"Sluší se, aby žena žila pod botou muže" (Turecké přísloví)

Sebevražda západní civilizace (IX.) Nahradí nás muslimové?

Autor: Ivan Špaček | Publikováno: 15.9.2007 | Rubrika: Západ
Ilustrace

Zdá se, že Evropané a Kanaďané se nechtějí obtěžovat mít děti. Odkud tedy přijdou pracovní síly?
Torontský „Globe and Mail“ má odpověď.

Roku 2004, když byla uveřejněna statistika potvrzující, že kanadské ženy „docílily“ nejnižší plodnosti v zaznamenané historii, tedy snížení o 25,4 procent od roku 1994, úvodník Globe and Mailu prohlásil:

„Naštěstí pro ekonomickou a finanční budoucnost země je Kanada v dobré pozici co se týče problému klesající populace díky tomu, že podporuje příchod talentovaných imigrantů do této země z přelidněných částí světa.“

Takže je všechno v pořádku, ne? Kanaďané mohou zase klidně usnout nad brožurkou „Oslavujte kulturní rozdílnost“ vydanou ministerstvem multikulturalismu.

Ale moment, „talentovaní lidé z přelidněných částí světa”? Mohli byste mi nějaké ukázat?

V Evropě se stále ještě žvaní o „populační explozi“ přesto, že školy budované v sedmdesátých letech minulého století v očekávání přílivu dětí narozených plodným katolíkům, se během devadesátých let vyprázdnily.

Ehrlichova „Population Bomb“ je stále ještě autoritativní ne plus ultra scénářů katastrofy. „Lidé jedí, myjí se, spí. Lidé se navštěvují, lidé se hádají a křičí. Lidé strkají ruce oknem taxíku, žebrají. Lidé vyměšující a močící. Lidé visící z autobusů. Lidé ženoucí zvířata. Lidé, lidé, lidé, lidé…“ jak, s ohrnutým nosem, popisuje davy nemytých plebejců na ulicích Dílí. Ovšem v jednadvacátém století docházejí lidé i v Indii. Jejich plodnost padla do té míry, že populační čísla jdou dolů. Bez ohledu na tento fakt, Evropané a Kanaďané stále ještě pokládají země třetího světa za cosi jako farmu, ze které odsávají ty nejchytřejší a nejlépe vzdělané jedince.

V amerických prezidentských volbách roku 2004 John Kerry a John Edwards pokřikovali o „outsourcing“, tedy faktu, že víc a víc amerických podniků posílají problémy zákazníků na service centra v Irsku a v Indii. Nesnesitelné!

Ovšem většina západních zemí „outsourcuje“ svou budoucnost do zemí Třetího světa. Amerika spoléhá na Čínu, ze které přichází takřka vše, co se tam prodává. Lidé se obávali výrobků „Made in Japan“, ovšem procentuálně se „japonská hrozba“ ani zdaleka neblížila čínskému proniknutí na americký trh.

Kanada spoléhá na Čínu a Indii pro lacinou „výrobu“ lidských bytostí, dětí, o kterých se „výrobci“ v Kanadě a v Evropě rozhodli, že se je nevyplatí produkovat doma. Co mě se týče, nevidím v rabování doktorů a inženýrů zemí Třetího světa nic liberálního a osvíceného. Jedná se spíš o lenost a sobeckost.

Tohle není nic nového. Nejžádanějším produktem Evropy po druhé světové válce byli řemeslníci, „skilled trades“ typu nástrojařů a elektrikářů. Naše továrny byly plné nekvalifikovaných „místních“ vykonávajících jednoduché úkony a kvalifikovaných lidí se všemi možnými přízvuky. Originálně německé a anglické přízvuky byly časem nahrazeny srbskými, polskými a českými. Dnes je jim hůře rozumět, čínské a vietnamské jazyky mají jiné tonální vlastnosti, než indoevropské jazyky. Matfyzické fakulty kanadských univerzit jsou známy jako „Asie“, neboť jsou osídleny takřka exklusivně studenty pocházejícím z Asie, z velké většiny Číňany. Kanadské děti studují multikulturalismus a pokročilý marxismus.

Ovšem dříve či později vyschne i tento zdroj. Populační statistiky OSN byly revidovány směrem dolů. Světová plodnost se snížila ze 2,1 - tedy stabilní populace - na 1,85, tedy ubývající populaci. Počet obyvatel Země údajně přestane vzrůstat roku 2050. Nebo možná dříve, tento trend se každým rokem zrychluje. Co se týče Evropy, příliš zaneprázdněné a ubíjené nebetyčnými daněmi na to, aby se věnovala výchově dětí, imigrační alternativa je rovněž mrtvá.

Post-křesťanská hyper-racionalistická kultura se ukazuje jako daleko méně životaschopná, než katolictví. Případně mormonství. Stát Utah nemá problémy s populačním vzrůstem. Nezná ani problémy vysoké zločinnosti a válek gangů zvlčilých nedospělců. Průměrný občan Utahu, tedy Mormon, žije déle, než ostatní Američané, Utah má nejnižší procento rakovinových onemocnění a srdečních chorob ve srovnání nejen se zbytkem Spojených států, ale i s většinou světa.

Ve své závislosti na imigraci mi Evropa a Kanada připomíná sektu shakerů, kteří měli zakázaný pohlavní styk, mohli tedy udržet počet členů pouze příchodem nových rekrutů. Shakerové po sobě zanechali překrásný nábytek v prázdných budovách.

Plodnost v tak zvaných „přelidněných“ částech světa je dnes 2,9 a klesá. Střední třída - v marxistických termínech buržoazie - Indie vzrůstá v počtu, díky čemuž klesá plodnost. Rok 2020 přinese celosvětový boj o nejvzácnější přírodní zdroj, tedy „talentované lidi.“

Ind s technickým vzděláním si bude moci vybrat mezi Austrálií a Spojenými státy. Zasněžená, socialisticky zdaněná Kanada nemá šanci. Soudě podle faktu, že proud evropských emigrantů se zastavil v době, kdy se zlepšila ekonomická situace Evropy, totéž se odehraje, až Indie a ostatní země docílí dostatečného stupně průmyslového rozvoje. Respektive ne „až“ ale „když.“

Kolem roku 2015 si bude moci inteligentní a kvalifikovaný Číňan nebo Brazilec vybírat. Bude mít potřebu emigrovat do Evropy, kde bude muset podporovat kontinent plný důchodců? Jestliže se poměr mezi pracujícími mladými lidmi a nepracujícími starými lidmi bude i nadále vyvíjet stejným směrem jako dnes, bude mít Evropa zdaleka nejvyšší daně na světě.

Pokud se podaří provést „bláznivou ideu“ zdemokratizování Středního východu, tak zůstanou doma i Arabové.

Historička Bat Ye‘or dala evropskému kontinentu nové jméno, tedy Eurábia. Podle její analýzy jsou vztahy mezi arabsko-islámským světem a Evropou už natolik pevné, že změna na Eurábii je nevyhnutelná. Evropa přestane být západním demokratickým kontinentem a stane se přívěskem civilizace islámu, s jeho celosvětovým džihádem, který svým násilnictvím zastraší ne-muslimskou populaci natolik, že budou zajatci ve svých vlastních zemích.

Existuje tento trend, a pokud ano, dá se ještě obrátit?

Holandská města, tedy všechna holandská města, jsou na cestě k muslimské většině během této generace. Totéž je pravděpodobné u některých anglických, francouzských, belgických, skandinávských a španělských měst.

David Warren napsal v knize „Sunday Apocalypse?“ toto:

„Dvacáté století přineslo dvě velká ateistické hnutí, do té doby v evropské historii nepředstavitelná  – tedy komunismus a nacismus. Obě hnutí s sebou přinesla takové hrůzy, že způsobily částečný návrat víry v Evropě. Podle mého názoru byl návrat tradičního křesťanství, tedy „rodinných hodnot“, vzrůst plodnosti a další jevy v padesátých letech reakcí na tyto hrůzy. Ovšem Evropa byla smrtelně zraněna ve své podstatě. Plodnost se vrátila k číslům z dvacátých a třicátých let a stále klesá. Padesátá léta nebyla nic, než zaváhání před sebevraždou. Na okamžik se zastaví na okraji propasti, pak skočí.

Průměrný věk Evropanů se blíží věku, ve kterém nemohou mít děti. Mezi ne-muslimskými Evropany už tomu tak pravděpodobně je. Nedá se už snít o záchraně. Evropa skočila. Noví imigranté přebírají vlastnictví kontinentu a v procesu jej mění, jako v dobách Temna. Řím bude opět zpustošen.“

Islám je dnes největším dodavatelem „lidského kapitálu“ pro Evropu. V Kanadě drží druhé místo, po Indii.

Jak velká část nově příchozích věří v džihád? Pět procent? Deset procent? Více?

Pokud mohu posoudit podle osobních, nevědeckých zkušeností, skutečné procento se blíží devadesáti. Tedy v různých stupních. Škodolibá radost nad smrtí každého amerického vojáka je rozšířená i mezi ne-muslimy. Pozoroval jsem, s dosti nepříjemnými pocity, manažera firmy, pro kterou jsem v té době pracoval, jak reaguje na zprávu o smrti amerického pilota slovy „dobře jim tak, těm kurvám americkým.“ Je původem Němec. Podobná slova vidím běžně na různých českých diskusních skupinách.

Atituda politické levice je rovněž těžko pochopitelná. Lidé, kteří protestují proti slovu „Vánoce“ a kteří odmítají jakékoliv křesťanské symboly jako „urážlivé“, vítají s nadšením „týden islámské kultury“ na školách, kde se děti oblékají jako muslimové, včetně čádoru, a diskutují o hodnotách obsažených v koránu.

Feministky, propagující hodnoty Palestinců a íránských immámů, jsou klasickým příkladem zabedněnosti Západu. Jaký že je status ženy v islámu?

Feministky bojují i za snažší a snažší přístup k potratům a to vždy a všude, bez jakýchkoliv omezení, až do okamžiku narození. Čímž přispívají k budoucnosti, ve které budou ženy chodit po ulici tři kroky za mužem, pokud jim bude dovoleno vůbec vyjít.

Při demonstraci podporující Hamas jsem viděl delegaci organizace homosexuálů. Což je další věc, nad kterou zůstává rozum stát. Co se týče islámu, homosexualita je perverze a zločin, trestaný smrtí.

Je ovšem marné s nimi o tomto diskutovat. Levice, ke které se počítají, není racionální. Nevím, jak jinak to vyjádřit. Lidé, kteří podřezávají větev, na které sedí, jsou … jak jim říci a neurazit? Ne zcela chápaví? Mentálně handikepovaní?

Ale zapomeňme na homosexuály, ženy a Židy a soustřeďme se na základní otázky. Ve většině muslimských jurisdikcí jednoduše neexistuje kultura zkoumání. Neexistuje názor, že vyzývat, ptát se, zkoumat hodnoty společnosti je užitečné. Toto není nic nového. V prvním a druhém století po vzniku islámu se učenci dohadovali o tom, co svatá vnuknutí koránu přesně znamenají pro denní život věřících. Ovšem v jedenáctém století byly všechny čtyři školy zákonů islámu prohlášeny za konečné a neměnitelné. Islám se přestal vyvíjet a nastalo tisíciletí stagnace. Známá studie OSN z roku 2002 říká, že do španělštiny bylo přeloženo víc knih za rok, než do arabštiny za tisíc let.

Mezi knihami přeloženými do arabštiny náleží „Mein Kampf“ a „Protokoly sionských mudrců.“ Obě tyto knihy jsou prominentně vystaveny ve všech muslimských zemích, včetně těch „umírněných“, jak se sluší a patří na bestseller, kterým také jsou. Lze je najít například i v knihkupectví na Edgware Road v srdci Londýna.

Na podzim roku 2001 uveřejnily kanadské noviny Ottawa Citizen výsledky průzkumu provedeného mezi kanadskými imámy. Všichni, kromě dvou, tvrdili, že muslimové neměli nic společného s útokem na New York 11. září 2001.

O pět let později, v létě roku 2006, průzkum veřejného mínění mezi britskými muslimy zjistil, že pouze 17 procent tázaných věří, že se útoku z 11. září zúčastnili Arabové.

Zajímavé je, že je běžné slyšet mezi muslimy tvrzení, že se jednalo o akci Mossadu, následované prohlášením, že se jednalo o vítězství pro arabský lid.

Je zřejmé, že britští muslimové vnímají realitu jinak, než běžní Evropané. Respektive, než ji běžní Evropané ještě nedávno vnímali - na hlavu padlý názor, že se totiž jednalo o konspiraci CIA, se od té doby v Evropě značně rozšířil. Soudě I podle názorů, o kterých se diskutuje na českém internetu. 

pokračování příště

publikováno s laskavým svolením autora

http://spacek.blog.respekt.cz/

4760 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníPřihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Články autora
Průzkum
Do moře se zřítil bombardér s jadernými bombami. Co je pravděpodobnější? Čí je? Otestujte si svůj dez/informační čuch, resp. předpojatost: Do moře se zřítil bombardér s jadernými bombami. Co je pravděpodobnější? Čí je?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď