"Sluší se, aby žena žila pod botou muže" (Turecké přísloví)

Co znamená islám v praxi?

Autor: Břetislav Jakubec | Publikováno: 12.6.2005 | Rubrika: Islám
Ilustrace

Se slovem islám se v našem životě setkáváme čím dál tím častěji. Počáteční intelektuální výměny uzavřeného okruhu lidí, které neměly příliš společného s naším každodenním životem, se čím dál tím více začínají měnit v diskusi o problémech, které se bezprostředně týkají všech.

Jen v posledních několika měsících bylo rozhodnuto o zahájení vstupních jednání s asi osmdesátimilionovým islámským Tureckem do EU, následně se objevila petice občanů proti tureckému členství a pár týdnů poté se objevuje i podnět na ministerstvo kultury s žádostí o přezkum, zda islám a jeho hlavní svatá kniha neodporují principům evropské demokracie, listině základních lidských práv a svobod. Ministerstvo sice reaguje odmítavě, ale z několika televizních pořadů je patrné, že lidé tento názor nesdílejí. Čeští muslimové kontrují nařčením z xenofobie, rasismu a šíření náboženské nesnášenlivostí a brání se evropskými demokratickými principy. Málo kdo ale ví, na jakých základech islám staví, co si představit konkrétního pod pojmy korán, nebo islámské právo šária.

Korán je základní knihou muslimů a muslimové pevně věří, že je nejsprávnějším ze všech bohem předaných proroctví. Muslimové uznávají proroky a svaté knihy jiných náboženství, ale jedním dechem dodávají, že tyto knihy byly pozměněny lidmi a původní poselství tak zkreslují. Oproti tomu korán je podle muslimů dosud předávaný ve své původní, dokonalé formě. Arabština dokonce jde tak daleko, že se brání jazykovým změnám, jež by „jazyk prorokův změnily“. Názor „změňte jedno slovo v koránu a zničíte tak celou knihu“ není zdaleka ojedinělý. Kromě koránu muslimové ve své víře vychází dále z hadíthů, což jsou výroky přisuzované prorokovi. Tyto zdroje pak daly vzniknout mravnímu kodexu a právu všech muslimů – šária.

V praxi pak každý správný muslim věnuje mnoho úsilí studiu arabštiny, bezchybného koránu a ve svém každodenním životě se při řešení různých životních otázek opírá o pokyny imáma, což je učenec, který studoval korán na některé z islámských univerzit – v Evropě například ve Francii a v Anglii.

Samotný korán sice vznikl skoro před jedním a půl tisícem let, ale muslimové jsou hrdí na to, že jeho odkaz je nadčasový a promlouvá se stejnou silou a aktuálností ve všech dobách. Různí imámové sice mohou vysvětlovat různá sdělení a súry Koránu odlišně (například někteří tvrdí, že holení vousů je zakázáno, jiní tvrdí, že je nepatřičné, další se vyjadřují shovívavěji), ale to nic nemění na faktu, že korán, vůle Alláhova, musí být naprosto respektována. Samotné slovo islám pak bývá překládáno jako „odevzdání se“ do vůle boží.

Tolik teorie. Co si však za dodržováním Alláhových příkazů a rad představit? Jaký je vlastně morální kodex muslimů - šária? Texty týkající se šárii bývají zpravidla rozděleny do několika hlavních celků. Jednotlivé části se týkají chování žen, pravidel určujících chod manželství, pokynů týkajících se styku s nemuslimy, pokynů týkajících se uzavírání smluv - jakéhosi obchodního zákoníku, atp. Tyto informace nejsou obecně známé, ale domnívat se, že se tyto zákony týkají jen některých muslimů, nebo že se jich týkají jen částečně, je jedním z hlavních hříchů popisovaných islámem. Tyto texty jsou dostupné i v českém jazyce.

Jaký je tedy morální kodex muslimů šária? Zde je jen krátký výpis toho, co je islámem zakázáno:

- žena nesmí ze svého těla ukázat více než ruce od zápěstí, kotníky, obličej, některé zdroje uvádí i zahalení těchto částí těla

- žena se nesmí pohybovat mimo domov bez doprovodu muže, s nímž nemůže navázat intimní vztah (v praxi bratr, otec) – z toho vyplývá a je v literatuře popisováno, že pro ženu existuje jen určitý seznam doporučených či povolených prací – např. šít doma šaty pro ženy, nesmí pracovat například v nemocnici, nesmí sama řídit auto, vykonávat jakékoliv povolání, kde není zaručena dostatečná segregace pohlaví a tak ohrožena její čest

- zákaz styku s cizími muži se ve většině moderní literatury týká i telefonování ženy s mužem, posílání e-mailů, sms atp.

- ani snoubenci před svatbou není povoleno tyto zákazy překročit, bez doprovodu příbuzného se nesmí se ženou blíže stýkat

- segregace pohlaví jde tak daleko, že ani dívky ve škole nesmí učit muž, např. společné hodiny tělocviku s chlapci ve cvičebních úborech jsou nepřípustné

- vstup ženy do nemocnice a její ošetření jsou přinejmenším velmi problematické

- ženám je zakázáno příliš se zkrášlovat a měnit to, co stvořil Alláh, zakázán je přílišný make up, vysoké účesy, přiléhavé obleky, panuje přísný zákaz zkrášlujících plastických operací

- žena musí požádat manžela o povolení opustit dům

- žena by bez závažných důvodů psychických nebo fyzických neměla svému muži odříci intimní styk

- antikoncepce bez závažných důvodů je zakázána

- ženy nesmí na hřbitov

- žena by měla studovat, ale až ve chvíli, kdy jsou muž a dítě zaopatřeni

- žena smí být bita – podle islámu je to krajní řešení přípustné v případě kdy je žena neoblomná a muž nevidí jiné východisko

- muslimská žena si nesmí vzít nevěřícího, ani muslim se nesmí oženit s nevěřící (v nejhorším případě s křesťankou nebo židovkou, pak jí nemá bránit ve výkonu jejího náboženství, ale má právo očekávat, že se stane muslimkou a budou mít muslimské děti)

- úlohy muže a žen jsou jasně rozděleny

- mnišský život je zakázán

- filmy a časopisy, kde jsou zobrazovány odhalené části těl jsou zakázány, výjimkou jsou náhodné obrázky v novinách atp., které čteme za jiným účelem

- zakázány jsou sochy a jakákoliv vyobrazení, kde by umělec chtěl soupeřit s Alláhem, v některých knihách bývá popisován i zákaz fotografií

- panuje přísný zákaz jakýchkoliv úroků

- za krádež následuje trest useknutí ruky, bývá uváděn příklad ze života proroka, který prohlásil, že i kdyby jeho oblíbená dcera Fátima kradla, přísluší jí trest předepsaný Alláhem

- a mnohé další zákazy…

Muslim smí s nemuslimy žít v míru a přátelství, například na základě smlouvy o ochraně, ale jen s těmi, kdo neodporují islámu a neprotiví se mu. Otázkou pro každého z nás je, zda nám, našim ženám a dětem bude tento předepsaný řád vyhovovat.

Autor studuje islám

11661 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníPřihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Články autora
Průzkum
Jsou imigranti hybridní zbraní? Litevská ministryně vnitra Bilotaiteová varovala, že imigranti jsou hybridní zbraní. EK přitakala.
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď