"Sluší se, aby žena žila pod botou muže" (Turecké přísloví)

Proč musí Evropská unie zmizet

Autor: Fjordman | Publikováno: 30.7.2007 | Rubrika: Evropa
Ilustrace

Anthony Coughlan, docent z Trinity College v Dublinu, píše v EU Observeru1, že v současné době pochází většina zákonů ve všech členských státech EU z Bruselu. Proč národní politici a zastupitelé tuto situaci přijímají? Přichází s tímto vysvětlením: „Když chce ministr něčeho dosáhnout na národní úrovni, musí mít podporu premiéra, musí mít souhlas ministra financí, pokud jeho plán znamená výdaje z rozpočtu, a především musí mít podporu většiny v národním parlamentu, a nepřímo tak i voličů své země.

Přesuňme nicméně danou oblast politiky do Bruselu, kde zákony primárně vytváří sedmadvacetičlenná Rada ministrů, a náš ministr se náhle stává příslušníkem oligarchie, nejmocnější komise zákonodárců v historii, vytvářející zákony pro 500 milionů Evropanů, a jako skupiny neodvolatelné bez ohledu na to, co udělá. S každou smlouvou o EU přicházejí národní parlamenty a občané, kteří již nadále nebudou mít v daných oblastech politiky poslední slovo, o moc. Jednotliví ministři na druhou stranu získávají opojné množství osobní moci, protože jsou transformováni z členů exekutivního ramene národní vlády, které je podřízeno národní legislativě, v supranacionální zákonodárce EU“. Ministři EU považují sami sebe za politické architektyvznikající supermocnosti. Tím, že se podílejí na EU, se také zbavují dohledu nad svými činy ze strany volených národních parlamentů. Podle Coughlana není „velké množství evropských zákonů nikdy probíráno na ministerské úrovni, a místo toho je formálně schváleno, pokud bylo dosaženo shody mezi zaměstnanci asi tří set podkomisí Rady, nebo asi tří tisíc komisí, které jsou s Komisí spojeny“.

Integrace EU představuje „probíhající převrat vládních činitelů proti parlamentům, a politiků proti občanům, kteří je zvolili“. Tento proces nyní ve skutečnosti vysává z moc „tradičních vládních institucí, zatímco je ponechává formálně nedotčené. Stále si ponechávají své původní názvy - parlament, vláda, nejvyšší soud - aby se občané příliš neznepokojovali, jejich klasické funkce byly ale změněny“.

V jednom ze svých posledních rozhovorů ve funkci britského premiéra Tony Blair řekl2, že „Britové jsou dostatečně rozumní, aby věděli, že i když mají o Evropě jisté předsudky, neočekávají, že je s nimi bude jejich vláda nutně sdílet, nebo že podle nich bude jednat“.

Jinými slovy: Britové by měli být dost rozumní na to, aby věděli, že jejich vláda bude ignorovat jejich přání a zájmy, pokud to bude považovat za vhodné, a často tak ve své imigrační politice činí.

Evropská unie je v zásadě pokusem - a prozatím převážně úspěšným - elit evropských národních států o spolupráci na uchvácení moci, obcházení, a nakonec zrušení, demokratického systému, a pomalu probíhajícím státním převratem. Údajnými důvody jsou ideály jako „prosazování míru“, které jsou jako kosti předhazovány důvěřivým davům, a které mají zakrýt samotné přebírání moci. Funguje to, protože se zdá, že národní parlamenty fungují stejně jako dříve.

Toto je pravděpodobně nejnebezpečnější strana EU: je stále více diktaturou, je to ale kradmá diktatura, jejíž nejnebezpečnější prvky jsou v každodenním životě převážně neviditelné. Průměrný člověk vidí, že EU mu umožňuje snadněji cestovat mezi zeměmi bez pasu, a používat stejnou měnu od arktického Laponska ve Finsku až po španělské Kanárské ostrovy u pobřeží Afriky.

To vypadá pohodlně, a do určité míry to také pohodlné je. Cenou za to ale je mocenské vyprázdnění volených institucí a převod jejich moci do rukou nezvolené oligarchie, která má v plánu uchvátit ještě více moci a přestavět životy půl miliardy lidí bez jejich souhlasu.

Lidé to ale ve svých každodenních životech nevidí jasně, a vidět znamená věřit. Nepřítel, který se ke svému nepřátelství otevřeně hlásí, je někdy méně nebezpečný, než nepřítel, který je nejasný a vágní, protože proti němu nelze snadno mobilizovat.

Alexander Boot, který se narodil v Rusku, emigroval v sedmdesátých letech na Západ, pouze aby zjistil, že Západ, který hledal, již neexistuje. Boot věří, že demokracie3), neboli slovy Abrahama Lincolna vláda lidí, prováděná lidmi a pro lidi, byla nahrazena glosokracií4), vládou slov, prováděnou pomocí slov, a pro slova. Glosokracii lze vystopovat přinejmenším ke sloganu Francouzské revoluce z roku 1789, „Rovnost, volnost, bratrství“.

Jak se ukázalo, znamená to masový teror, stanné právo a autoritářskou vládu. Čím bezvýznamnější slovo, tím větší má pro glosokrata cenu. To je příčina velké užitečnosti multikulturalismu, protože zní vágně pozitivně, je ale nejednoznačný a může být používán k zakrývání velkých změn, které jsou prováděny bez veřejné debaty. Podnětem za politickou korektností je překrucování jazyka, který používáme, prosazování nových slov nebo změna významu těch starých, a jejich proměna ve „zbraň kontroly davů“ démonizací těch, kteří se novým definicím nepodřídí. Evropská unie, Francouzi vedený podnik, je přední a ryzí glosokracií dnešního světa.

Podle Boota se diktátor, jehož moc je založena na kulkách, bojí kulek. Glosokrat, jehož moc je založena na slovech, se bojí slov. EU vydala směrnice pro vládní mluvčí, podle kterých mají používat ve vyjádřeních o terorismu „neurážlivé fráze“. Slovo džihád nemá být raději používáno vůbec, nebo by mělo být vysvětleno jako nepochopený termín, který znamená mírumilovný vnitřní boj proti egu. Tato doporučení jsou uváděna do praxe. Britský premiér Gordon Brown zakázal letos v létě v pokusu o vyhnutí se urážce muslimů svým ministrům, aby jedním dechem říkali „muslim“ a „terorismus“5), a to po pokusu o muslimské teroristické útoky v Glasgow a v Londýně, na kterých se podílelo několik lékařů. Řečeno citátem z knihy Džihád na Západě6) od Paula Fregosiho: „Džihád, islámská takzvaná svatá válka, byla po více než 1300 let součástí života v Evropě, Asii, Africe a na Blízkém a Středním východě,  toto je ale první historie muslimských válek v Evropě, která kdy byla vydána. O jejich křesťanském protějšku, křížových výpravách, s nimiž je někdy džihád srovnáván, vyšly nicméně stovky knih, ačkoliv křížové výpravy trvaly méně než 200 let a na rozdíl od džihádu7), který je univerzální, byly omezeny převážně na Svatou zemi. Co více, křížové výpravy skončily před více než sedmi sty lety, zatímco džihád stále probíhá. Džihád byl nejvíce historicky nezaznamenávanou a přehlíženou velkou historickou událostí. Ve skutečnosti byl převážně ignorován. Encyclopaedia Britannica například poskytuje křížovým výpravám osmkrát více prostoru než džihádu“.

Ve stejný okamžik, kdy jsou ze západních učebnic postupně odstraňovány připomínky 1300 let válek džihádu a islámské agrese, je jako významná výzva propagována „islámofóbie“8). Nahrazením „džihádu“ „islámofóbií“ se přesunuje důraz z Evropanů bránících se před islámským násilím na nevinné muslimy, kteří trpí předsudky a rasismem. Alternativní slovo tak vytváří alternativní skutečnost. Italský prezident Giorgio Napolitano si ve zjevné obavě z toho, co vnímá jako rostoucí opozici k projektu EU, myslí, že euroskeptici jsou „psychologičtí teroristé“9). Evropští vůdci tedy nepoužijí slovo „terorista“ o muslimech, kteří podporují sebevražedné atentátníky, konečně ale našli někoho, kdo si toto označení zaslouží: Evropany, kteří jsou v opozici k EU.

V krátkém okamžiku jasnosti popsal lucemburský premiér Jean-Claude Juncker systém EU takto: „O něčem rozhodneme, pak to necháme ležet a čekáme, abychom viděli, co se stane. Když nikdo nezačne dělat povyk, protože nikdo nerozumí tomu, o čem bylo rozhodnuto, pokračujeme krok za krokem, dokud již není cesty zpátky“. Sloupkař Charlemagne z The Economist k tomu napsal: „O co se Junckner a další, kteří uvažují jako on, v zásadě snaží, je utopit opozici k evropské federaci v záplavě technických detailů, unudit lidi k podřízenosti. S touto strategií ušli dlouhý kus cesty. K největšímu jednorázovému převodu suverenity od evropských států na Evropskou unii došlo v roce 1985 v rámci projektu vytvoření společného evropského trhu. Dokonce i Margaret Thatcherová, která obvykle dokázala takové triky prohlédnou,t později prohlásila, že zcela nepochopila důsledky toho, co podepisovala“.

V roce 2005 (a znovu v roce 2006) odmítl finanční auditorský orgán EU schválit jedenáctý rok po sobě účetnictví EU, protože bylo plné podvodů. Evropský auditorský soud odmítl vydat prohlášení o záruce za rozpočet za rok 2004 ve výši 160 miliard dolarů. „Velká většina výdajů byla opět postižena právními chybami“, prohlásil. Obzvláště odmítl schválit rozpočet na zahraniční politiku EU a na programy pomoci, z nichž mnoho bylo zaměřeno na arabské a muslimské země. Polovina výdajů na projekty schválené Evropskou komisí byla nedostatečně monitorována.

Tato skutečnost byla médii široce ignorována. Evropská komise je vládou půl miliardy lidí od Maďarska po Británii, a od Finska po Španělsko, přesto může po více než desetiletí vést účetnictví zatížené obrovskými nedostatky. V USA by byl takový nedostatek dohledu nemyslitelný. EU to projde, protože se zdá, že je vzdálená od každodenních životů lidí a není vystavena žádným skutečným kontrolám.

Evropská komise, často rozpuštěna ve složitou spleť organizací s nevinně znějícími jmény, uzavřela smlouvy s Araby a poté je tiše implementovala jako federální politiku EU. Toho bylo možné dosáhnout proto, že systémem s velmi malou kontrolou z vnějšku a s několika mocnými jedinci a skupinami, kteří tahají za nitky, poletují miliardy euro. Evropané tak financují spojení svého vlastního kontinentu, ve skutečnosti kolonizaci, s muslimským světem, bez svého vědomí a souhlasu. Je to poprvé v historii lidstva, kdy je s byrokratickou precizností kulturně vyhlazován celý kontinent. Jde zřejmě o největší zradu v historii západní civilizace, která je přesto masmédii většiny západních zemí převážně ignorována.

Komisařka EU Margot Wallström v roce 2005 tvrdila, že politici, kteří odporují sdílení národní suverenity, riskují návrat k nacistickým hororům třicátých a čtyřicátých let. Její spolukomisaři také vydali společnou deklaraci, ve které prohlásili, že občané EU by měli vzdát poctu mrtvým z druhé světové války tím, že budou hlasovat ANO pro evropskou ústavu. Zásluhy za ukončení studené války připsali výhradně EU, aniž by zmínili roli NATO a Spojených států.

To je absurdní. Evropská unie toho má mnohem více společného s totalitními režimy, jako bylo nacistické Německo a Sovětský svaz než s údajně zlými národními státy, které se snaží nahradit, obzvláště ve svých sklonech potlačovat svobodu projevu, indoktrinovat děti ve školách nestydatě lživými informacemi a podřizovat své poddané rozhodnutím bez jejich souhlasu.

Konference Rasismus, xenofobie a media, která se konala10) v květnu 2006 ve Vídni, byla koordinována EU. Do konce roku 2006 se síť medií podílejících se na Euro-arabském dialogu rozrostla na více než 500 členů11). Mezi nimi jsou lidé, média a organizace ze všech 37 zemí Euro-středomořského partnerství. Evropští a arabští novináři přišli s desítkami doporučení, jak rozšířit vzájemnou spolupráci a prosazovat „vzájemné porozumění“ mezi svými kulturami a náboženstvími v médiích.

Benita Ferrero-Waldner, evropská komisařka pro vnější vztahy a Evropskou sousedskou politiku (čtěte: eurábijské záležitosti), pronesla ke shromáždění novinářů proslov12). Podle ní „nevěříme, že média by měla být regulována z vnějšku, ale spíše byste měli najít způsoby, jak regulovat sami sebe. ... Rok 2008 bude Evropským rokem mezikulturního dialogu, a já jsem rozhodnuta, že do té doby dosáhneme významného zlepšení v úrovni vzájemného respektu a pochopení mezi našimi společnostmi. V nadcházejících měsících a rocích musíme dosáhnout za elity k běžným mužům a ženám z ulice. To je životně důležitá součást boje proti rasismu a xenofobii. A vy bude klíčem k dosažení tohoto cíle“.

Tento dokument je dostupný na internetu, pochybuji ale, že o něm většina Evropanů kdy slyšela. Ferrero-Waldner také prohlásila, že „svoboda projevu není svobodou urážet. Projevy nenávisti jsou vždy nepřípustné“. EU uzavřela s muslimskými zeměmi množství smluv, které jasně říkají, že islámofobie je formou rasismu.

V roce 2007 učinila EU z podněcování k rasismu a xenofobii v sedmadvaceti zemích bloku zločin13). Podle nového zákona hrozí pachateli za „veřejné podněcování k násilí nebo nenávisti, zaměřeného proti skupině osob, nebo proti členovi takové skupiny, definované rasou, barvou, náboženstvím, původem, nebo státním nebo etnickým původem“, až tři roky ve vězení. Termín „podněcování nenávisti“ proti „náboženství“ může být používán k umlčování kritiků islámu a muslimské imigrace, obzvláště když se Rada Evropy již dříve rozhodla, že bude považovat islámofobii za srovnatelnou s antisemitismem. A zatímco EU podepisuje smlouvy rozšiřující spolupráci s Araby a muslimy, včetně jejich imigrace, zakazuje opozici vůči témuž, a vyzývá média, aby se držela stranické linie a prosazovala oficiální eurábijskou ideologii.

Evropská unie tak ve stále větší míře vykazuje některé ze známek totalitního státu, panevropské diktatury.

Jak poznamenal Robert Spencer na Jihad Watch14), „Eurábie bude brzy připomínat Sovětský svaz, ve kterém disidenti potají šířili samizdatovou literaturu a hrozily jim za to přísné tresty, pokud by je autority odhalily. Evropané, kterým záleží na tom, co se jim děje, budou muset cestovat na západ, tam kupovat knihy, které říkají pravdu o islámském džihádu, a doma je šířit pod pozorným dohledem byrokratů EU“.

Eurábijské sítě byly vytvořeny jako reakce na arabský džihádistický terorismus. Série únosů a útoků, z nichž mnoho bylo schváleno vůdcem Organizace pro osvobození Palestiny Jásotem Arafatem, který od mé země později dostal Nobelovu cenu za mír, byla provedena v sedmdesátých letech. Arafat za to byl odměněn možností pronést projev před Valnou hromadou OSN. Během palestinského únosu italské výletní lodě Achille Lauro v roce 1985 byly americké plány na její záchranu zmařeny italskou vládou, jejíž „zahraniční politika vyžaduje udržování velmi těsných vztahů s arabskými státy a s OOP“, uvedl Philip Heyman, bývalý zástupce amerického ministra spravedlnosti.

Jak řekl profesor práva z Harvardu Alan Dershowitz: „Mezinárodní společenství odpovědělo na terorismus mezi roky 1968 a 2001 tím, že ho odměnilo a legitimizovalo, místo toho, aby ho potrestalo a odsoudilo. V tomto světle není nijak překvapivé, že jsme museli prožít hrůzy 11. září 2001. Ti, kdo Palestince za jejich terorismus odměnili, obzvláště naši evropští spojenci a OSN, učinili z 11. září neodvratnou událost“.15)

Musím zde s Dershowitzem polemizovat: slyšel jsem Američany říkat, že muslimové by měli mít Spojené státy rádi, protože ty se během desetiletí postavily v mnoha konfliktech na jejich stranu. To je skutečně pravda, a není to něco, čím by se měly chlubit. Islámská revoluce v Íránu z roku 1979 byla západními vůdci velmi nezvládnuta, včetně postupu amerického prezidenta Jimmy Cartera a francouzského prezidenta Valéry Giscard d'Estainga, a stejně ta západními levicovými intelektuály a médii. Reakce na výhrůžky zabitím Salmana Rushdieho se setkaly s podobnou potlačovanou odpovědí. Mírový proces z Osla z devadesátých let, stejně jako balkánské války, kde Spojené státy a NATO zasáhly aktivně ve prospěch muslimů, vložily do muslimských myslí pevnou představu o dekadentní civilizaci, která již není nadále schopna ani ochotna bránit sama sebe.

Byla to jasně vnímaná slabost Západu, nikoliv jeho agrese, která vedla k teroristickým  útokům z 11. září, a Američané k tomu sami významně přispěli. Dokonce i jinak dobří prezidenti, jako Ronald Reagan, nikdy plně nepochopili, jakým způsobem jednat s muslimy. Nicméně ačkoliv Američané sami k tomuto problému přispěli, je nepopiratelné, že západní appeasement vůči muslimům začal západoevropskou rezignací před arabským fyzickým a finančním (ropné embargo) terorismem v sedmdesátých letech, a byl institucionalizován Euro-arabským dialogem. Tento appeasement přispěl k obnově džihádu, který nyní postihuje několik kontinentů.

Evropská unie je svými obhájci prezentována jako organizace oddaná šíření „míru“. EU ale nikdy neudělala nic mírového; byla a je holým přebíráním moci evropskými elitami, které jí používají k vedení kulturní a demografické války proti těm lidem a národům, které mají údajně zastupovat. Jejich appeasement vůči muslimům nejen že představuje hrozbu přežití Evropy, ale také destabilizoval svět daleko za jejími hranicemi. Euro-arabská spolupráce tak představuje hrozbu světovému míru. A protože se tato spolupráce stala hluboce zakořeněnou vlastností EU, je možné dojít pouze k jedinému závěru: Evropská unie musí být zrušena tak rychle, jak to bude možné.

 

P.S. Bývalý sovětský disident Vladimír Bukovskij se obává, že Evropská unie je na cestě k tomu stát se dalším Sovětským svazem. V jednom projevu nazval EU „monstrem“, které musí být zničeno: „Čím dříve s EU skončíme, tím lépe. Čím dříve se zhroutí, tím méně škod nám i dalším zemím způsobí. Musíme ale jednat rychle, protože rychlí jsou i eurokraté. Bude těžké je porazit. Dnes je to ještě jednoduché. Kdyby dnes vyrazil milion lidí na Brusel, utekli by tihle hoši na Bahamy“.

Organizace Stop islamizaci Evropy (SIOE)16)  dostala povolení uspořádat 11. září v Bruselu demonstraci proti islamizaci Evropy17). Je nepravděpodobné, že dorazí milion demonstrujících, mělo by se ale shromáždit dost lidí na to, aby přitáhli pozornost. Občané Británie, Holandska, Dánska, Belgie, Německa, Švédska, Itálie a dalších členských států EU, kteří si dělají starosti s vpádem islámu do svých zemí, by se měli dostavit a vyjádřit svůj protest.

Protože islamizace Evropy je EU aktivně a úmyslně prosazována, boj proti islamizaci je podle mého názoru neoddělitelný od boje proti samotné EU. Demonstrující by měli požadovat přinejmenším zrušení Euro-arabského dialogu, rozpuštění Euro-středomořského parlamentního shromáždění, Euro-středomořské nadace Anny Lindh pro dialog mezi kulturami, a všech dalších nástrojů Euro-středomořské a eurábijské spolupráce. EU by měla zakázat veškerou přímou i nepřímou pomoc Palestincům a dát jí na obranu našeho civilizačního bratrance Izraele, měla by přestat propagovat v evropských školách nestydatě lživé informace o 1300 letech islámského džihádu, a měla by okamžitě zastavit všechny rozhovory s Tureckem týkající se jeho členství v EU. Už toho bylo dost.

http://www.pravdaoislamu.cz

 

poznámky:

1 EU Observer, Why the EU cannot go on like this,

http://euobserver.com/7/24052

2 Brussels Journal, Europe Has Given Up on the People,

http://www.brusselsjournal.com/node/2220

3 Fjordman, Dhimmi Watch, Is Islam Compatible With Democracy?

http://www.jihadwatch.org/dhimmiwatch/archives/016341.php

4 Fjordman, Islám Info, Vzestup glosokracie,

http://info.pravdaoislamu.cz/index.php/2007/03/01/vzestup-glosokracie/

5 Daily Mail, Terror-spooked EU: 'Don't say Muslims',

http://www.dailymail.co.uk/pages/live/articles/news/worldnews.html?in_article_

id=466130&in_page_id=1811

6 Amazon.com, Jihad in the West,

http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/1573922471/brusselsjournal-

20/ref=nosim

7 Pravda o islámu, překlady textů muslimských učenců o džihádu,

http://pravdaoislamu.cz/index.php/2007/07/01/muslimsti-ucenci-o-dzihadu-casti/

8 Hugh Fitzgerald, Islám Info, Islámofóbie?

http://info.pravdaoislamu.cz/index.php/2005/12/04/islamofobie/

9 Elaib Harvey, Brussels Journal, So Now We Are Terrorists,

http://www.brusselsjournal.com/node/2193

10 The Jerusalem Post, EU "regrets" Israeli snub of racism conference,

http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1145961388862&pagename=JPost%

2FJPArticle%2FShowFull

11 Zpráva za stránek Evropské komise, Euromed and the Media,

http://ec.europa.eu/external_relations/euromed/media/euromed_media0607.pdf

#xen

12 Záznam prosluvu ze stránek EU,

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/06/321&for

mat=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

13 Fjordman, Brussels Journal, Towards a Totalitarian Europe,

http://www.brusselsjournal.com/node/2097

14 Robert Spencer, Dhimmi Watch, EU's classified handbook bars governments

from speaking of "jihad" or linking Islam and terrorism,

http://www.jihadwatch.org/dhimmiwatch/archives/015867.php

15 Guardian, Alan Dershowitz, Terror Training,

http://www.guardian.co.uk/september11/story/0,11209,798174,00.html

16 Stránky SIOE, http://sioe.wordpress.com/

17 Eurabia.cz, informace o demonstraci v češtině,

http://eurabia.cz/ShowArticle.aspx?ArtId=1024

4625 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníPřihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Články autora
Průzkum
Podpořili byste výstavbu plotu proti imigrantům? Výstavba plotu proti imigrantům má v Polsku jednoznačnou podporu občanů. Podpořili byste takový plot i vy?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď