď se naučíme žít v opravdové toleranci vedle sebe nebo nás čeká jen další nárůst konfliktů a problémů. Asi nemůžeme očekávat, že tento problém začnou řešit evropští muslimové. Život v Evropě pro ně znamená jednoznačný ekonomický přínos. Evropa by měla jasně stanovit hranice a meze, za které již dále jít nemůže. To není útok na muslimy, jen obrana vlastních hodnot a svobod a islámský svět to musí pochopit. To je úkol pro evropské politiky. Pokud to muslimové nebudou chtít respektovat, je to znamením, že jejich cílem může být islamizace Evropy.

5273 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také
Výklad Koránu

Základy islámu a jejich výklad

Stručný životopis zakladatele islámu

Islám a terorismus

Súmrak európskej civilizácie - Barbari sa zmocňujú Európy
Islám live
Sledujte nás na Youtube
Články autora
Průzkum
Je znásilňovač s penisem žena? Britská policie podle nové metodiky bude vést ve statistice znásilňovače s penisem jako ženy, pokud se za ženu prohlásí. Co vy na to?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď
Doporučujeme
Český obránce Vídně proti Turkům roku 1683