"Sluší se, aby žena žila pod botou muže" (Turecké přísloví)

Ze života našich muslimů: Lhoťan a Sáňka se přou o odkaz Šilhavého

Autor: Redakce | Publikováno: 1.4.2008 | Rubrika: ČR
Ilustrace

Kritizujte, ale férově, pane Lhoťane

Ve své odpovědi říkáte, že jste nekritizoval můj článek, ale jiné texty, které se objevily v médiích. Dobrá. Bylo by zajímavé vědět, které tři články čelních českých muslimských představitelů (kteří údajně, podle vašeho názoru: „jsou pokrytečtí, … a přivlastňují si jeho (pana profesora Šilhavého) odkaz a snaží se z něj profitovat.” atd.) máte na mysli?

Mluvíte v hádankách, o pravdě a zradě, ale ve skutečnosti jen mlžíte.

Proč nejste alespoň trochu adresný, bojíte se? A za další, jak má čtenář Libertas News posoudit, jestli jsou vaše útoky, urážky a napadání oprávněné, když vlastně vůbec neví, o čem hovoříte? Myslíte si, že mluvit o hyenismu, napadat a urážet lze takto bezhlavě? V něčem připomínáte ty ubohé anonymní vylepovače plakátů s karikaturou Proroka (sAs) v Brně.

Také se za něco schovávají. A protože vás znám, mimoděk se zastávám těch tří čelních českých muslimských představitelů, kteří se údajně dopustili té zrady, i když mezi ně nepatřím a zatím nevíme, o koho jde. Nechme na těch, kteří čtou tyto příspěvky (jestli je vůbec někdo čte), aby si sami udělali názor na to, jestli někdo z těch údajných tří představitelů chtěl profitovat na uveřejnění svého článku o profesoru Šilhavém nebo dokonce přivlastňovat si jeho odkaz, jak píšete. Ale nejprve nám ukažte jejich články, jinak potvrdíte to, že jen mlžíte.

Aniž by pan Lhoťan znal základní údaje o různých kauzách (např. registrace Ústředí muslimských obcí, reakce muslimských organizací na uvedení pořadu „Já, muslim" atd.) raději si je sám domýšlí z toho, co někde slyšel, a vytváří spekulace a pomluvy. Už to, že stále mluví o „registraci islámu", svědčí o tom, že nezná zákony a neví téměř nic o průběhu naší žádosti adresované Ministerstvu kultury. Kdo je s ní obeznámen, ví, že zamítnutí naší žádosti o přiznání zvláštních práv bylo politickým rozhodnutím, a ze strany UMO byly splněny všechny náležitosti. Podal jsem i podrobný rozklad, přesto byla žádost i napodruhé zamítnuta. Kdo z čtenářů by chtěl získat podrobnější a pravdivé informace o těchto kauzách, ať mi napíše.

Časopis Hlas není totalitní, ale není to také nějaký bulvár, jako drtivá většina ostatních médií. Má redakční radu, a pokud některý člen rady dlouhodobě nepracuje, protože nemá čas, lze to pochopit. V 90. letech vydával Hlas pan profesor Šilhavý sám, a také to nebyl totalitní časopis. Léta se snažím získávat články (téměř) od kohokoliv a pokud článek bude schválen (i imámem), bude uveřejněn. To je běžná praxe.

Co se týká vámi komentovaného sponzoringu a tvrzení, že (podle vás) muslimští představitelé v ČR „dělají všechno proto, aby muslimskou komunitu v Čechách ovládali jak finančně tak ideologicky lidé ze Saúdské Arábie a zemí Perského zálivu", je to absurdní. Je celkem známo, že ze Saúdské Arábie přišla finanční pomoc na postavení mešity v Brně a menší pomoc i pro rekonstrukci budovy v Blatské ulici v Praze. Sem přišly ve stejné době i peníze od soukromého dárce z Kuvajtu. Právě toto měl doc. Mendel na mysli.

To ovšem bylo v druhé polovině 90. let, tedy před více než deseti lety, od té doby nic, nepočítáme-li menší příspěvky od turistů či návštěvníků lázní. Co z toho vyvozujete? Islámská nadace v Praze dokonce přebírá jakoukoliv pomoc s podmínkou, že zůstane i nadále ve svém rozhodování nezávislá. A již před necelými 10 lety otevřeně odmítla žádost jednoho dárce, abychom u vchodu do Pražské mešity umístili cedulku s jeho jménem.

Ano, vedení Islámských nadací v Brně i v Praze odmítla účast na vámi pořádané demonstraci před ambasádou Saúdské Arábie, na kterou podle internetových zdrojů kromě vás přišli 4 lidé. Ale snad nechcete rozhodnutí jednoho soudu (byť by mohlo být i nesprávné, ale co vy o té kauze víte, kromě toho, co velmi zkratkovitě napsaly agentury a jiné zdroje) srovnávat s důsledky politiky USA a Izraele na Blízkém východě, proti kterým muslimské organizace otevřeně vystoupily?

Vy napadáte organizace i jednotlivce veřejně, aniž byste si informace, které jste někde slyšel (pokud jste je vůbec slyšel), ověřil. Nekontaktujete organizaci, které se věc týká, ale jdete hned veřejně pomlouvat a rozesílat poplašné maily.
Možná je to nemoc, zasloužíte si tedy spíše lítost, než nějaké výčitky.

Jinak si myslím, že bude lepší nechat další výměnu názorů na soukromou korespondenci. Pochybuji totiž, že by to ještě někoho mohlo zajímat.

Vladimír Sáňka / mistopředseda Ústředí muslimských obcí

26.03.2008

 

Lidé mají právo znát pravdu a zradu pane Vladimíre

Pan Vladimír Sáňka se cítí byt dotčen mým textem v němž jsem poukazoval na „pokrytecké“ chováni některých českých muslimských představitelů. Pan Sáňka mi dokonce podsouvá to, že můj text hovoří o jeho článku pro Deník. Bohužel ho zklamu, můj text byl reakci zhruba na tři články od různých autorů v českých mediích. Tito autoři ve svých článcích vyzdvihovali pana profesora Šilhavého a z jejich textu bylo jaksi mimoděk cítit, že čtenáři podsouvají obraz sebe sama jako ideálního ztělesnění odkazu bratra Šilhavého a ideálního adepta na post předsedy Ústředí muslimských obcí. Pokud se pan Vladimír Sáňka v popisu těchto osob zhlédl je to bohužel jeho problém a možná i důvod k zamyšlení.

Prorok Mohammed řekl:
„Přijdou nespravedliví vládcové. Kdokoliv půjde za jejich lží a pomůže jim v jejich nespravedlnosti, nepatří ke mně a ja nepatřím k němu a nenapije se vody z jezera v den soudu.“ (Hadith vyprávěl Ahmed, Nasai, Trmizi a Bazzar)

Je velice překvapující, že pan Sáňka bere můj text tak osobně a tvrdí, že píši o jeho článku pro Deník. Pokud je mi znám obsah mého článku nezaznělo tam nikde jméno žádného media nebo autora. Chceme-li tedy hovořit o hysterické reakci měli bychom se zamyslet kdo reaguje doopravdy hystericky.

Celkově pan Sáňka napadá mou osobu a obviňuje mne ze lži. Tedy smím vědět z jaké? Nebo přesněji kdo zde lže pane Vladimíre? Pokud si dobře vzpomínám bratr Šilhavý odmítal jakoukoliv glorifikaci své osoby a pouze muslimy žádal aby se drželi islámu a dělali to co je správné. Jeho snem bylo aby česká muslimská komunita byla nezávislá, pluralitní a demokratická, a to nejen na papíře ale i v realitě, pokud vám to tedy není známo. Chce-li tedy někdo projevit doopravdy úctu našemu bratrovi mělo by to byt tím, že bude naplňovat jeho odkaz a ne pouze si ho přivlastňovat a snažit se z něj profitovat.

