"Sluší se, aby žena žila pod botou muže" (Turecké přísloví)

Counterjihad Brussels 2007: Zpráva o stavu Rakouska

Autor: Elisabeth Sabaditsch-Wolff | Publikováno: 16.1.2008 | Rubrika: Evropa
Ilustrace

Vážení řečníci, dámy a pánové, dobré odpoledne,

Rakousko je mezi západními zeměmi unikátní natolik, že garantuje muslimům status uznané náboženské komunity. To se datuje až daleko do doby, která následovala rakousko-uherskou anexi Bosny a Hercegoviny. Rakousko upravilo náboženskou svobodu muslimské komunity konstitučním zákonem z roku 1878. Ten byl rozšířen a rozpracován roku 1912 v tzv. zákonu o islámu.  Zákon byl znovu potvrzen v roce 1979, kdy vznikla Islámská náboženská komunita (Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich) (dále jen IG) v Rakousku a byl jí dán status náboženské organizace a veřejné společnosti. Zákon vedl k následujícímu:

 • Uplatňování náboženské svobody bez omezení současnou jurisdikcí Federálního ústavního soudu.
 • Svobodná náboženská výuka ve školách nařízená federálním státem
 • Republika je zavázána zajistit výukové materiály a zaplatit náboženské učitele
 • Republika nemá žádný vliv nad totuto výukou, jejím personálním zajištěním nebo obsahem náboženských osnov, které byly naposledy aktualizovány v roce 1983 a zahrnují líčení nahrazení nemuslimské společnosti společností muslimskou.
 • V roce 1988 došlo ke změně federálního zákona o islámu, který upřesňuje, které náboženské školy v islámu jsou přijatelné a chráněné zákonem o islámu. Do té doby byla akceptována pouze bosenská škola Hanefa.

Uznání náboženství se neomezuje jen na formální rovnost symbolů a rituálů, týká se také materiálního zabezpečení – z toho důvodu se náboženské instituce platí z veřejných zdrojů. Další podstatný znak uznání je dilaog mezi státními autoritami a těmito náboženskými organizacemi.

V současné době je v Rakousku 350 muslimských náboženských učitelů, většina z nich jsou neněmecky mluvící lidé z Turecka a Bosny. Třebaže by měli být cizí učitelé výjimkou, což lze ale v tomto případě říci stěží.

Islámská náboženská komunita organizuje učitele a dohlíží na obsah výuky, která by podle zákona měla být dodržována. Cíl výuky je zlepšit povědomí studentů o islámu a povzbudit je, aby o něm přemýšleli a diskutovali o problémech spojených s náboženskou identitou a životem muslimů v Rakousku. Od roku 1999 připravuje náboženské učitele islámu soukromá islámská náboženská akademie ve Vídni.

IG podle svých zakládacích listin chce reprezentovat všechny muslimy v Rakousku, realita ale ukazuje, že výkonní úředníci její rady jsou výhradně dosazení z řad sunnitských muslimů. Nejen prezident IG, Anas Shakfeh, je na výplatní listině saudskoaarabské ambasády, která jednoznačně ukazuje na vliv wahhábismu v Rakousku, ale je tam též inspektor, který dolíží na výuku. A který o sobě řekl, že “nejsem schopen dohlížet na všechny islámské třídy organizované v Rakousku”. Tato poznámka přišla poté, co si velký počet rodičů stěžoval na učitele, kteří šířili pobuřující myšlenky.

Třebaže v Rakousku existuje oficiální odluka státu a církve, muslimští představitelé to ignorují a jsou voleni do veřejných funkcí. Jeden příklad je Omar Al-Rawi, který byl zvolen do vídeňské městské rady jako zástupce sociálních demokratů. Další příklad  propletení náboženství a politiky je Sivan Ekici, taktéž členka vídeňské rady reprezentující Lidovou stranu, jejíž manžel pracuje pro tureckou ambasádu. Pan Shakfeh, prezident IG, mimo jiné také poznamenal: “Nechceme učinit islám evropským, protože islám je univerzální.” Na základě tohoto komentáře Bassam Tibi (relativně umírněný muslimský myslitel, pozn. redakce) dodal, dialog je v tom případě bezcenný a integrace zcela určitě selže.

Musím se také zmínit o vlivu Muslimského bratrstva v Rakousku. Tím, že stavějí mešity, berou všechny aspekty muslimské integrace do svých vlastních rukou. Saudská Arábie převedla miliony dolarů do Vídně jako pomoc islamizaci. A. M., hlava Bratrstva v Rakousku, spravuje saudské fondy a je zároveň pokladníkem na zmíněné náboženské akademii. Mnoho mešit je přičleněno k M. a Bratrstvo organizuje každoročně letní tábory, kde indoktrinuje muslimskou mládež.

Islám je největší náboženská minorita v Rakousku s přibližně 4 % populace, podle sčítání lidu z roku 2001. Většina muslimů přišla do Rakouska po roce 1960 jako pracovní síla a později v podobě rodinné imigrace z Turecka, Bosny, Hercegoviny a Srbska. Jsou zde také komunity arabské a pákistánské.

V současné době je ve Vídni přes 280 mešit. Málokterá má minaret, většina jsou jednoduché modlitební místnosti ukryté v zadních prostorách obchodů, které vedou do paralelní společnosti. Tyto obchody jsou v neděli otevřené, navzdory zákonnému nedělnímu zákazu provozu obchodů. Policie se zdržuje od vstupu do těchto provozoven a jejich zavírání kvůli byrokatrickým potyčkám s IG.

Ze zhruba 400 tisíc muslimů z více než osmi milionové rakouské populace, je téměř polovina rakouských občanů. Většinový postoj veřejnosti k muslimům je často zaujatost. Muslimové čelí předsudkům v sociálním životě a na pracovním trhu. Rodilí Rakušané často říkají, že ti, kteří v Rakousku žijí, by měli přijmout za své rakouské zvyky a hodnoty. Příkladem problémů, kde tento argument hraje prvořadou roli, je například diskuze o výšce minaretů či konflikt ohledně změn v provozní době veřejných plaveckých bazénů, které vycházejí vstříc specifickým potřebám muslimských žen.

Podobně, studie rakouské vlády z roku 2006, tvrdí, že 45 % muslimů se nechce integrovat. Studie způsobila vřavu, speciálně mezi muslimskou komunitou, která se okamžitě označila za oběť této zprávy. Třebaže podle spoluatora studie bylo jejím hlavním smyslem pouze identifikovat a pojmenovat problém.

Třebaže v Rakousku neexistují statistiky muslimské nezaměstnanosti, je tato jeden a půl krát větší pro ty, kteří se narodili v cizině, což je případ většiny muslimů. Rakouské úřady práce připouštějí, že ženy nosící hidžáb mají větší problém sehnat práci. V interview pro rakouskou televizi připustila zahalená dívka, že byla v několika případech odmítnuta, což ji přimělo k tomu, že otevřela svoji vlastní kancelář, poskytující daňové poradenství. Nabízí práci pouze ženám v hidžhábu, čímž vytváří další vstup do paralelní společnosti.

Rakouská politická levice si vybrala ignorování nebezepčí, které islamizace Evropy a obzvláště Rakouska představuje. Sociální demokraté, stejně jako Strana zelených, jsou závislí na volebních hlasech muslimů, tím spíše, že druzí jmenovaní jsou k tomu tlačeni klesajícími preferencemi.

Na straně druhé, politická pravice jako neblaze proslulá Svobodná strana, využívá laciných sloganů, aby rozdmýchávala v populaci strach z islámu. My, v Rakouské asociaci akademiků, věříme, že toto není ten pravý způsob, jak bojovat proti islamizaci. Přesto jsme vděční rakouské Lidové straně, že podporuje to, o co jde i nám – informovat a vychovávat lidi ohledně nebezpečí míchání politiky a islámu. Někteří politici už konečně pochopili, že rakouská politika vůči islámu coby “náboženství tolerance a míru, které nemá nic společného s terorismem”, selhala. Na základě výzvy Rakouské asociace akademiků Lidová strana formulovala své požadavky pro imigranty následovně:

 • Nejprve se musíme bavit o našich povinnostech, teprve poté o právech.
 • Povinnosti zahrnují učení se německého jazyka, ochotu pracovat a integrovat se do rakouského “způsobu života” sdílením a respektováním jeho hodnotového systému.

Rakouská asociace akademiků byla založena roku 1953 Rainhardem Kamitzem, pozdějším ministrem financí. Karl Martell Network, se svým sloganem “dát tiché většině silný hlas”, spolupracující s touto asociací, byla založena roku 2007, aby koordinovala organizační práce proti islamizaci. Karl Martell Network také funguje jako výukové centrum a zajišťuje i finanční podporu a dokumentaci. V současné době se podílí na několika projektech, které se zabývají náboženskou sociologií a přinášejí průkopnické výsledky. Na závěr bych vám ráda sdělila, co my v Karel Martell Network očekáváme od muslimů a od IG:

 • zjistit, jaké knihy se v současné době používají v islámské náboženské výuce. Kniha “Zakázané a povolené“ od Yusufa Al-Qaradawího byla používána do roku 2005, zaplacená přitom z rakouských daní (kniha se používá i v Česku, vydal ji Vladimír Sáňka, poznámka redakce).
 • Zákon z roku 1912 byl zaměřen na speciální případ Bosny a Hercegoviny, je proto jasné, že nemůže vyhovovat dnešním potřebám a bez přezkoušení toho, co islámská doktrína vyučuje. Do dnešního dne není jasné, kde se islámský zákon liší od rakouského. Je proto životně důležité jednoznačně od IG požadovat, aby veřejně vysvětlila učení koránu. Je nepřijatelné, aby se představitelé muslimů vyhýbali otázkám, týkajícím se kritiky koránských veršů a klamně tvrdili, že aby jim člověk porozuměl, musí ovládat klasickou arabštinu. Stejně tak je nepřípustné, aby odbíhali do obvinění z rasismu a xenofóbie. Dokonce i kritické poznámky založené na důkladné analýze jsou často považovány za předsudek.
 • Není jasné, jako moc IG reprezentuje všechny muslimy v Rakousku. Existuje několik etnických a náboženských skupin, které pochybují o této jediné legitimní reprezentaci. Dokonce i sami muslimové často argumentují tím, že jednotný islám neexistuje a že tudíž jednotná reprezantace není možná.

Pouze kompletní objasnění výše zmíněných otázek může vrátit islámu kredibilitu a dokázat, že

 • islámské principy neodporují rakouským zákonům (oddělení státu a církve, rovné zacházení s oběma pohlavími, ženská práva a práva dětí, právo opustit náboženskou komunitu, tresty podle zákona šária apod.);
 • je islám jen náboženstvím nebo agresivní, patriarchální a totalitární ideologií, která odmítá jakýkoli dialog;
 • formulace IG (“integrace skrze participaci”) neznamená návrat náboženství do politiky v Rakousku a v Evropě a že tedy stavění mešit, nošení šátků  a podobně nebude posuzováno mimo tento kontext;
 • “speciální rakouská cesta” uznání islámu jako náboženství nepovede k unilaterálnímu, krátkodobému modu vivendi na podporu muslimů a že
 • se v budoucnu nestane nevyhnutelným mezikulturní – pravděpodobně násilný – střet.

Děkuji velice za pozornost

Brusel, 18. října 2007

4077 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníPřihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také

Eurabia.cz

Po vyhlášení Rekonkvisty Zemmourem, nezůstává pozadu ani Le PenováVyužíváte Spotify? Posíláte jim peníze? A víte, že tím podporujete války, diktatury a násilí?Česka vláda se potichu připravuje na cenzuru ve jménu boje proti desinformacímProč Západ tak touží po vyvolání dojmu o ruském útoku? Aby ospravedlnil vlastní útok na Rusko?Rozdíl mezi desinformací a realitou je pár měsíců, aneb jak nám tvrdili, že vakcinace nebude povinná

ePortal.cz

Věrně sloužil komunistům a dnes věrně slouží eurohujerům, nový ministr chce rozbíjet V4Jak Němci a Ukrajinci přinášeli civilizaci do Ruska - mučení a totální vyhlazení židů s Rusy

euPortal.cz

Český Portál i EUportal ukončují ke konci roku svou činnost a vydávání článkůRusko je dnes svobodnější než „svobodný svět“

FreeGlobe.cz

Budou nám taky měřit penisy?Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

euServer.cz

Na co všechno mají propagandisté ČT žaludekMezi morem a covidem, aneb zrození a smrt evropské civilizace

ParlamentniListy.cz

Green Deal může rozložit celou EU. Rusko svou hloupostí sbližujeme s Čínou, varuje Václav CílekŽádná demokracie. Chodíte k volbám, ale mocným je to úplně jedno. Profesor Drulák tvrdě o dnešním Západu
Články autora
Průzkum
Ve Francii vyhlášena rekonkvista. Co vy na to? Pravicový prezidentský kandidát Zemmour vyhlásil ve Francii protiimigrantskou rekonkvistu. Co vy na to?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď