Ano, studentka školy v rámci výuky odmítla udělat to, co by v běžném životě měla dělat. Až nastoupí někde do práce a budou po ní chtít, aby se starala i o jídlo pro nemuslimy a ona odmítne, určitě se objeví nějaká dánská karikatura Šabatové a bude bojovat za právo muslimky chovat se podle islámu. Když holka nechce vařit nemuslimům, nemá chodit do naší školy a ani do naší společnosti. Vždyť to, co ona chce je, že by kuchař měl vařit bez ochutnávání jídla.

Nepodobná situace, kdy Anna Šabatová protizákonně nařizuje a buzeruje ředitelku pražské zdravotní školy za to, že dodržovala české zákony a požadovala po dvou muslimkách, aby v rámci výuky na zdravotní škole dodržovaly české zákony a nenosily islámskou pokrývku hlavy. Šabatová teď se svou „smečkou věrných psů“ z neziskových organizací lobuje u zákonodárců za změnu zákona, aby mohly islámské zvyky působit v českém školství legálně.

V podstatě je to velmi kuriózní, a kdyby to nebylo tak vážné, bylo by to i vtipné. Dnešní Evropská unie prosazuje stále více zákonů a restrikcí namířených vůči křesťanům, ale v otázce islámu dělá vše proto, aby vyšla rostoucí islámské populaci vstříc. V rámci boje proti diskriminaci a za lidská práva dochází k diskriminaci původních obyvatel Evropy a jsou vlastně porušována i lidská práva muslimů (přimknutím se k islámu je nečeká nic humánního). To je však multikulturalistům jedno. Jim záleží jen na muslimských přestěhovalcích.

Tohle ale není jen práce Šabatové. Již dlouhá desetiletí se multikulturalisté, vyšší to evoluční stupeň marxistů, snaží o likvidaci evropské společnosti ve prospěch sílících islámských komunit. Například již v roce 2001 řešil tehdejší předchůdce Šabatové Motejl stížnosti islámských zločinců v českých věznicích na vepřové jídlo. I tehdy se ve sporu angažovala ve prospěch islámských kriminálniků Šabatová (podrobnosti zde).

Šabatová a spol. tvrdí, jak bojují za lidská práva, ale čí lidská práva? Islámských vrahů a zlodějů, kteří mají díky lidem jako je Šabatová víc práv a výhod než jejich oběti? Kam naše společnost spěje? Díky nezájmu naší většinové společnosti a zkorumpovanosti a bruseloanalohorolezectví spějeme k islámskému státu. Jen my se toho nedožijeme, ale naše děti a vnoučata ano.

Ve své knize Islám a islamismus v České republice podrobně popisuji propojení multikulturních organizací s muslimy šířícími v Čechách a na Moravě islám a islámské zvyky. Nevím jak vy čtenáři, ale já budu moci s klidným svědomím pohlédnout do očí svých dětí a vnoučat a říci jim: „Tak jako mí předkové bojovali proti nacismu, tak já čelil islamizaci. Je mi jen líto, že většina Čechů mlčela. Neboť k vítězství zla stačí, když lidé budou mlčet a nic neučiní.“

Kdyby dnes panoval nacismus, Šabatová dostane čestné místo hned vedle Emanuela Moravce aneb komunisté jí věznili, ne protože byla demokratka, ale protože byla radikálnější marxistka než oni!