"Sluší se, aby žena žila pod botou muže" (Turecké přísloví)

Sebevražda západní civilizace (III.) Čeká nás občanská válka?

Autor: Ivan Špaček | Publikováno: 12.7.2007 | Rubrika: Západ
Ilustrace

Úbytek populace a úbytek vůle vedou Evropu na okraj propasti. Co to znamená, když nejrychleji rostoucí skupina obyvatel Země má, mírně řečeno, poněkud nejistý vztah k charakteristikám svobodné společnosti? Zářez v populační křivce Evropy může být vyplněn pouze imigrací. Odkud se berou zástupy, které mají nahradit mizející obyvatele kontinentu? 

Takže jsem zase zpátky u faktu, že nejrychleji rostoucí populační skupinou světa jsou muslimové. Může západní svět vstřebat statisíce až miliony příslušníků nekompatibilních kultur, aniž by se změnil ve své podstatě? Jaké to bude mít následky pro umění, kulturu, vědu, lékařství, technickou inovaci a základní svobody?

Co přesně se stane, až se muslimové stanou podstatnou součástí demografického charakteru Evropy?

Otázkou není „jestli", ale „jak rychle." Uvolněné místo se vždy zaplní.

Možná, že nedojde k žádným drastickým změnám. Ve Francii budou katolické kostely přeměněny na mešity. V Anglii se přestane podávat alkohol ve vesnických hospodách, holandské gay bary zmizí a odstěhují se do San Franciska. Ale jinak život půjde dál. Noví Evropané budou věřícími muslimy místo post-křesťanskými sekularisty, ale stále ještě to budou identitou Evropané. Bude to jako po výměně osazenstva dlouho běžícího představení. Rusalka nebude blondýnka, ale hudba bude stejná. I když se jí asi bude špatně zpívat skrz masku.

Hlavní principy pokročilé společnosti jsou natolik silné, že přežijí, bez ohledu na složení populace.

Skutečně?

Freedom House uveřejnil „statistiku osobní svobody a demokracie", podle které roku 2005 pět z osmi zemí s „nejnižším skóre svobody" jsou muslimské. Ze čtyřiceti šesti zemí, kde muslimové representují většinu populace, pouze tři jsou plně demokratické. Z šestnácti zemí, ve kterých je mezi dvaceti a padesáti procenty populace muslimů, pouze Benin, Srbsko, Černá hora a Surinam se jakž takž řadí ke svobodným zemím. Bude zajímavé pozorovat Francii, až se stane čtvrtým členem této skupiny.

Je těžké si představit české hospody bez piva, ale Němci také přinesli občanské průkazy a řízení na pravé straně cest, což je dnes pokládáno za samozřejmost. „Těžké" není totéž jako „nemožné." „Nemožné" je, že se kulturní a politické klima země nezmění faktem, že vakuum zanechané rapidně stárnoucím a vymírajícím obyvatelstvem bude vyplněno „cizím elementem."

Jaký to šok pro „etnicky nejhomogeničtější zemi Evropy"! A nebude se jednat o relativně stravitelný přísun Ukrajinců a Poláků. Ti budou mít své vlastní problémy.

Odborná literatura poskytuje zajímavé informace. Zdánlivě suché, ale mrazivostí významu se blíží vymyšlenostem Štěpána Krále.

“Základna stromu života vytvářená dětmi ve věku do 15 let se dále zužuje, zatímco horní část představovaná lidmi ve věku nad 65 let narůstá, ale zatím jen velmi pomalu. Již v nedaleké době však dojde k výraznému obratu: jestliže v letech 2001-2005 vzroste počet těchto starších osob o 54 tisíce, v letech 2006-2010 to bude už o 180 tisíc.

Česká republika tedy stojí demograficky, tj. úrovní přirozené reprodukce, nepřipravena na budoucí stárnutí svého obyvatelstva. Pokud by úroveň plodnosti výrazněji nevzrostla a nedošlo ani k vyšší imigraci, patřila by brzy naše populace mezi nejstarší na světě.“ (Milan Kučera)

Pokud by nedošlo k vyšší imigraci...

Odkud asi?

Jak na tom bude zbytek Evropy?

Podíl osob starších 60 let a index stáří ve vybraných evropských zemích v letech 2000 a 2050 dle prognózy OSN (střední varianta, revize 2000):

Země

Podíl osob starších 60 let

 

Země

Podíl osob starších 60 let

 

2000

2050

2000

2050

Česká republika

18,4

40,1

Německo

23,2

38,1

Slovensko

15,4

36,8

Nizozemsko

18,3

32,8

Belgie

22,1

35,5

Norsko

19,6

32,3

Bulharsko

21,7

38,6

Polsko

16,6

35,6

Dánsko

20,0

31,8

Portugalsko

20,8

35,7

Estonsko

20,2

35,9

Rakousko

20,7

41,1

Finsko

19,9

34,4

Rumunsko

18,8

34,2

Francie

20,5

32,7

Rusko

18,5

37,2

Chorvatsko

20,2

30,8

Řecko

23,4

40,7

Irsko

15,2

27,6

Španělsko

21,8

44,1

Itálie

24,1

42,3

Švédsko

22,4

37,7

Litva

18,6

37,3

Švýcarsko

21,3

38,9

Lotyšsko

20,9

37,5

Ukrajina

20,5

38,1

Maďarsko

19,7

36,2

Velká Británie

20,6

34,0

Pramen: World Population Prospects: The 2000 Revision. (http://www.un.org/).

 

Takže.... V Polsku bude třetina obyvatel starší, než šedesát let. V Ukrajině se jedná o 38 procent. Odtamtud se asi nebude valit proud práce chtivých mladých lidí.

Odhaduje se, že do roku 2050 bude v České republice chybět 1 500 000 dělníků...

Řekl bych, že to je optimistické číslo. Co se asi stane, až bude mladý člověk platit v daních enormní sumy nutné k údržbě čtyřiceti procent populace? Za jak dlouho mu dojde, že nemá šanci a práskne do bot?

Podíl osob starších 65 let a index stáří ve vybraných evropských zemích

Země

Podíl osob starších 65 let

 

 

 

1970

1980

1990

2000

Česká republika

12,2

13,3

12,8

13,8

Slovensko

9,2

10,4

10,3

11,4

Belgie

13,4

14,3

15,0

16,8

Bulharsko

9,6

11,9

13,0

16,2

Dánsko

12,3

14,4

15,6

14,8

Francie

12,9

14,0

14,6

15,9

Itálie

10,7

13,5

14,6

18,0

Maďarsko

11,5

13,4

13,4

14,6

Německo

.

.

.

15,8

- býv. SRN

13,2

15,5

15,4

15,9

- býv. NDR

15,5

15,9

13,4

15,3

Nizozemsko

10,2

11,5

11,8

13,6

Norsko

12,9

14,8

16,4

15,3

Polsko

8,3

10,1

10,1

12,1

Rakousko

14,1

15,5

15,2

15,5

Rumunsko

8,6

10,3

10,4

13,2

Rusko

7,7

.

10,0

12,5

Řecko

11,1

13,1

14,1

17,2

Španělsko

9,8

10,7

13,4

16,7

Švédsko

13,7

16,3

18,0

17,3

Velká Británie

12,9

15,1

15,7

15,6

Pramen: M. Mašková, Demografické stárnutí ve vyspělých zemích ve druhé polovině 20. století. In: Z. Pavlík (ed.), Populační vývoj ČR 1998, s.84.

 

“Jestliže bude dosavadní vývoj dále pokračovat, budou východoevropské země brzy patřit k zemím s nejvyšším podílem starších osob a s nejhorší věkovou strukturou vůbec. Jak by se situace mohla vyvíjet, naznačují odhady vycházející z nejnovější revize populační prognózy zemí světa vypracované OSN v roce 2000. Podle střední varianty by podíl osob starších 60 let mohl v některých evropských zemích během následujících padesáti let převýšit dokonce 40 % a byl by tak třikrát vyšší než podíl dětí do 15 let. Nejsložitější situace přitom bude v zemích s nejnižší úrovní plodnosti, ke kterým se v poslední dekádě zařadila i Česká republika. “ (Ludmila Fialová) 

Roku 1974 se narodilo na území Čech kolem 200 000 dětí. Číslo pro rok 1994 bylo kolem 90 000.

Takže místo očekávané populační explose po dospění této generace přišla populační imploze. Porodnost docílila katastrofální 1.1 narození na ženu... Kolik bylo potratů, nevím.

Podíl občanů v důchodovém věku byl v Čechách roku 1970 něco přes dvanáct procent. Roku 2000 se takřka neznatelně zvýšil na “mírných” 13.8 nebo “ne-tak-mírných” 18.4 procent? Oficiální tabulky si odporují, ale trend vzrůstu je zřejmý. Jediná země v Evropě, ve které nepřekročí počet neproduktivních občanů třicet procent, je katolické Irsko.

Katolicismus jako takový však nezaručuje, že se křesťané budou „milovat a množit" - podívejte se na čísla Polska, Itálie, Portugalska a katastrofálního Španělska. Čtyřicet procent Španělů bude očekávat nějakou formu penze.

Katolická Francie s 32 procenty je na tom relativně lépe. Dovolím si tvrdit, že se odhad OSN mýlí. Francie zcela a úplně ztratí svůj katolický charakter. Taky evropský. Takže populační problém bude vyřešen „byzantským způsobem." Kdo si dnes pamatuje, čemu se říkalo „Konstantinopole"?

Můžeme se dohadovat, jaké následky bude mít přicházející „výměna komparsu" evropského divadla. Ovšem tvrdit, že žádné, je nesmyslné.

Philip Longman ve své knize „Prázdná kolébka" píše:

„Odkud přijdou děti budoucnosti? Víc a víc přicházejí ze zemí, které se neshodují s moderním světem. Takovýto trend, pokud se nezmění, může změnit kulturu lidstva z přítomné orientace na svobodný trh, individualismus, modernistický způsob myšlení, postupně na anti-tržní kulturu dominovanou fundamentalismem - nová Doba temna."

Levice bude argumentovat, že ptát se, zdali budou žít v Itálii Italové je rasismus. Dohadovat se o tom, jaká část obyvatelstva bude „bílá" je groteskní a nehodící se. Ale nejedná se o rasu, je to o kultuře, ve smyslu „způsob života." Jestliže sto procent obyvatel věří v liberální pluralistickou demokracii, nezáleží na tom, zdali je „bílých" sedmdesát nebo pět procent. Ovšem v případě, že jedna část populace věří v pluralistickou demokracii a jiná v něco jiného, tak je velice důležité, kolik procent věří v co. Jedná se o devadesát procent demokratů? Šedesát? Padesát či méně? Což je důvodem, proč je tato otázka součástí takřka všech důležitých mezinárodních událostí posledních let. Francouzské demonstrace plné násilností, útoky na dánská velvyslanectví a konsuláty kvůli publikaci karikatur Mohameda, vražda holandského filmaře Thea van Gogha, členství Turecka v Evropské unii, pákistánské nepokoje kvůli článku, později prokázanému jako nepravdivý, v Newsweeku o vhození Koránu do záchodu americkými vojáky. Což je bod, ve kterém levičák vykřikne „pravicový rasismus."

Popravdě řečeno, právě levičáci by měli být znepokojeni. Co mě se týče, já jsem „sociální konzervativec." Až přijdou k moci mulláhové, nechám si zase narůst bíbra, seženu pár extra manželek a sklopím hlavu. Největší problémy budou mít feministky a homosexuálové. Představte si, že v Ústavním soudu jsou muslimové. Jak by to dopadlo se zákonem o sňatku mezi homosexuály?

Základní demografie vysvětluje, proč má výraz „válka proti teroru" zcela jiný význam pro Američany než pro Evropany. Ve Spojených státech se jedná o boj ve zrádných pouštích sunnitského trojúhelníku v Iráku a v jeskyních Hindu Kush. Jdeš někam daleko a zabíjíš cizí lidi. V Evropě se jedná o občanskou válku. Neville Chamberlain mluvil o Československu jako o „vzdálené zemi, o které nic nevíme." Tentokrát, pro většinu západní Evropy, je země, o které nic nevědí ta, ve které žijí.

Co se týče Ameriky, Shelby Steels vidí rozpačitost, se kterou bojují Američané v Iráku jako geopolitickou verzi „bílé viny", „sekulárního pokání se" za hříchy minulosti. Uprostřed války je naše kultura pod vlivem morbidního syndromu našeho věku: Kdo jsme, abychom osvobozovali Irák? Reprezentujeme imperialismus a další zla.

V tomto bodě bych chtěl dodat, že bych si přál, abychom skutečně representovali imperialismus. Velký národ, který rozumí, že jeho velikost není náhodou, by měl šířit po světě to, co vedlo k jeho velikosti. Výraz „Americký způsob života" se stal předmětem opovržení, což nebrání smějícím se hýkalům ve snaze získat zelenou kartu.

Velký národ, který se rozhodne sám sebe zmrzačit předstíráním, že reprezentuje pouze jeden hlas mezi rovným v mezinárodních organizacích obsahujících země jako Kubu a Súdán neplní roli, která mu přísluší. 

pokračování příště

publikováno s laskavým svolením autora

http://spacek.blog.respekt.cz/

4802 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také
Výklad Koránu

Základy islámu a jejich výklad

Stručný životopis zakladatele islámu

Islám a terorismus

Súmrak európskej civilizácie - Barbari sa zmocňujú Európy
Islám live
Sledujte nás na Youtube
Články autora
Průzkum
Ve Francii vyhlášena rekonkvista. Co vy na to? Pravicový prezidentský kandidát Zemmour vyhlásil ve Francii protiimigrantskou rekonkvistu. Co vy na to?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď
Doporučujeme
Český obránce Vídně proti Turkům roku 1683