Tedy k předchozímu blogu a mým komentářům na sociální síti Facebook bych jen rád dodal, že děkuji každému člověkovi a organizaci, která mne podpořila v úsilí čelit problému islamizace Čech a Moravy. Ale ke stylu práce a (ne)koncepčnosti těchto organizací mám zásadní výhrady, které mne vedly k mému postoji.

Podle mého názoru některé protiislámské organizace a lidé co je vedou, se dopouštějí zásadních omylů. Nepodobné omylům běžným v situaci střetu s ideologií/strukturou, která je tak radikálně odlišná od jejich zažitých představ.

Kdysi jsem si říkal, že k poražení islamizace je potřeba se poučit z minulosti. Vezměte si například Sovětský svaz. Sověti měli mnohem lepší a efektivnější zpravodajskou službu než demokratické země, přesto Studenou válku prohráli. Jak to?

Jednoduše, protože jim jejich dobře fungující zpravodajský aparát byl k ničemu. Politbyro se totiž neřídilo zprávami a analýzami KGB, ale KGB musela tyto texty připravovat podle představ politbyra. Tedy pokud daný agent nechtěl riskovat, že skončí na stanici někde u severního polárního kruhu.

Obdobně i Československu byla k ničemu tak dobře budovaná zpravodajská síť generála Moravce, protože ji politici ignorovali. Dokonce se generálu Moravcovi vysmívali! A jak to dopadlo? Naši spojenci nás zradili a nacisti obsadili, a získali dost zbraní pro urychlení rozpoutání světové války.

Podobně to může skončit i dnes v konfliktu s islamizací. My, co víme, jak by se tomu mohlo a mělo čelit, jsme mimo možnost tomu čelit, protože nás nikdo neposlouchá a jsme očerňováni jako nespolehliví. Možná se jednou objeví nějaká organizace uvědomující si kde je problém, ale to my tu již asi nebudeme.

Souboj s islamizací se vyhrát dá, ale zatím se jen prohrává. Byť občasný úspěch odpůrců islamizace ošálí mnohé, tak je to islamizace, kdo v celku vyhrává. Je to stejně jako se střetem Němců s Rusy. Němci vyhrávali bitvy, ale Rusové vyhráli válku.

A jak na to? To je něco, co zatím nemám v plánu psát veřejně, abych zbytečně neposkytl návod obhájcům islamizace …

http://lukaslhotan.blog.idnes.cz/