Proč by mi měla vadit výstavba mešity třeba i u nás v Kolíně? Prohlásil kandidát TOP09 v komunálních volbách a místopředseda kolínské TOP09 Bc. Petr Křemen. Ano, z veřejných projevů pana Křemene je jasné, že mu vznik paralelní islámské společnosti v České republice nevadí, naopak ji podporuje.

Jenže on to není pouze Křemen či jeho šéf, kníže Karel Schwarzenberg, kdo u nás hlásají, že šíření islámu a tedy i navazující paralelní islámská společnost není problém. U multikulturalistů ze Strany zelených, kde jsou zaháčkovaní lidé typu Šádího Shanaáha a další islamofilové, to jsou i politici z KSČM či ČSSD. U TOPkařů je to o to kurióznější, že se pořád ohánějí tradicemi Evropy, kde zásadní tradicí od vzniku islámu ovšem byl evropanský odpor k agresivnímu islámskému dobývání Evropy.

Ovšem tento postoj mnoha českých politiků se odráží i v tom, že některé z činností české muslimské obce, které jsou minimálně na hraně zákona (ne-li rovnou za ní) a rozhodně nepomáhají integraci muslimských přistěhovalců, spíše ukazují na postupné vytváření paralelní společnosti a jsou našimi politiky včetně státní správy tolerovány a přehlíženy.

Vezměme si příklad manželství. Podle zákona o rodině (Část 1.,Hlava 1.,§ 3): 
„manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství učiněným před obecním úřadem pověřeným vést matriky, popřípadě úřadem, který plní jeho funkci (dále jen "matriční úřad") nebo před orgánem církve nebo náboženské společnosti, oprávněné k tomu zvláštním předpisem.“

Žádná muslimská církev či obec nemá tedy v České republice právo uzavírat sňatky. Přesto Islámské nadace v Praze a Brně vydávají dokumenty o uzavření manželství (viz. obrázek níže) již od 90. let 20. století. Dokonce má Muslimská obec v Praze na webu Sunna.cz zveřejněné informace k provádění uzavření manželství a rozvodů touto muslimskou obcí. Samozřejmě, že je tam obligátní věta, že „IKR je komise spadající pod Muslimskou obec v Praze. Její činnost je tedy čistě náboženská. Sňatky, rozvody a další aktivity, které zde probíhají, jsou pouze náboženské, tj. mají hodnotu pouze pro muslimy.“

Přitom komise IKR (Islámská komise pro rodinu) je dle slov duchovního pražských muslimů Samera Shehadeha českou obdobou islámského soudu.

Mohli bychom si říci, že o nic nejde. Že skupina poblázněných věřících muslimů si zde hraje na islámskou samosprávu, byť samozřejmě je to vše v rozporu s českými zákony. Ale.

Ale je zde zásadní problém. Dokumenty vydané Islámskými nadacemi či Muslimskou obcí jsou v islámských zemích brány jako úřední dokumenty vydané v České republice a jsou nadřazeny dokumentům vydaným českými úřady. A zde začínají skutečné problémy.

Pokud totiž vydá muslimská obec dokument o tom, že pan X si vzal slečnu Y podle islámu, tak v islámských zemích je tento dokument brán jako úřední sňatek. Samozřejmě, že když se budete ptát muslimů z Muslimské obce, budou se bránit tím, že tyto dokumenty vydávají teprve na základě českého úředního sňatku. To je ovšem lež. Z osobní zkušenosti vím o případech, kdy muž a žena neměli úřední sňatek, a přesto byli oddáni v mešitě. Stačilo jen, že byli lidem z mešity známi a bylo jim řečeno, aby o tom veřejně nemluvili.

Dalším bodem je skutečnost, že mešity vydávají dokument o druhém a dalším manželství, protože podle islámu si můžete vzít až 4 ženy zároveň, a pokud muslim chce se svými manželkami vycestovat do islámské země, tak tento dokument potřebuje, aby nebyl s ženami obviněn z cizoložství. Zde se nejen muslimové dopouštějí vydání nelegálního úředního dokumentu, ale možná i trestného činu, neboť „v České republice je bigamie trestným činem dvojího manželství a spáchá jej ten, kdo za trvání svého manželství uzavře manželství jiné nebo ten, kdo uzavře manželství s osobou, která již je v manželství jiném. Hrozí za něj trest odnětí svobody až na dva roky.“

Informace o jiných kontroverzních aktivitách českých muslimů jsem uvedl již ve své knize Islám a islamismus v České republice, ale jak se bohužel ukazuje, islamofilům tyto kontroverze vůbec nevadí a dál svou zaslepeností podporují islamizaci Moravy a Čech ...

Tedy opravdu se není v případě rostoucí muslimské komunity ničeho bát? Nebo lidé jako je pan Křemen z kolínské TOP09 jen slouží jako užiteční idioti? Jen dnes ne Hitlerovi nebo Leninovi, ale Mohammedovi...

http://lukaslhotan.blog.idnes.cz/