"Sluší se, aby žena žila pod botou muže" (Turecké přísloví)

Být či nebýt aneb Evropa končí, předpovídá Mark Steyn (II. část)

Autor: Ivo Noga | Publikováno: 6.12.2007 | Rubrika: Recenze
Ilustrace

Kanadský politický žurnalista a kulturní kritik Mark Steyn napsal pozoruhodnou knihu s názvem "America Alone: The End of the World as We Know It", tedy "Amerika osamocena: Konec světa, jak ho známe". Nabízím zde další hrst myšlenek a citátů z knihy; žel, nepřeberné množství humoru jsem musel vynechat.

Porody, versus nedostatky

Nejdůležitějším faktem počínajícího 21. století je rychlé stárnutí téměř každého vyspělého národa, kromě Spojených států: Kanada, Evropa, Japonsko. Pro udržení stavu populace potřebujeme porodnost 2,1 živého dítěte na ženu. Amerika má 2,1 (plus - mínus). Kanada má 1,48, Evropa 1,38, Japonsko 1,32, Rusko 1,14 – toto jsou země, které odcházejí do penze. Navíc, třeba Španělů, tu bude každých 35 let o polovinu méně. Kdo bude tu penzi, navíc docela lukrativní, platit?

Je pravdou, že plodnost klesá na celém světě. Možná v budoucnosti si každý pár řekne, proč nemít jedno modelové dítě ve věku 39 let? Demografie je bohužel hra, kde vyhrává ten, kdo zůstane nakonec stát. Skupina, která podlehne demografické apatii poslední, bude mít velkou výhodu; naopak ta, která je závislá na masové imigraci, má problém největší. Ve 14. století mor vyhubil třetinu populace; v 21. století zmizí svobodnou volbou ještě větší díl lidstva. 

Matematika mapy

Do 11. září 2001 jsem se jistou demografickou skupinou nezabýval. Od té doby ano. Nemyslím teď onu nešťastnou, hmm, nehodu s letadly a mrakodrapy. Myslím otevřený jásot jejich souvěrců v  Montrealu, v Yorkshiru, v Kodani a jinde. Kolik z nás v tu dobu vědělo, že ve Skandinávii rychle roste kulturně sebevědomá muslimská populace?

Demografie nevysvětlí vše, ale možná 90 % všeho. Jestliže máte třicetiprocentní městskou populaci muslimů s požadavky jako Jacques Chirac, budete ochoten poslat své vojsko po boku Velkého Satana? Vzpomínáte na řeči o žlutém nebezpečí? V 90. letech vycházející slunce Japonska přešlo do zatmění, prý kvůli protekcionismu, korupci a neefektivnosti. Jakže? To tam přece měli i předtím. Co se stalo je, že zestárli: stali se opatrnějšími, méně dynamickými. Ani Čína se nestane supervelmocí v 21. století. Obyvatelstvo zestárne dříve, než zbohatne.

Proč byla Bosna uvržena do nejhoršího krveprolití od 2. světové války? Za 30 předchozích let se Srbské obyvatelstvo zmenšilo z 43 na 31%; za tutéž dobu vzrostla populace muslimů z 26 na 44%. Demografie se v demokratickém věku nedá odčinit jinak, než občanskou válkou. Na to přišli Srbové a tento postup se stává modelem pro celý kontinent. Rostoucí populace bude mít i rostoucí vliv na dění, jako ukazuje případ s vyobrazením proroka Mohameda dánskými humoristy. Mohamedův portrét se stal záminkou pro týdny protestů, soudních procesů, výhrůžek smrti, požárů a vražd. Počet zabitých šel do stovek. Není divu: 20 miliónů muslimů v Evropě trumfuje součet všech Dánů, Irů, Belgičanů a Estonců dohromady.

Proč je dnes svět, v němž žijeme, právě takový, jaký je? Proč teď píšu v jazyce malého ostrova v blízkosti severní Evropy? V roce 1820 měla Anglie 28 miliónů lidí. Do té doby ale zvítězila nad vysokou úmrtností dětí a v tomto počtu bylo 50 % lidí pod 15 let. Británie tak získala přebytek pracovní síly, který byl schopen obsadit Kanadu, Austrálii a Nový Zéland a dodat administrativní štáb do Západní Indie, Afriky, Indie a na Tichomořské ostrovy. Naštěstí pro tento svět se tento demografický předěl přihodil v kultuře, která měla dlouhodobě etablovaný systém práva, zákony o soukromém majetku a osobní svobodu. Představte si, kdyby se to stalo prostřednictvím jiné země, jako Čína, Rusko, Japonsko, nebo Německo. Hádejte, které země mají největší podíl této mladé populace dnes? Španělsko a Německo 14 %, Spojené království 18 %, USA 21 %, Saudská Arábie 39 % a Jemen 47 %.

Populační exploze je projev bizardního kultu smrti západního pokrokáře. Vždyť někteří už plánují, komu bude dovoleno přežít a komu ne. Al Gore, Siera klub? Ti ať se nebojí! Hrozba přelidnění se ztrácí takovou rychlostí, jako ještě nikdy předtím (v období míru).

V každém případě přijde byrokracie s jarním úklidem jazyka. Dostal jsem fascinující množství dopisů ze Španělska, které se v tomto duchu nachází. Vláda rozhodla, že slova „otec“ a „matka“ jsou na rodných listech zbytečně konfrontační a budou se psát od nynějška Rodič A a Rodič B. Není zbytečné měnit jména týmů, když hra se už prakticky přestává hrát? 

Socialisté přišli i s návrhem zákona, že opice budou nyní náležet do kategorie „osob“; prý mají 98 % genů shodných s lidskými geny. V nové Evropě se tedy Gibbonův „Sestup a pád“ se stává „Gibbonovým vzestupem a triumfem“. Proč nedat ovcím právo na umělé přerušení těhotenství? Ať španělský král jednoduše vyhlásí, že nadále podle královského ediktu prasata budou létat!

Když počet obyvatelstva upadá (v Itálii úbytek o 22 % v roce 2050, v Bulharsku 36 %, v Estonsku 52 %), může dojít k praxi, že „chytřejší“ mladíci odmítnout trávit permanentně čas v zemi, která se stává pohřebním ústavem. Když už, tak ať ty hamburgery obrací orangutan.

Kanadští experti z největšího deníku říkají: Nic snadnějšího: Kanada se umístila dobře při svém ztenčujícím se populačním trendu a naštěstí pro náš ekonomický a   fiskální blahobyt bude pokračovat zvyšování počtu talentovaných imigrantů z  přelidněných částí světa. Takže si zase jen můžeme číst z knížky vydané ministerstvem multikulturalizmu „Oslavujme odlišnost“.

Moment. Talentovaní lidé z  přelidněných končin? O.K. Jmenujte některé. Mimochodem, nikdy jsem osobně neobdivoval liberálně osvícenou praxi krást chudým zemím jejich doktory a inženýry. Tak jako tak jich zas tolik nebude. A velké volební téma „outsourcing“? Jak se dal senátor Kerry slyšet, je hanbou pro USA spoléhat na Číňany, aby pro ně vyráběli laciná pimprlata a medvědy. To naše Kanada na ně spoléhá s výrobou dětí, které domácí producenti považují za nemožně drahé.

Světová populace má kulminovat v roce 2050 (já myslím, že dřív). V roce 2020 budou talentovaní lidé v rozvinutém a vyklidňujícím se světě žhavou komoditou. Nakolik si mohou být Kanaďané jistí, že vzdělaný Ind dá přednost silně zdaněnému a studenému severu před USA či Austrálií? A Evropa se svým daňovým režimem? To ten Číňan, či Brazilec určitě zůstane doma. A jestli by se dokonce povedl údajně šílený plán neokonzervativců na přeměnu Středního Východu, pak by zůstal doma i ten potřeštěný Arab. 

Východ se setká se Západem

Spoustu hloupých poznámek o imigrantech do Austrálie slyšela demokratka Lynn Allison od malička. Jednou to byli Řekové, pak Italové, pak Vietnamci, no a teď muslimové. Ale předešlé vlny imigrantů, to byly národnosti a rasy, ti noví, to je náboženství. A velice politické náboženství. Premiér Howard říká: mezi těmi předchozími neexistuje ekvivalent blouznění po džihádu. A nemá cenu předstírat, že to v nové vlně neexistuje.

V této nové vlně se musí hostující země přizpůsobovat té přicházející. Francouzské bazény zavádějí segregované plavání. Australské nemocnice eliminují vepřové na jídelníčku. Západní civilizovaná civilizace také není tak moc stará a diktatura, genocidální jevy a gangsterizmus zde měly své místo. Ani muslimská kritika Západu, že jsme dekadentní a vulgární narcisisté, sodomité, není bez zrnka pravdy. A vím, vím, že islám není všude stejný.

Ale: ve většině muslimských entit neexistuje kultura bádání. V prvních dvou stoletích islámu se jejich učenci zabývali interpretací toho, co Korán vlastně znamená a jak se aplikuje v denní rutině věřících. Do 11. století bylo vše vyřešeno. Od té doby jede islám na volnoběh a stagnuje. Slavná statistika OSN z roku 2002 uvádí, že v jediném roce je do španělštiny přeloženo více knih, než do arabštiny za posledních 1000 let. A jaké to jsou knihy? Mein Kampf a Protokoly Siónských mudrců.

Každý muslim není džihádista. Je třeba ale poznamenat, že v roce 2001 (anketa Ottawa Citizen) kromě dvou imámů všichni ostatní nevěřili, že 11. září bylo organizováno muslimy. Po pěti letech (anketa v Británii) – tomu věří jen 17 % muslimů. A když se dáte do konverzace s Araby, jak já sám rád činím, zjistíte, že (a) 11. září bylo odpáleno Židy a (b) bylo to velké vítězství muslimského lidu. To, že nejrychleji rostoucí skupina má tento zvláštní vztah k modernímu světu, je oním setkáním východu a západu. Na pohled nepoznatelné, všichni nosí stejné jeansy, ale zde asimilace končí.

Stárnoucí Japonsko

Demografická sestupující spirála v čisté formě; žádné menšiny, vysoká hustota obyvatel. Problémy s některými (zdravotními) službami – v komunitách s 20 000 obyvateli nejsou porodníci – je třeba rodit například v pondělí od 8 do 16 hodin, pak celý týden šlus; podobně se službami pro staré.

Pocit odcizení a z toho plynoucí výroba automatických panenek pro dospělé, schopných konverzovat až 1200 jednoduchými větami – Japonci jsou dnes dětmi, které sami neměli; nebezpečí, že Japonsko bude první zemí, která se vydá na nebezpečnou cestu klonování a jiných transhumanit. Je pozoruhodné, že pokusí-li se dnes někdo geneticky modifikovat zelí, vyhodíme mu zahrádku do vzduchu. Ať modifikuje lidi! Rádi mu pošleme naši platinovou kreditní kartu. Proces lze zvrátit, protože jim nehrozí etnické hrozby a civilní válka. 

Rusko

148 miliónů lidí v roce 1992, 130 v roce 2015, projektovaných 50-60 do konce století; 1,2 dítěte na ženu; 70 % těhotenství je uměle přerušeno. Když se promítal známý film „Němý výkřik“, demonstrující potrat ve všech detailech a snažící se vyvolat u diváků pocit odporu, ruské ženy si ponejvíce všimly komfortního vybavení nemocnic a zatoužily mít něco takového doma.

Ruský muž se dnes v průměru dožívá 59 let; HIV virus se blíží k 1 % plošné infekce, což kdysi v subsaharské Africe znamenalo zlom v katastrofálním onemocnění AIDS a může se dnes opakovat v Rusku. Rusko se stává státem bábušek, který nebude mít dost vojska na obranu, dost pracovníků na ekonomický vývoj a dost mladých rodin, aby to vše udrželi nad vodou. Zároveň jsou v Rusku komunity s vysokou porodností a nízkým výskytem HIV. Které? Napovím: začíná to na i a končí slám. Ostatně Al-Kajda si stejně myslí, že Rusko nebylo poraženo Američany, ale jimi v Afganistanu.

Kdysi bylo Rusko nebezpečné vývozem své ideologie. V budoucnosti to bude jeho imploze, smrtelné křeče, kterými bude působit jako nestabilizující faktor, protože pořád sedí na největší hromadě atomových zbraní. Na partnerství s Washingtonem to zatím a ani v budoucnu moc nevypadá. Země obrovských zdrojů, které všude údajně chybí a málo lidí, kteří údajně všude přebývají. Podivuhodné. Možná se bude historie opakovat: když se Rusové kdysi dovtípili, že tu Aljašku jim Angličané či Američané stejně jednou vezmou, tak jim ji radši prodali. Možná stejný osud teď čeká ruský východ a kupcem bude Čína. Navíc, neplánuje-li Čína stát se druhou homosexuální velmocí po Spartě, tak těch 19 % dvacetiletých chlapců přebývajících nad dívkami, což je výsledek nařízení 1 dítě na rodinu, se může dát dohromady se slovanskými dívkami. Nebylo by to sice podle carských či komunistických snů, leč žádná z těchto veličin nebyla nikdy dobrým odhadcem svých nedostatků. 

Jak se budou identifikovat minority ve Francii, Belgii, Holandsku?

Budou to Francouzi, Belgičané, Holanďané, nebo muslimové? Autority tvrdí, že muslimové ze severní Afriky byli převážně sekulární. Nebyli snad nedávno radikalizováni islámem? Ve zprávách dostáváte pojmenování pro vzbouřené vykradače a žháře – jaké že to je slovo – ano, mládež přece. Vždyť se chovají jako normální, zdraví západní náctiletí. Jak mi jeden zarputilý korespondent napsal: „Ty pravičácké hovado, co máš v hlavě nasráno, si myslíš, že všechno je džihád?“ Popravdě, nemyslím. Myslím, že 90 % všeho je demografie. A spočítejte si, jaké je složení obyvatelstva a „mládeže“ v  místech, která hoří. V Belgii, kde to znám od mládí, podobná „mládež“ ubila ve veřejném dopravním prostředku člověka; ze čtyřiceti přítomných svědků se přes prosby policie dostavili ke svědectví jen čtyři. Konduktér řekl tisku: „Kdyby ten zabitý držel hubu, tak ještě žil“. Pochybuji.

Španělské 11. září se událo o dva a půl roku později, 11. března. Bombový útok zabil přes 200 lidí, a slyšeli jsme prohlášení, že Evropa konečně pochopila, že Madrid je Řím, Londýn, Paříž, Berlín i Amsterodam. Je i New York. Jestli je Madrid to všechno, nevíme; rozhodně to není New York. Preferovaná Aznarova strana, hlavní Bushův spojenec kontinentální Evropy, podlehl socialistovi Zapaterovi, který sliboval odvolat vojska z Iráku – protože mezitím přišla bomba a Aznar to chtěl svést na Basky. Myslím, že i Osama se dost podivil. Ale s průměrem 1,1 dítěte na ženu a obyvatelstvem, kterého je každou další generaci o polovinu méně, jak můžete ještě více „decimovat“ národ?

Jak jsme se do této demografické situace dostali? Jak je možné, že nejbohatší civilizace v historii optuje pro sebevraždu před světově nejubožejší technologií a zpět zahleděnou kulturou?

Typicky pokroková společnost dnes vytrubuje své nedostatky jako ctnosti. Od 2. světové války, politická platforma jedné politické strany v USA a prakticky všechny ostatní na Západě se týkají sekundárních impulzů: státní zdravotní péče, a všechny ostatní péče, toto všechno nahradilo primární impulzy: národní obrana, soběstačnost, rodina a reprodukce. V roce 2002 finský premiér prohlásil: „EU se nesmí rozvinout ve vojenskou velmoc, ale ve velmoc, která nebude sahat ke zbraním v každém případě, kdy ji půjde o ochranu svých zájmů“. Určitě to zní lépe ve finštině, nicméně, mluví to jasně: Pro většinu Evropanů stará pravidla neplatí.

Občané Evropy propadli závislosti na sociálním zabezpečení, která nakonec tyto země pohřbí. V Americe to bude v roce 2040 znamenat 7 % národního důchodu, v Řecku 25 %. Ukazuje to na paradox sociální demokracie. Když žádáte menší daně a menší administrativu, budou o vás říkat, že jste „sobec“. Levice naopak apeluje na morální ctnost: lepší je platit větší daně a být solidární. Laskavější, soucitnější, spravedlivější. Žel, nedávné evropské volební výsledky ukazují, že nic nečiní občany sobečtějšími, než tato zažitá „spravedlnost“. Volič platil daně a teď chce, co mu patří. Jestli systém v další generaci zbankrotuje, jej nezajímá. On chce svoje.

Někde podél cesty byl vztah mezi vládou a občanem redefinován jako mezi prodavačem drog a narkomanem. Když se vám to podařilo, je těžké to brát zpět. Problém není fiskální, ale morální.

„Povolná moc“ (soft power) rodí povolnou kulturu. Večer 11. září mašírovaly maskované muslimské davy (nebo jak psal tisk „s čepečky“) v severní Anglii, třískaly do kapot a dveří aut a žádaly řidiče, aby se též přidali k volání: „Osama Bin Laden je velký muž!“. Kdyby to zkusili v Texasu, řidiči by sáhli do palubní přihrádky, vytáhli pistoli a ustřelili jim hlavu. New Hampshire (kde teď bydlím) nemá mnoho držitelů zbraní, má dokonce mnoho těch, kdo jsou proti držení zbraní lidmi. Nicméně všichni z toho mají užitek. Než se někdo odváží vás okrást, musí se ujistit, že nejste jeden z těch ničemných, co by ho zastřelil kvůli televizoru za $70. Však mnozí z těch, kterým se hnusí 2. dodatek ústavy a stěhují se do Washingtonu či do Londýna, bohužel brzo zjistí, že v plně odzbrojené společnosti si musí najednou zajistit poplašná zařízení, zámky na okna a kamery. S kontrolou zbraní je to jako s kontrolou Boha. Superracionalista může odmítnout celou boží záležitost jako moc marmelády na chlebě, ale jeho superracionalizmus je mnohem zranitelnější v  kultuře, která není židovsko-křesťanská. Jak říká slogan na nárazníku: jestli zbraně postavíš mimo zákon, jenom ti mimo zákon je budou mít. Proto chudá muslimská gheta pařížských předměstí projevují víc kulturního sebevědomí, než ty nejbohatší enklávy metropole.

Pevné kultury přetrvají, povolné, slabé se zhroutí. Evropa vyčítá Americe radikální individualizmus jejich ústavy v  protikladu s evropskou „společenskou smlouvou“. Individuální svoboda je prý jen jedna složka na tabulce hodnot a je třeba ji podřídit „společenskému dobru“, etatizmu. Přesně to má Evropa na jídelníčku: jednou se to jmenovalo fašismus, pak nacismus, komunizmus, teď evropský unionizmus. New Hampshire má demokracii o 200 let delší než Německo. EU je samozřejmě docela nevinná v porovnání s předchozími, je to ale přece jen nahromadění něžných i triviálních direktiv proti přirozenému řádu, takže každá aktivita je povolována, regulována a ústavně definována.

Evropané nejsou nikdy nuceni bránit svou mystickou víru v etatizmus: třebaže se považují za postkřesťanské racionalisty, toto je především záležitost slepé víry.

Američané mají 12 svateb na 1000 obyvatel; Kanada 7. Ledové Dominium Jejího Veličenstva má tu přednost, že normální žijí na hromádce a homosexuálové se žení. Kultura a demografie budou mít něco společného. 

Arabské noci

Islám není jen náboženství. Jako je EU, Britské společenství národů a G-8, Organizace Islámské konference existuje též jako transnárodní politická organizace, mimochodem je to největší blok národů v radě lidských práv při OSN. Mimoto, islám je také právní kodex. Světový džihád tedy nečíhá jen schovaný za náboženstvím, je to také politický projekt, který neexistuje v moderním křesťanství, judaizmu, a ani hinduizmu a buddhizmu.

Ano, i křesťané si v minulosti ušpinili ruce od krve španělskou inkvizicí; pro srovnání toto teokratické násilí má za jeden a půl století na svědomí méně lidí, než džihád za rok.

Abychom shrnuli; existuje světové teroristické hnutí uvnitř politického projektu, izolovaného do navýsost segregovaného náboženství, jehož příslušníci tvoří nejrychleji rostoucí část populace ve vyspělém světě. Navíc je to rozvětvená decentralizovaná síť, mnohem efektivnější, než by se kdy mohlo podařit mocné CIA. Cokoliv podivného se kdy šustne na zprávách, bude za tím pravděpodobně nějaký Mohamed. Proč ne, když Mohamed je:

(a) nejoblíbenější jméno pro novorozence ve většině vyspělého světa;

(b) nejběžnější jméno pro teroristu a vraha;

(c) jméno uctívaného proroka v  nejrychleji rostoucím západním náboženství.

Nábor, nebo jak se dnes říká marketing, je geniální. Šťavnaté tajemství islamizmu je, že jste-li násilný gangster, přijmout toto zvláštní náboženství vás nebude ode dneška nutit pomáhat kostelnímu bazaru a jiným hloupostem. Jako islamista budete pokračovat nadále v tom, co děláte. Pouze teď to budete dělat pro své nové náboženství: můžete lhát, podvádět, krást, znásilňovat, zabíjet ženy a děti, pokud to děláte pro Aláha a jeho vítězství nad bezvěrci. Že to nepřijde lacino? Kdo platí perfektní maskování playboyů? No přece vy. Islamistická ideologie na Západě ještě nebyla odhalena. Prezident Bush řekl světu: „Buď jste s námi, nebo s teroristy“. Ale Amerika sama je jak „pro nás“, tak „pro teroristy“. Americký daňový poplatník podporuje obě strany tohoto boje. Saudská Arábie dostává denně půl miliardy dolarů za svůj druhořadý vývoz – ropu. Kam jdou dolary? Na prvořadý vývoz, ideologii wahhábizmu. Amerika vybudovala a transformovala Saudskou Arábii, aniž by se dotkla její víry. V roce 1974, stejně tak jako v roce 2000, saudský ropný průmysl zaznamenal stejné procento: 91 % vývozu. Co udělal režim se dvěmi bilióny dolarů? Vybudoval mešity a islámská centra po celém světě. Jejich země zůstává po čtvrtstoletí stejnou pouští doslovně i psychologicky. 

Kolik muslimů prohlásilo veřejně: „Ne v našem jménu!“. Nebo „Islám proti bombovým sebevrahům!“. Haló, hlásí se někdo? My, popletení bezvěrci, mluvíme vzletně o „reformě“ islámu. Ale co jestli se islám už reformoval a výsledkem je wahhábismus a džihád? Nejvíce nás mate islámská asimilace do poměrů západního světa – hlavně do zákonodárství, diskriminologie a kultury nároků. Dvě noticky: Vrchní soud v Massachusetts uzákonil, že muslimští vězňové musí dostávat o svátcích velbloudí maso. V Británii musejí záchody ve vězeních Jejího Veličenstva být přebudovány tak, aby nebyly orientovány směrem k  Mekce. 

redakčně upravil -šv-

psáno pro Konzervativní listí

www.konzervativniklub.cz

4655 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také
Výklad Koránu

Základy islámu a jejich výklad

Stručný životopis zakladatele islámu

Islám a terorismus

Súmrak európskej civilizácie - Barbari sa zmocňujú Európy
Islám live
Sledujte nás na Youtube
Články autora
Průzkum
Je znásilňovač s penisem žena? Britská policie podle nové metodiky bude vést ve statistice znásilňovače s penisem jako ženy, pokud se za ženu prohlásí. Co vy na to?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď
Doporučujeme
Český obránce Vídně proti Turkům roku 1683