Pokud mi je ale známo jste to vy kdo nese odpovědnost za to, že byla zamítnuta registrace islámu v druhém stupni, stejně tak jako nesete odpovědnost za to, že zmanipulovaný pořad „Já, muslim" nebyl odsouzen zodpovědnými orgány. Byl jste to taky vy kdo hlásal na veřejných přednáškách a mezi novými muslimy, že v Izraeli nejsou civilisté a sebevražedné atentáty na civilní cíle v Izraeli jsou povoleny. Myslím, že nemá smysl dále pokračovat ve výčtu vašich „úspěchů".

Neberte to osobně, ale jste muslimsky představitel a tak si musíte zvyknout na to, že vás muslimové budou veřejně kritizovat (tak jako to právě činím já) a neměl by jste byt tak vztahovačný jinak si lidé budou myslet, že jste to vy kdo nás muslimy zrazuje a obětovává kvůli svým zájmům.

A mimochodem na rozdíl od vámi spravovaného Časopisu Hlas a islámského centra tento web je sice hlasem opozičním, v rámci muslimské komunity v ČR, ale ne totalitním jako vaše media a tak máte právo se zde vyjádřit a bránit své názory.

A nepřijde vám trochu trapné, že jste demonstrovali proti Izraeli, USA a na podporu Hizbalahu a odmítli jste demonstrovat proti porušováni lidských práv a hanobení islámu v Saudské Arábii? Asi to má něco společného s tím, že od tamtud vás sponzorují a to není můj názor, ale fakt potvrzený v nové knize „Islám v srdci Evropy" (Miloš Mendl a kolektiv) a českými bezpečnostními složkami.

Prorok Mohammed řekl:
„Kdokoliv vidí nespravedlivého vládce porušujiciho zákaz Boží a nedodrží svou povinost, neshodl se se sunnou Proroka.“(vyprávěl Ibn al-Atheer v al-Kamel)

Lukáš Lhoťan, 25.03.2008

 

Vladimír Sáňka: Cítím se být dotčen hysterickým textem Lukáše Lhoťana

Pan Lhoťan nehorázným způsobem kritizuje článek, který byl napsán k památce prof. Šilhavého. K tomu uvádím následující: Článek vzniknul na objednávku redakce deníku Rovnost. Mělo jít o nekrolog, (cituji z žádosti redakce): „kde budou hlavní biografická data, o co se pan Šilhavý zasloužil, zevrubné zhodnocení ‚života a díla‘, jaký je jeho hlavní přínos pro rozvoj islámu u nás, prosím napište to osobně, čím zasáhl vás a jak na něj vzpomínáte.“

Jednalo se tedy přímo o přání redakce regionálního deníku. Nekrolog je definován žurnalistickým slovníkem jako: „První ucelené hodnocení právě zemřelé, veřejně známé osobnosti, podané publicistickou formou, subjektivně zabarvené a prezentované s pozitivním akcentem, druh medailonu – důraz kladen na vztah autora a zemřelého."

Hysterická reakce pana Lhoťana svědčí o tom, že vůbec nechápe, když někdo veřejně vyzdvihe osobnost pana Šilhavého (navíc na žádost samotného tisku). To jsme měli článek redakci deníku Rovnost odmítnout? Podle pana Lhoťana asi ano (aby nás pak někdo nepodezíral, že se chceme zviditelnit!). Jsem přesvědčen, že článek byl oceněním života a odkazu bratra Šilhavého a současně i veřejnou propagací islámu.

Zdá se, že pan Lhoťan sám si naopak práce pana prof. Šilhavého neváží. Jeho slova: „Slyšeli jsme a četli jsme v českém tisku od některých naších představitelů oslavné ódy na našeho bratra Šilhavého a zároveň jsme se z těchto textů a projevů dozvídali o tom jak významným člověkem byl pro tyto lidi a jak s nadšením budou naplňovat jeho odkaz.", hovoří za vše.

V článku pro Rovnost se navíc nepíše nic o "nadšeném naplňování odkazu pana Šilavého". Je to další lež pana Lhoťana, na které mimochodem staví své další konstrukce. Jeho tvrzení, že ve vedení obce jsou „třídní rasisté, kteří dělají vše proto, aby muslimskou komunitu v Čechách ovládali jak finančně tak i ideologicky lidé ze Saudské Arábie a zemí perského zálivu", ani nestojí za to komentovat. Možná tak pan Lhoťan usuzuje na základě toho, že vedení Islámských nadací (jak pražské, tak brněnské) se distancovala od jím svolané demonstrace před budovou velvyslanectví Saúdské Arábie a odmítla se jí účastnit.

Článek k památce pana prof. Šilhavého, který vznikl na objednávku deníku Rovnost, byl v rozšířené podobě zaslán i některým českým muslimům, aby se i oni seznámili s osobností pana Šilhavého.

25.03.2008

 

Smrt našeho bratra a hyenismus vlků v rouše beránčím

Před několika dny nás opustil náš bratr Mohammd Ali Šilhavý. Odešel k našemu stvořiteli po víc jak 70 letech ve službách dobra a spravedlnosti. Již krátce po jeho úmrti si někteří čeští muslimští představitelé začali na jeho smrti budovat svou kariéru a zabezpečovat své pozice.

Slyšeli jsme a četli jsme v českém tisku od některých naších představitelů oslavné ódy na našeho bratra Šilhavého a zároveň jsme se z těchto textů a projevů dozvídali o tom jak významným člověkem byl pro tyto lidi a jak s nadšením budou naplňovat jeho odkaz. Také tito lidé psali o tom jak často a aktivně ho navštěvovali. Ne nechci se rozepisovat o tom jestli tyto jejich ódy jsou pravdivé nebo jen účelovými manipulacemi jejíž cílem je posílit slabou a prakticky neexistující autoritu těchto lidí v rámci celé české muslimské komunity.

Je mi jasné, že tito lidé si dělají zálusk na vedoucí funkce v rámci Ústředí muslimských obcí a jejich vypočítavost z minulých dob ukázala, že jsou ochotni učinit cokoliv jen aby získali větši moc a uchránili své zájmy – byť by to znamenalo že musejí obětovat islám a zájmy muslimů.

Zamysleme se ale nad něčím jiným. Proč tito lidé hovoří o tom, že chtějí následovat odkaz našeho bratra Šilhavého a přitom dělají vše proto aby muslimskou komunitu v Čechách ovládali jak finančně tak i ideologický lidé z Saudské Arábie a zemi perského zálivu? Což pak profesor Šilhavý nehlásal snahu o nezávislost naši komunity?

Zamysleme se nad tím proč tito lidé odmítají bránit islám a muslimy proti lžím šířených v mediích a politice? Což pak pan profesor nepůsobil aktivně v mediální a politické sféře?

Je mnoho otázek na které bychom se mohli ptát, ale nemá cenu je rozepisovat. Pouze bych všem muslimům, kterým záleží na naši komunitě, doporučoval aby se řídili slovy proroka Ježíše: „Po ovoci poznáte je". Muslim by neměl podlehnout mediální manipulaci z žádné strany a měl by kriticky sledovat kroky svých představitelů. Možná by si pak uvědomil, že cílem mnoha z nich je obhajováni politiky a interpretace islámu Králů a šejchů ze zemí perského zálivu.

A položme si základní otázku: „Kde berou saudští princové a kuvaitští emírové právo povyšovat se nad ostatní lidi?" Není snad prorokem řečeno, že všechny děti Adama jsou si rovné? Ano i tento třídní rasismus obhajují mnozí čeští muslimští představitelé a rozhodně ho ale neobhajoval náš zesnulý bratr Mohammed Ali Šilhavý. Tedy pozorně sledujte kroky těch kdož „jsou vlky v rouše beránčím" a zneužívají jeho jméno pro ospravedlnění své zrady muslimů a jejich zájmu.

Lukáš Lhoťan, 23.03.2008 

3754 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také
Výklad Koránu

Základy islámu a jejich výklad

Stručný životopis zakladatele islámu

Islám a terorismus

Súmrak európskej civilizácie - Barbari sa zmocňujú Európy
Islám live
Sledujte nás na Youtube
Články autora
Průzkum
Je znásilňovač s penisem žena? Britská policie podle nové metodiky bude vést ve statistice znásilňovače s penisem jako ženy, pokud se za ženu prohlásí. Co vy na to?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď
Doporučujeme
Český obránce Vídně proti Turkům roku 1683