"Sluší se, aby žena žila pod botou muže" (Turecké přísloví)

Hans-Peter Raddatz: Dialog s islámem už možná není možný

Autor: Jiří Ovečka | Publikováno: 5.12.2005 | Rubrika: Rozhovory
Ilustrace

Česká televize uvedla na 7. října 2005 pořad Infiltrace - Já, muslim. Dokument natočený částečně skrytou kamerou poodhalil roušku reálného islámu v Evropě a nechal nahlédnout do kuchyně muslimské komunity v Čechách.

Reakce diváků na sebe nenechaly dlouho čekat, vak také bylo na co reagovat. Na veřejných přednáškách v mešitě na Černém mostě zazněly z úst islámského lektora výroky: ...Korán dává mužům právo rozhodovat o osudu svých žen, ...muži jsou o stupeň výše a Bůh je mocný a moudrý. nebo dokonce že žena, která přišla a řekla, že se dopustila hříchu cizoložství a byla vdaná, tak ji čeká trest smrti. Výrok pana Sáňky, zakladatele a mluvčího náboženské společnosti Ústředí muslimských obcí a Islámské nadace v Praze, že by Evropě islamizaci dokonce přál, vyvolal zcela zákonitě velkou řadu otazníků nad skutečnými úmysly komunity muslimů v Čechách, ale i v celé Evropě.

Na jednacím stole a v mailových poštách Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (info@rrtv.cz) a Rady České televize (jiri.janecek@czech-tv.cz) se dodnes kupí pozitivní ohlasy diváků, ale také agresivní stížnosti ze strany muslimů a nepoučených multikulturalistů a pseudohumanistů.

My vám nyní předkládáme první díl přepisu rozhovoru s odborníkem na islám, orientalistou a ekonomem Hansem Peterem Raddatzem, jehož analýzy v pořadu "Já, muslim" zazněly.

V Čechách se v současné době pokouším o vyvolání otevřené diskuse o islámu. Zdá se však, že to toto téma je pro mnoho politiků, ale i intelektuálů poněkud nepopulární. Jaká situace je v Německu?
V Německu probíhá dialog s islámem snad více než dvacet let. V posledních letech zaznamenávají některé úřady, např. spolkových ministerstev vnitra velký a stále zřetelnější rozdíl mezi oficiálními výroky o míru, toleranci a respektu islámu a jeho skutečnými projevy. Ve velkých německých městech vznikají islámská ghetta s velmi zneklidňujícím vývojem, protože mají stále vyhraněnější islamistické vedení. Největší vliv zde nepochybně mají Muslimští bratři saudsko-arabské provenience a hnutí Milli Görüs založené bývalým tureckým premiérem Erbakanem, které se vyznačuje nacionalistickým pohledem na svět. Islamisté přebírají vedení muslimů v Německu, ale co je mnohem závažnější, jsou také podporováni německou politikou.

Chcete říct, že islamisté mají díky vstřícnému přístupu německých politiků možnost zcela legálně působit na německé muslimy, ale také narušovat svobodné demokratické uspořádání státu?
Na toto téma jsem napsal již celou řadu knih. Používám výraz proislamismus. Popisuje stále výraznější ideologický proud, který proniká nejenom politikou, ale také soudnictvím, církví, médii. Tímto tématem se dnes zabývá i sociologie. Příkladem mohou být například stále častěji zmírňované rozsudky nad muslimskými pachateli, i když se v převážné většině jedná o trestné činy spáchané na muslimských ženách. Proti muslimům není možné vést žádnou ostrou kritiku. To znamená, že my jim musíme dovolit etablovat se v Německu podle jejich vlastního práva. Právě v tom spočívá nebezpečí. Muslimové využívají demokratické prostředí k tomu, aby si vytvořili prostor pro svou společnost. Jasným indikátorem jsou muslimské ženy, které v Německu žijí desítky let v duchu tradic jejich rodné země. Jsou bity a utlačovány, ale také zabíjeny. Hovoříme o vraždách ze cti, kterých je v Německu oficiálně téměř 100 za rok. Ve skutečnosti je jich určitě mnohem více. A my to v Německu tolerujeme. Přesto nejde o žádné oficiální téma, ani po vraždě van Gogha v Holandsku

Muslimové se chovají v Německu podle vlastního práva?
Muslimům v podstatě nemůžeme nic vyčítat, neboť jejich povinností je etablovat se podle jejich zákona. Ten se nazývá šaría a znamená něco jako „cesta“ muslima. Podle tohoto zákona se muslimové musejí semknout v diasporách v neislámských zemích, jako je Německo nebo Česká republika atd., a usilovat především o to, aby v dohledné době vešly v platnost jejich zákony. I v té nejtolerantnější právní škole – hanafijské - kterou se řídí např. Turci, islámský zákon nařizuje žít v neislámské zemi maximálně čtyři roky, pokud neexistuje oprávněný předpoklad, že v dohledné době muslimská komunita uplatní zákon Alláha. V opačném případě jim ten samý zákon ukládá opustit hostitelskou zemi. Německá politika a ostatní demokratické instituce, soudci atd., dávají svou benevolencí velkou naději na prosazení zájmu muslimů.

Umožňuje německá vláda Turkům žijícím v Německu žít podle jejich práv? Toleruje jejich náboženskou praxi...
Demokracie poskytuje jedno velmi důležité právo a tím je svoboda vyznání. Bez ní demokracie ztrácí smysl. V případě německých muslimů o ní ale nemůže být řeč. Lze říct, že neexistuje žádný tlak, který by nutil muslimy hovořit o této citlivé věci uvnitř jejich společenství. Muslimům není dovoleno odpadnout od islámu. Dlouhodobě jim za to hrozí dokonce smrt. Tradiční ortodoxní islám říká, že za odpadlictví je trest smrti. V Německu existuje obrovské společenství, které je pod stále silnějším islamistickým tlakem. A to je velmi závažný fakt. Muslimové zde podléhají sílícímu ortodoxnímu vlivu a mají stále menší množnost náboženství opustit, tzn. že nemohou být demokraté.

V Berlíně nám tiskový mluvčí v jedné turecké mešitě řekl, že k isláme se můžeme obrátit stejně svobodně jako z něho vystoupit. Toto je oficiální stanovisko. Proč se kolem této otázky stále něco řeší?
K tomu bych řekl dvě věci. Jednak se v Německu zatím neobjevil žádný muslim, který by oficiálně vystoupil z islámu. Ještě se nestalo, že by se muslim postavil před kameru a řekl: „Odstupuji od islámu“. Teprve potom můžeme hovořit o svobodě náboženství. Druhou důležitější věcí je povinnost muslima žijícího v diaspoře v neislámském prostředí vědomě klamat nemuslima o dlouhodobých cílech islámské společnosti.

Jak klamat? Kde to je napsáno?
Píše se o tom v koránu, a především v tradici proroků, v tradici proroka Mohammeda. To je obrovský souhrn výroků a návodů, které doplňují korán. Korán a hadísy, základní prameny víry, pak daly základ šaríi. Tento proces trval stovky let. Náboženská povinnost lhát a klamat pochází původně od šiítů, vedlejší větve klasického islámu. Najdeme ji v současnosti hlavně v Persii. Převážná většina sunnitů ji z části převzala především v rámci moderní expanze do Evropy a Ameriky, když zjistila, jak je to užitečné a jak důvěřivá je západní společnost. Islámem se musíme chvíli zabývat, popřípadě v tomto regionu strávit deset let jako já, abychom pochopili, v čem spočívá praxe islámu. Muslim vnímá své zájmy velmi vážně a nikdo mu to nemůže nevyčítat. Naše demokratické instituce neříkají muslimským přistěhovalcům pravdu. Kdyby brali demokracii vážně, donutili by muslimy přijmout svobodu vyznání a rovnoprávnost pohlaví.

Je každé slovo v Koránu považováno za pravdu?
Korán je z pohledu muslima nestvořená, boží kniha, která tu byla od prvopočátku světa. Proto je muslimská společnost velmi citlivá, když jako tzv. nevěřící začnete hovořit o koránu analyticky a kriticky. To je samozřejmě problém, který nás bude ještě chvíli trápit. My se na to díváme z křesťansko-historického pohledu, neboť jsme zvyklí na kritické zkoumání náboženství. Víme, že Korán vznikl na konkrétním historickém pozadí, je rozdělen na mekkánskou – židovsko-křesťanskou – část a medínskou, kterou tvoří Mohamedovy příkazy a jeho praxe.

Může podle vás nastat situace, kdy v Evropě bude muslimů většina, že nás pak přehlasují v demokratických volbách a to na všech úrovních?
V celé historii muslimové nikdy nepotřebovali získat většinu. Nepotřebují to ani v demokracii. Důvod je jednoduchý. Nedávno jsem hovořil s jednou poslankyní CDU, která sleduje s velkou obezřetností vývoj muslimů v naší společnosti, ale především vývoj v její vlastní straně. Říká, že v rámci CDU existuje většinový postoj, který nutí být tolerantní vůči muslimům a vylučuje měnit je v základu. Díky CDU, ale i FPD a zeleným a jejich většinovému rozhodnutí, se muslimům dělají ústupky v duchu tolerance. Muslimové nepotřebují žádnou většinu. Využívají německé strany k prosazení svých zájmů. Daří se jim to desítky let. Někteří sociologové tuto situaci dokonce označují jako jakobinismus, radikalizace demokracie vlivem islamizace. Uvidíme, kam až to dojde. Osobně stále důvěřuji mechanismům demokratů, a jsem přesvědčen, že právě v Německu dojde v dohledné době k vývoji kritičtějšího pohledu.

Pokud by islám získal výrazný vliv, jaká práva bychom mohly ztratit?
Ne každý chápe význam slova svoboda. V mnichovské mešitě nás provázela německá konvertitka, která začala dobrovolně nosit šátek.

Velmi dobrým příkladem je Libanon, který byl dlouhou dobu paritní zemí muslimů a křesťanů. V 80.letech došlo k velkému masakru, k náboženské válce, která měla za následek radikalizaci islámu. Válka byla výrazně podporovaná i Muslimským bratrstvem, kteří jsou, bohužel, velmi aktivní při islamizaci Evropy. V mé poslední knize (pozn. „Allahs Frauen“) jsem se primárně zabýval otázkou, co můžeme ztratit, a hlavně co můžou ztratit západní ženy. Přitom ani Evropě nemůžeme hovořit o úplné emancipaci. Ženy jsou ve velké míře nebo částečně znevýhodňovány v zaměstnání. V rámci sílícího vlivu islámu bude také omezována schopnost mužů dělat ústupky ženám. Můžeme to vidět na odmítavém postoji uvnitř politických stran, které tvoří převážně muži. Neexistuje žádná ženská lobby v politickém smyslu. To znamená, že budeme mít političky, které budou hlasovat pro nošení šátků. Je nutné vycházet z faktu, že islámské právo je na prvním místě a teprve za ním je víra. Náboženská praxe v mešitách je také vedená odděleně. Ženám jsou vyhrazeny zvláštní prostory někde vzadu v koutě. Mešita je v první řadě místem politických setkání a až na druhém místě příbytkem Alláha. Muslim má totiž povinnost navštívit mešitu alespoň jednou týdně a to během pátečních modliteb, protože v pátek je prezentovaná politická linie, chutba. Znamená politickou řeč.

V České republice jsme zatím neřešili žádný konflikt s islámem. Lze však i u nás očekávat stejně jako v Madridu a Londýně nějaký útok?
V Čechách zatím ne, pokud se zde podstatně nezvýší koncentrace muslimů. Jakmile se tato křivka přehoupne přes určitý bod, skupina (ať už jakákoliv) se začne profilovat a diferencovat a klást vyšší nároky vůči státu. To se stalo s muslimy v Německu. Nejprve zde byla menšina Turků, kteří přišli jako gastarbeitři v 60.letech. Představovali stejně malý problém v uvozovkách, jako nyní v Čechách v Maďarsku, kteří ostatně mají historickou zkušenost s utlačováním Osmanskou říší. Do Německa přicházeli muslimové i poté, co už nebylo nutné řešit politiku ekonomických přistěhovalců. Cíleně ji podporovali zelení a sociální demokraté. Vše bylo zaštítěno myšlenkou ideologií multikulturalismu, což vedlo k nárůstu počtu muslimských přistěhovalců. Z multikulturalismu se nakonec stal jednostranný trend, který nazývám pro-islamismus. V takzvané pluralistické diskusi není možné v celém Německu hovořit o bodech, o kterých zde nyní byla řeč. Ještě ne. Jsem však přesvědčen o tom, že se to v dohledné době změní.


Hans Peter Raddatz Dr. Hans Peter Raddatz, nar. 1941, promoval jako orientalista a ekonom a mnoho let zastupoval zájmy mezinárodních bank a firem na Blízkém východě a v USA. Více ne dvacet let působí v tomto oboru jako samostatný finanční analytik a v posledních letech stále aktivněji přispívá do diskusí o islámu a otevírá tuto problematiku na Západě. Jeho knihy, přednášky, televizní a rozhlasové příspěvky a články mu přinesly uznání a stal se vyhledávaným partnerem v "dialogu s islámem". Je také spoluautorem Encyclopaedia of Islam, základního díla mezinárodní orientalistiky. V současné době je Raddatz a jeho žena pod policejní ochranou, neboť islamistický radikál Yavuz Özoguz, šiíta tureckého původu, zveřejnil na svých stránkách www.muslim-markt.de výzvu všem věřícím muslimům k jeho zavraždění.

Knihy H.-P. Raddatze, které se věnují tématu islám:
Von Gott zu Allah? Christentum und Islam in Historie und Gegenwart (2001)
Von Allah zum Terror? Djihad und die Deformierung des Westens (2002)
Allahs Schleier Die Frau im Kampf der Kulturen ( 2004)
Die türkische Gefahr? Risiko und Chance (2004)
Allahs Frauen Djihad zwischen Demokratie und Scharia (Aug. 2005)

Všechny tituly vydalo nakladatelství Herbig v Mnichově. www.herbig.net

Odkazy k inkriminovanému pořadu:
Tisková zpráva k pořadu Infiltrace: Já muslim
Stížnost Radě pro rozhlasové a televizní vysílání
Stránky věnované pořadu
Stanovisko redakce Eurabia.cz

6039 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníPřihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také

Eurabia.cz

Lukašenkova 5.kolona: německé neziskovky chtějí přijmout imigrantyPapamobil vpohodě, Zemanova kukaň bizarníŠvédsko: LGBT fanatici se tam snažili pomoci chemie měnit pohlaví dětí a těžce jim ublížiliNovinky z Francie: Mládež přepadla autobus, katedrála Notre Dame znesvěcena eurohujeryNová válka na Ukrajině je reálna a také ruský zásah

ePortal.cz

Věrně sloužil komunistům a dnes věrně slouží eurohujerům, nový ministr chce rozbíjet V4Jak Němci a Ukrajinci přinášeli civilizaci do Ruska - mučení a totální vyhlazení židů s Rusy

euPortal.cz

Český Portál i EUportal ukončují ke konci roku svou činnost a vydávání článkůPro Albrightovou bylo půl milionu mrtvých dětí přijatelnou cenou. A Havel podněcoval války USA proti nevinným, říká bývalý diplomat

FreeGlobe.cz

Budou nám taky měřit penisy?Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

euServer.cz

Na co všechno mají propagandisté ČT žaludekMezi morem a covidem, aneb zrození a smrt evropské civilizace

ParlamentniListy.cz

„Pojďte vyhnat babičku, co prodává ozdoby!” Pořádá vánoční trhy. Má to vymyšlenéStrach o Fialu: „Ti v*lové“ to nacpou Babišovi. Zlý scénář vlády
Články autora
Průzkum
Jsou imigranti hybridní zbraní? Litevská ministryně vnitra Bilotaiteová varovala, že imigranti jsou hybridní zbraní. EK přitakala.
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď