"Sluší se, aby žena žila pod botou muže" (Turecké přísloví)

Counterjihad Brussels 2007: Zpráva o stavu Belgie

Autor: Filip Dewinter | Publikováno: 18.11.2007 | Rubrika: Evropa
Ilustrace

Situace v Belgii není příliš odlišná od situace v jiných západních zemích, kromě skutečnosti, že zde může být do budoucna ještě horší než jinde, neboť Belgie je umělý stát bez národní identity, kterou by mohl hájit. 

Jako zbytek Evropy, tak i Belgie, se potýká se sociální imigrací. Většina imigrantů jsou muslimové z Maroka. Je zde i nezanedbatelný počet přistěhovalců z Turecka. 

Převážná většina muslimských imigrantů nepřišla do Belgie jako tzv. gastarbeitři v 60. a 70. letech. Začali přicházet v 80. letech čistě z důvodů sociálních výhod. Sympatizují se stranami levicového zaměření. A to je důvod, proč jim socialistický belgický establishment dal volební právo. 

V Antverpách obhajovala socialistická primátorka Leona Detiegeová politiku udělování občanství (a následné právo účastnit se voleb) tolika přistěhovalcům, jak jen bylo možné, tím, že domorodí Vlámové jsou politicky příliš zvýhodněni, zatímco immigrantům není dovoleno volit. 

Belgie je konfrontována s fenoménem islamosocialismu – aliancí mezi muslimy a vedením socialistické strany. V poslední době dokonce jejich jejich tradiční voliči – dělníci – přechází ke konzervativním stranám, jako je ta naše. 

Strategie zafungovala. V loňských místních volbách imigranté v Belgii svými hlasy vychýlili balanc ve prospěch levice. 

V Bruselu je nyní více než pětina obecních radních tvořena imigranty neevropského původu. Většina z nich jsou muslimové, byli zvoleni za socialisty, ačkoli mnozí byli též na volebním seznamu křesťansko demokratické strany. 

V bruselském správním obvodu Sint-Joost-ten-Node je 11 z 16 socialistických radních neevropskými imigranty, stejně jako čtyři z pěti křesťanských demokratů a dva ze tří liberálů. 

V Antverpách je to třetina socialistických radních, kteří jsou muslimy, stejně tak třetina křesťanských demokratů. Podle marxistického sociologa Jana Hertogene “imigranté zachránili demokracii v Belgii”. Hertogen vypočítává, že kdyby volební právo nebylo svěřeno imigrantům, má strana, Vlámský zájem, by získala v Antverpách 40 procent namísto současných 33.5 procenta. 

V dalších městech je situace podobná. V Ghentu je čtvrtina radních za socialisty muslimy. Ve městě Vilvoorde, vlámském městě 20 km severně od Bruselu, je to polovina. 

Autority zavírají oči před činy radikálů, protože si chtějí koupit muslimské hlasy. Radikálové pak kontrolují muslimskou populaci. Socialisté tedy radikálům pomáhají v jejich úsilí ovládat muslimskou populaci. 

Loni, okamžitě po volbách, vyhodila rada města Antverp Mariju Uijt den Bogaardovou, civilní zaměstnankyni úřadu, která pracovala v muslimských sídlištích. Uijt den Bogaardová svědčila, že salafističtí extrémisté ovládají tato předměstí a psala varovné zprávy pro městské úřady o rostoucí radikalizaci. To ji přivedlo ke konfliktu jak s islamisty, tak s jejími šéfy na radnici. 

Město ji varovalo, že jsou její zprávy nepřijatelné a že by měla “změnit své postoje”. Když v nich naopak vytrvávala, byla vyhozena z práce a její místo bylo dáno radikálnímu salafistovi. Ten nyní pracuje pro město a dohlíží na 25 antverpských mešit. 

Belgie sice nikdy nebyla dějištěm teroristického útoku, ale islamisté často zemi používají jako logistickou základnu pro akce na různých místech. Atentáty ve vlacích v Madridu z 11. března 2004 byly plánovány v Belgii. Belgické úřady to vždy rezolutně popírají, ale existují trvalé zvěsti o tom, že Brusel učinil výměný obchod s teroristy, když souhlasil, že přivře oči  nad konspiracemi, které se v Belgii kují, výměnou za imunitu při vlastních útocích. Ve svém prohlášení, adresovaném belgickému králi Albertu II. a zaslaném francouzské ambasádě v Bruselu v červnu 1999, o takové dohodě mluví alžírské teroristické hnutí. 

V květnu 2002 belgická parlamentní komise kontrolující státní bezpečnostní službu publikovala zprávu o svém průzkumu, kde sledovala extrémistické a teroristické aktivity islamistů. Zpráva potvrzuje, že Belgie je logistickým centrem islámských teroristů. Zpráva dále prohlašuje, že belgické tajné služby nekontrolují islámské radikály, protože 1) nemají dostatek peněz a personálu, 2) existuje dohoda, že teroristé na Belgii nezaútočí a 3) bojí se, že by byli obviněni z rasismu a xenofóbie vůči muslimům a imigrantům. 

Podle zprávy byla belgická muslimská komunita s 350 tisíci členy, ze kterých je 200 tisíc Marokánců a 100 tisíc Turků, těžce infiltrována fundamentalistickými extrémisty už od poloviny 80. let. 

Třicet z belgických tří set mešit, říká zpráva, je vedeno fundamentalistickými kleriky. Kandidáti pro džihád se rekrutují mezi muslimy na školách, ve věznicích, nemocnicích a sportovních centrech. Belgie oficiálně uznala muslimské náboženství a následně subvencuje islámské kleriky a učitele. V poslední době mají volný přístup do základních a středních škol. Úřady rezignovaly na to, co tito lidé vyučují a propagují. Zpráva varuje, že fundamentalistické Saudy podporované salafistické hnutí vytváří náboženský stát uvnitř belgického státu. Největší mešita v Belgii, Velká Mešita Bruselu, je kontrolovaná saudskou sektou. Nachází se v ní ústředí Islámského kulturního centra v Belgii. Instituace zaměstnává 600 muslimských učitelů, jejich platy jsou hrazeny belgickým státem. Podle zprávy operuje Centrum svou vlastní “islámskou policií”, dohlížející na určité čtvrti v Bruselu s velkou koncentrací muslimů. 

Zpráva říká, že Brusel se stal logistickým centrem pro mezinárodní teroristické skupiny díky belgické imigrační politice tzv. otevřených dveří, záměrné politice nevměšování autorit do dění v mešitách a islámských centrech a kvůli geografické pozici Belgie. V neposlední řadě také díky faktu, že francoužština je oficiální jazyk v Bruselu, což činí město atraktivní pro severní Afričany. 

Godelieve Timmermans, hlava belgické státní bezpečnostní služby, rezignoval poté, co detaily zprávy prosákly do tisku. Naneštěstí se situace v posledních pěti letech nezlepšila. Pouze minulý měsíc Jean-Claude Delepiere, vůdce belgické vládní OCAD, která má za cíl sledovat terorismus, řekl, že “neexistuje žádný podstatný důkaz” pro to, že by se riziko teroristického útoku v Belgii zvětšilo, protože ”Belgie je opatrná ve vyhýbání se agresivním postojům, které by mohly provokovat negativní reakce muslimů.” 

Ve skutečnosti si Belgie dává velký pozor, aby negativní reakce islamistů nevyvolávala. Nepochybně to byl důvod, proč minulý měsíc úřady zakázaly celoevropskou protiislámskou demonstraci v Bruselu a proč byli pokojní demonstranté zmláceni policií. Appeasement není v Belgii novinkou. Po celou svou historii Belgie vždy činila ústupky svým nepřátelům. Jak je vidět, země se ze své vlastní historie nepoučila. 

Radikální islám dobývá Belgii a Evropu masivní imigrací a velkou porodností. Lybijský vůdce Kaddáfí řekl následující: “V Evropě máme 50 milionů muslimů. Jsou znamením, že Alláh dá islámu vítězství nad Evropou - bez mečů, děl, bez dobývání. Padesát milionů muslimů v Evropě změní Evropu v muslimskou v několika příštích desetiletích. Alláh mobilizuje muslimské Turecko, aby se připojilo k EU. To by bylo o dalších 50 milionů muslimů navíc. Pak bude v Evropě 100 milionů muslimů. Albánie, která už je muslimskou zemí, je už v EU. Bosna, která už je muslimskou zemí, je v EU. Padesát procent populace v těchto zemích jsou muslimové.” (Televize Al Džazíra, 10. dubna 2006). Kaddáfí může mít pravdu. 

V mém domovském městě, v Antverpách, máme 70 tisíc muslimů, což je skoro 15 % populace. Na základních školách v Antverpách reprezentují muslimské děti více než třetinu školní populace. Tato čísla každým rokem rostou. Bude-li tento vývoj pokračovat, Antverpy budou muslimským městem v roce 2050. V Bruselu, našem hlavním městě, je situace ještě kritičtější. Dnes jsou původní obyvatelé v Bruselu už menšinou, přes polovina bruselské populace má cizí kořeny. Jedna třetina pak je zcela muslimská. Pro nově narozené, jak v Antverpách tak v Bruselu, je nejčastěji udíleným křestním jménem Mohamed. 

Zároveň je možné pozorovat hrozivý trend radikalizace mezi muslimskou mládeží po celých Flandrách. Vyšetřování mezi pěti sty muslimskými mladíky ukázalo, že polovina z nich je přesvědčena, že korán by se měl následovat doslovně. Dvě třetiny naznačují, že by násilím své děti přinutili stát se muslimy. Pouze čtvrtina dotázaných odpověděla záporně na otázku, zda jsou muslimové lepší než nemuslimové. Tato radikalizace se urychluje častými návštěvami na webových stránkách radikálního islámu. Skoro každý muslim má přístup k satelitní televizi, kde si může naladit radikální islámské kanály. 

Vzrůstající demografická síla muslimské komunity a rostoucí radikalizace mezi muslimy vedou naši společnost pod velký tlak. A jak Brusel, tak Antverpy, se staly dějištěm etnického a náboženského násilí inspirovaného náboženstvím. Mladí muslimové přinášejí destrukci, obtěžují domorodé obyvatele, dokonce i policisty. Ohledy na volby a strach z eskalace formují politiku ustupování nárokům muslimské komunity. Dokonce základní demokratické principy a nástroje západní civilizace jsou ohrožené - například rovnost mezi muži a ženami či odluka církve od státu aj. 

Zde je pár příkladů z Antverp:

Antverpy byly prvním z mnoha měst ve Flandrech, které v plaveckých bazénech povolily oddělené plavecké hodiny pro ženy, tak aby je jejich partneři nemuseli nechávat v přítomnosti jiných mužů. 

Všechny školní jídelny v Antverpách připravují “halal” jídlo podle muslimských zvyků. Ze školních menu díky zákazům kompletně vymizelo vepřové maso – dokonce i pro křesťanské žáky. Stalo se tak výslovně na přání muslimů.

Neutralita veřejných služeb v Antverpách byla narušena rostoucím počtem muslimských úředníků na recepcích. Proto městské rady zamýšlejí zakazovat všechna náboženská vyjádření. Tento zákaz se vztahuje na muslimské závoje, židovské jarmulky a křesťanské kříže. Muslimové zuřivě protestovali a požadovali celkový zákaz křesťanských vánočních stromků a velikonočních čokolád na zaměstnanecké půdě. Zákaz závojů byl okamžitě stažen, zákaz krucificů a jarmulek však zůstal. 

Musí přitom být jasné, že teorie “appeasementu” selhala. Čím více ustupujeme požadavkům muslimů, tím vyšší nároky kladou. Přední vlámský islamolog v Evropě, profesor Urbain Vermeulen, nemá sebemenší pochybnosti o jejich motivaci. “Jednoduše se nechtějí integrovat. Pokud integraci chtějí, pak je to integrace podle jejich islámských morálních pravidel.  Chtějí žít v našich zemích podle svých pravidel. Proto se odvážím říci, že nošení šátků, pokračující požadavek zevšeobecnění určitých muslimských pravidel, prosazování muslimských zvyků ve jménu ústavní odluky církve - pardon - mešity a státu, to vše je podstatou odmítání naší společnosti jako takové”. (HLN 27/10/2004) 

Hind Fraihi je reportérkou vlámského deníku. Sama má imigrantské kořeny, odešla tajně před dvěma lety na dva měsíce do Molenbeeku, bruselského předměstí s velmi vysokou koncentrací muslimských imigrantů. Výsledek její investigativní práce je jednoznačný: “Muslimové v Molenbeeku si vybrali jiný způsob, odlišný od integrace - způsob marockého muslimského státu uvnitř Belgie. Jejich životy jsou ovlivňovány islámem, islámem a stále jen islámem. Za vším zlem tohoto světa je práce “mrzkých sionistů”. Palestinský problém a islámští mučedníci jsou chováni v lásce.” (Nieuwsblad 17/03/2005). Fraihi upozornila, jak byl veřejný život v Molenbeeku kompletně přeorganizován podle muslimských regulí: fitness centra zavedla zcela separované otevírací hodiny pro muže a ženy, knihkupectví prodávají radikální islámskou literaturu a vepřové maso nenajdete v řeznictví široko daleko. 

Věřím, že existuje plán, jak přemoci nejprve naše města a poté celou Evropu dostat pod nadvládu islámu. Islámské organizace vytvářejí ghetta v určitých čtvrtích. Snaží se segregací muslimů udržet muslimské komunity v těchto městech pod kontrolou. Tito věrní muslimové žijí společně v islamizovaných čtvrtích našich měst, kde chodí do mešit a koránských škol, arabských obchodů, které prodávají pouze halal jídlo, připojují se k islámským organizacím, které poskytují sociální péči. Nemuslimové nejsou v těchto čtvrtích více vítáni. Integrace muslimů do naší společnosti je tak znemožněna. 

Ve čtvrtích s muslimskou většinou se radikální muslimové snaží prosadit extrémní způsob muslimského života i pro jiné muslimy, kteří pak musí snášet tento děsivý nátlak. Krok za krokem je šárí´a zaváděna do těchto předměstí. Ženy, které jen neochotně nosí šátek, jsou napadány, je jim vyhrožováno a jsou pod psychickým tlakem. V některých muslimských čtvrtích existuje druh náboženské policie, která dohlíží nad oblékáním. Loni v Borgerhoutu, na předměstí Antverp, kde je nyní téměř polovina populace muslimská, narušili a přerušili radikálové hudební festival. Návštěvníci byli vystrašení a svlečení u pokladen, kde je kontrolovala skupina mladých ozbrojených radikálních muslimů. I letos v Borgerhoutu v některých oblastech čelili výčepní výhrůžkám, aby už více nepodávali alkoholické nápoje. 

Nahromaděním těchto politických postojů radikální muslimové vědomě vytváří muslimské enklávy v našich městech, která izolují od naší společnosti. Tato strategie ghett podněcuje tzv. bílý útěk domorodého obyvatelstva z předměstí a měst. Předměstí jsou pak používána jako předmostí pro radikální islám, který dobývá celé město. Pokud takový výoj bude pokračovat, města jako Antverpy a Brusel v Belgii, ale i Marseille a Lille ve Francii či Birmingham a Bradford ve Velké Británii nebo Stuttgart či Frankfurt v Německu riskují to, že se v několika málo desetiletích stanou islámskými městy.  

Člověk by se mohl ptát, kam až to povede, pokud se belgická politika nezmění. Vlámský islamolog Urbain Vermeulen o tom prohlašuje poměrně jasně: “V příštích třiceti čtyřiceti letech se region dosahující od severní Francie (Lille – Roubaix – Tourcoing) k Amsterdamu stane jednou islámskou enklávou. Flandry a Brusel leží v jejím středu. Za dvacet let bude Brusel největší maghrebské město mimo Maghreb (…) Naše společnost bude destabilizovaná. Muslimové budou pokračovat ve vyvolávání dalších a dalších problémů, vzrůstající síle svých požadavků a budou určovat veřejný život. To bude konec hlavní evropské civilizace”. Má strana udělá to nejlepší, co je v jejích silách, aby se tento temný scénář nemohl naplnit. (HLN 27/10/2004) 

Filip Dewinter, 18. října 2007, Brusel 

Dewinter je nejdůležitější postavou politické strany Vlámský zájem (Vlaams Belang). V prosinci 1987 byl poprvé zvolen do belgického parlamentu. Pode jeho vedením začala parlametní frakce růst, v roce 1991 získala původně malá strana pozoruhodných 12 procent hlasů voličů. Růst dále pokračoval, až se strana stala největší ve Flandrech. V roce 1995 se Dewinter stal radním v Antverpách. Když se do Vlámského a Belgického parlamentu volilo v roce 1995 odděleně, vybral si Dewinter být členem Vlámského parlamentu a stal se lídrem frakce. V roce 2004 získal Vlámský zájem při volbách do Vlámského parlamentu 24 procent hlasů a stal se největší frakcí ve Vlámském parlamentu. Dewinter své křeslo obhájil.  

5175 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníPřihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také

Eurabia.cz

Astra Zeneca přiznala chybu v testování vakcíny na COVIDNaivní papež: Imigrace prý křesťanství neohrožuje„Pirátka“ Merkel! zuří TurciKde se berou v ČR ilegální imigranti?Turecká ambasáda v Praze podporuje turecké rasisty zakázané v EU

ePortal.cz

Jedním z poslanců, který se tehdy na této nezákonnosti podílel, byl Miroslav Kalousek. Tentýž Kalousek, který se na Vás nyní spolu s Karlem Schwarzenbergem obrací s hanebnou výzvou...Pomozte. Sluníčkáři chtějí vyvolat anarchii a urychlují svou revoluci a totální převzetí moci. Vidíme to v USA a západní Evropě. Buď se budeme bránit, nebo náš svět zanikne

euPortal.cz

V posledních dnech jsme svědky mediální kampaně, podpořené některými politiky „demobloku" a „věčnými petenty" z prostředí Pražské kavárny, proti radní České televize Haně Lipovské...Slováci kvůli tomu, že přijali euro, bohatli 2,25krát pomaleji než Češi

FreeGlobe.cz

Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...Kolik zatím stála válka proti terorismu peněz i životů?

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

euServer.cz

Každý, kdo nám bude chtít vnutit migranty, ohrožuje naše životy. Propaganda EU na tom nic nezměníNěmcům jsme nic neukradli, nic jim nedluhujeme. Naopak je to Německo jako nástupnický stát hitlerovské říše, které nám dosud nezaplatilo reparace v původní výši cca 360 miliard

ParlamentniListy.cz

Nebezpečná vakcína? Rychlý vývoj nevadí, ujišťuje odborník. Češi se bojí, bude je nutné informovat, padlo„Odporné.“ Jan Hrušínský málem praskl kvůli ČT. Hon na Zahradila. Ale ten odpověděl
Články autora
Průzkum
Nechali byste se spíše očkovat vakcínou americkou nebo ruskou? Jakou proti-covidovou vakcínou byste se nechali očkovat?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď