Celý případ se točí kolem muslimky Nur Ashraf Bekai, která byla neschopná, a neudělala maturitní zkoušku z českého jazyka. Smůlou Davida Kafky bylo, že seděl v komisi, která jednohlasně rozhodla, že muslimka zkoušku neudělala.

Ovšem pan Kavka je znám tím, že má kritický postoj k islámu, čehož využila Nur Ashraf Bekai, obvinila pana Kavku z rasismu a usilovala o zpochybnění maturitní zkoušky. Byť inspekce krajského úřadu pochybení komise nenašla, a tedy uznala, že muslimka byla neschopná a zkoušku prostě nezvládla, ředitelka školy Miroslava Zoubková zkoušení anulovala a nechala muslimku vykonat zkoušku znova.

Samozřejmě, že nová komise již věděla, čeho je rodina Nur Ashraf Bekai schopná a raději ji nechali projít. Již dlouhodobě dostávám informace z této školy o tom, že její vedení pod patronací ředitelky Miroslavy Zoubkové ustupuje tlaku muslimů. Ovšem nic nového. O tom, jak muslimové usilují ovlivnit české školství jsem již psal v knize Islám a islamismus v České republice. Takovéto připos*ané ředitelky tedy muslimům vyhovují ...

I vyhrožování ředitelky vyhazovem učiteli Kavkovi je na hraně zákona. Zoubková totiž argumentuje několik roků starými stížnostmi na tohoto učitele, který prý nemá rád islám. Je evidentní, že Zoubková je na straně muslimky, i když byla tato neschopná a zkoušku prostě neudělala.

A jak celou věc popisuje perzekuovaný učitel David Kafka? Zde je jeho vyjádření:
Letos o maturitách naše komise musela udělit jednu nedostatečnou z češtiny při ústní zkoušce jedné žákyni muslimského vyznání. Celkem šikovná holka, nikdy jsem s ní neměl žádný konflikt, z mého pohledu jsme spolu pěkně vycházeli celé čtyři roky (stejně i s jejími dvěma palestinskými bratry, kteří byli ve stejné třídě). Ještě dva dny před ústní zkouškou mě potkala na ulici a když se dozvěděla, že jsem nechal projít její ne příliš zdařilou slohovou práci, prohlásila, že jsem nejlepší učitel pod sluncem). Situace se ale logicky změnila po nezdařené zkoušce, a to dost radikálně. Tatínek ještě to samé odpoledne dorazil na školu, vtrhl do maturit a začal vykřikovat, co si to dovolujeme. Jelikož jsem zde já osobně (jako zkoušející) nebyl, navštívil mě opět další pracovní den hned ráno, když jsem začal výuku někde u druháků. Zabušil na dveře a poté mě vyzval: "Pojď ven!" Na chodbě mě ke slovu vůbec nepustil, dozvídal jsem se pouze cosi o tom, že jsem rasista, že za všechno může "můj kostel" atd... Stál jsem tam shovívavě a hleděl na něj, musím říct, že mě Bůh v tu chvíli hodně posílil, škola se doslova otřásala pod mohutnými výkřiky. Po nějaké době tohoto monologu jsem mávl na zástupkyni, která se sama bála přiblížit a odvedli jsme tatínka s jeho dětmi k vedení školy, tam jen křičel, ať se mě rychle zbaví, protože já jsem nositel "veškerého zla" (cituji).

Teď uděláme střih. Školský úřad v Ústí nad Labem tedy dostal do rukou stížnost na mou osobu a maturitní komisi. Žákyně si zde nestěžovala už jen na maturitu, ale na to, že jsem před čtyřmi lety neadekvátně odučil Arabskou říši, že jsem zaujatý proti islámu a proti jejich rodině; že příliš tahám náboženství do školy a že chce připomenout, že na mě už byly v této oblasti stížnosti v minulosti... My jako celá komise jsme napsali vyjádření na Školský úřad, kde jsme podrobně vysvětlovali průběh celé maturitní zkoušky včetně otázek a odpovědí, které padly. Úřad trochu nevěděl, co s tím, protože tatínek vyhrožoval medializací, dopisem ombudsmanovi, ale také hladovkou před ambasádou. Nakonec tomuto nátlaku úřad ustoupil a i když nikomu z celé maturitní komise nedal vědět, že by pochybil, zkouška byla anulována a toto pondělí ji vykonala znovu. Vytáhla si tutéž maturitní otázku a s téměř hraničním počtem bodů prošla.

http://lukaslhotan.blog.idnes.cz