reklama
reklama
"Sluší se, aby žena žila pod botou muže" (Turecké přísloví)

S Hájkem v mnohém nesouhlasím, ale doporučuji popřemýšlet o jeho knihách

Zobrazit celý článek

V posledních parlamentních volbách ve Francii bylo zvoleno 15 poslanců z řad muslimské imigrace a pouze 8 poslanců nacionalistické strany le Front national. Nová strana prezidenta Macrona la République en marche získala 308 z 577 parlamentních mandátů. Vedení strany Macron svěřil svému kamarádovi, dlouholetému socialistovi, jenž vede též Svaz francouzsko-palestinského přátelství, který je označován nejenom jako antisionistický, ale též jako otevřeně antisemitský.

Autor: Martin Janeček | Publikováno: 1.7.2017 | Analýzy | 1396 čtenářů

OSLAVA DNE JERUZALÉMA VE SVATOVÍTSKÉ KATEDRÁLE

Zobrazit celý článek

Monsignor Dominik Duka ve svém proslovu zdůraznil společné duchovní dědictví židů a křesťanů a vyjádřil naději, že Jeruzalém se stane skutečným městem míru, až všechny národy přijmou Abrahamovu víru, Mojžíšovo desatero a Ježíšovo zlaté pravidlo: „co chceš, aby ti činili druzí, to čiň ty jim“. Zdůraznil důležitost faktu, že se tato oslava koná v místě, které je nejenom duchovním centrem této země, ale též centrem české státnosti. Dodejme, že tomu tak mohlo být samozřejmě především jeho zásluhou. A že snad to ukazuje, že stále více vedoucích osobností křesťanstva si uvědomuje vážnost hrozby islamizace a nutnosti se jí bránit.

Autor: Martin Janeček | Publikováno: 14.6.2017 | Glosy | 1059 čtenářů

Postřehy z Francie a Izraele a o německé nenávisti k národní hrdosti ...

Zobrazit celý článek

Přesto, můj celkový dojem z Francie byl spíše negativní. Měl jsem pocit, že francouzský národ ztrácí svou vlast, aniž by se vůbec snažil jí hájit. Paříž se stává africko-arabským městem se spoustou zahalených žen. Kdysi jsem se učil verše S.K. Neumanna: Nejsi už Evropo, jako jsi bývala, Když milost ducha na tě se smávala.

Autor: Martin Janeček | Publikováno: 3.6.2017 | Glosy | 1804 čtenářů

Strom bez kořenů neroste. Společnost musí mít svůj pohled na dějiny ...

Zobrazit celý článek

Jestliže tématem konference oficiálně byly vztahy mezi Izraelem a Evropou, ve skutečnosti se mluvilo šířeji o vztazích mezi Izraelem a celým západním světem. Na příklad, jeden americký novinář, který byl dlouho činný v organizaci Associated Press, konstatoval, že mezinárodní organizace v palestinských územích systematicky straní Arabům proti Izraeli a že většina západního tisku jim při tom pomáhá. Izraelští židé jsou představováni jako ztělesnění všeho zla – nacionalismu, militarismu, kolonialismu a rasismu.

Autor: Martin Janeček | Publikováno: 22.3.2017 | Glosy | 1207 čtenářů

NEPÁCHEJME SEBEVRAŹDU ! Evropa je jako pštros, který strká hlavu do písku, aby unikl nebezpečí

Zobrazit celý článek

Shodou okolností čtu nyní knihu ,,Proč bojujeme. Manifest evropského odporu“ (nakl. Délský potápěč, Praha, 2016). Je přeložena z francouzského originálu Pourquoi nous combattons. Manifeste de la résistence europěenne, který vyšel v roce 2001. Její autor Guillaume Faye je pokládán za jednoho z vůdčích osobností francouzské ,,Nové pravice.“ V letech 1970-1986 byl členem hnutí Groupement de recherche et d´études pour la civilisation européenne, GRECE (Sdružení pro výzkum a studium evropské civilizace).

Autor: Martin Janeček | Publikováno: 12.2.2017 | Analýzy | 2162 čtenářů
Triko eurabia.cz - vyberte si z široké nabídky

O MEZINÁRODNÍ KONFERENCI O BLÍZKÉM VÝCHODĚ A OBAMOVÉ NENÁVISTI K IZRAELI

Zobrazit celý článek

Můžeme si položit otázku, proč je Česká republika tradičně pro-izraelská. Jak tak často, minulost ovlivňuje přítomnost. Za první světové války, představitelé Čechů a Slováků, kteří usilovali vytvořit nezávislý stát, byli podpořeni sionisty, především americkými. Louis D. Brandeis, člen Nejvyššího soudu Spojených států, představil T.G. Masaryka prezidentu Wilsonovi. Na oplátku zase představitelé rodícího se Československa podporovali úsilí vytvořit židovský národní domov. Prezident Masaryk byl pak první zahraniční hlavou státu, která navštívila obnovenou židovskou vlast, tehdy ještě pod britským mandátem, v roce 1927.

Autor: Martin Janeček | Publikováno: 22.1.2017 | Glosy | 1399 čtenářů

Jsou zakázání v Izraeli a usilují osvobodit Jeruzalém od muslimské okupace - víte kdo to je?

Zobrazit celý článek

Není bez zajímavosti, že jediný pokus zničit mešity, stojící na chrámové hoře, byl učiněn křesťanem, Australanem jménem Denis Michael Rohan. Člen „Worldwide Church of God,“ kterou řídí pastor Herbert Armstrong, Rohan se pokusil v létě 1969 zapálit mešitu El-Aksa. Později židovští aktivisté se pokusili o něco podobného, ale izraelská policie tomu včas zabránila.

Autor: Martin Janeček | Publikováno: 12.10.2016 | Analýzy | 2402 čtenářů

Křesťané a židé jsou na jedné lodi v obraně Jeruzaléma před islámem!

Zobrazit celý článek

Křesťané nemohou být lhostejní vůči místu Jeruzalémského Chrámu. Jistě, značná část křesťanů se tradičně domnívá, že příchodem Ježíše z Nazaretu, Chrám ztratil svůj význam. To ale není postoj všech křesťanů. Jeden protestantský pastor píše: „V kontrastu s židovskou vírou, víra mnoha křesťanů byla orientovaná spíše k nebesům, nežli k zemi. Je to ale skutečně nevyhnutelný důsledek poselství Nového Zákona? V každém případě, od chvíle návratu Židů do Palestiny, biblické téma země zaujalo pozornost křesťanských teologů.“

Autor: Martin Janeček | Publikováno: 9.9.2016 | Analýzy | 1995 čtenářů

Tento muslimský triumfalismus byl zpochybněn znovuzrozením židovského státu - zničení Izraele je otázkou přežití islámu!

Zobrazit celý článek

V čem ale spočívají vazby mezi islámem a Jeruzalémem? Islám se zrodil v Arábii a jeho zakladatel nikdy nežil nikde jinde. Jeruzalém není ani jednou zmíněn v Koránu. Pouze pozdější komentáře Koránu tvrdí, že episoda, týkající se Mohamedovy noční cesty na „vzdálené místo“ (arabsky El-Aksa) se vztahuje na Jeruzalém. Muslimové dobyli Jeruzalém v roce 638 n. l., šest let po Mohamedově smrti. Ale jako hlavní město své říše si zvolili syrský Damašek. Později chalífové (duchovní vůdcové islámu) sídlili v Bagdadu, v Káhiře a v Istanbulu, ale nikdy ne v Jeruzalémě. Ten nikdy nebyl hlavním městem žádného muslimského státu.

Autor: Martin Janeček | Publikováno: 31.8.2016 | Analýzy | 2071 čtenářů

ZAČNOU SE EVROPANŮM NYNÍ KONEČNĚ OTEVÍRAT OČI ? Vraždění ve Francií je součást islámské invaze do Evropy !

Zobrazit celý článek

Pár řádek níže nás Kateřina Surmanová a Michaela Kabátová informují, že „Síť katolických charit se v České republice ujala péče o integraci těch uprchlíků, kteří projdou bezpečnostním screemingem ministerstva vnitra.“ Jaký bezpečnostní screeming může zjistit, který z těch Arabů, Afghánců. Erytrejců a dalších muslimů nás bude potom chtít vraždit! Vždyť oni sami to většinou ještě nevědí! My ale musíme vědět, že každý muslim byl vychován v duchu povinnosti, Koránem jasně stanovené, vést džihád, svatou válku proti nevěřícím, dokud muslimové neovládnou celý svět.

Autor: Martin Janeček | Publikováno: 6.8.2016 | Analýzy | 2407 čtenářů

Ano, nová světová válka začíná. Je to válka barbarství proti všem civilizacím - Nice je jen jedna z bitev této války

Zobrazit celý článek

V sobotu po atentátu v Nice jsem byl v jedné pařížské synagoze. Rabín říkal, že shodou okolností, úryvek Bible, který je onen šabat čten, mluví o tom, jak fyzický kontakt s tělem mrtvého činí nečistým a jak je třeba se oné nečistoty rituálně zbavit. V židovské tradici, smrt je nečistá podle definice. Rabín říkal, že to ukazuje na zásadní rozdíl mezi judaismem a jeho muslimskými nepřáteli.

Autor: Martin Janeček | Publikováno: 26.7.2016 | Analýzy | 3594 čtenářů

Socialisté ve Francií v akci. Nejhoršími nepřáteli naší civilizace nejsou ti, kteří ji napadají zvenčí, nýbrž ti, kteří ji zrazují zevnitř

Zobrazit celý článek

S letními prázdninami jsem se zase vrátil do Francie ke své milé rodině. Krátce po příjezdu jsem se zúčastnil demonstrace na náměstí Trocadéro proti chování starostky Paříže, paní Anne Hidalgo, která onen večer pozvala na pařížskou radnici masu muslimů, aby s nimi slavila konec celodenního půstu Ramadan. Řečníci zdůrazňovali, že starostka z městského rozpočtu předává obrovské částky na muslimské kultovní výdaje, zcela v rozporu se zákonem z roku 1905, podle kterého , ,, …la République ne subventionne aucun culte” ( Republika nepodporuje finančnĕ žádné vyznání). Socialisté si tak zcela protizákonnĕ budují voličskou základnu z občanů muslimského vyznání.

Autor: Martin Janeček | Publikováno: 18.7.2016 | Analýzy | 2884 čtenářů

Kosmopolitní obchodní a podnikatelské kruhy: Referendum jako vítězství ultranacionalismu a xenofobie

Zobrazit celý článek

Výše zmíněná událost vyvolala už mnoho úvah. Chtěl bych k nim přidat i svůj komentář, který mi byl inspirován dvěma fakty. Za prvé, ve dnech britského referenda a bezprostředně po něm jsem se nacházel v Izraeli, kde žije jeden z mých tří synů. A pak, ve stejné chvíli jsem našel na Wikipedia text, týkající se francouzského serveru Riposte laïque (Laická odpověď), do kterého též přispívám. Jeho autor v nĕm mluví o paní Christine Tasin, jako o jednom ze zakladatelů zmíněného serveru. A říká o ní, že její islamofobie jde tak daleko, že podporuje sionismus. Což samozřejmě, v očích všech levičáků, je zločin naprosto neodpustitelný.

Autor: Martin Janeček | Publikováno: 10.7.2016 | Glosy | 2577 čtenářů

Proč se papež František chová tak nedůstojně, proč překračuje všechny meze základní slušnosti vůči sobě samému?

Zobrazit celý článek

Lidové Noviny uveřejnily na první stránce svého čísla z 26. března 2016 velkou fotografii papeže Františka, líbající nohu nějakého černocha. Došlo k tomu během obřadu mytí nohou, který se koná tradičně na Zelený čtvrtek. Má nám připomenout, že Ježíš myl nohy svým učedníkům před velikonoční večeří, den před svým ukřižováním. Jak je psáno v Evangeliu svatého Jana 13, 14, řekl jim tehdy: „Jestliže tedy já, Pán a Mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat.“ Nohy umývat je jedna věc, nohy líbat je druhá. A pak, Ježíš řekl: „Jeden druhému.“ Neříkal, že máme nohy mýt těm, kteří přišli okupovat naší zemi a podřídit si nás.

Autor: Martin Janeček | Publikováno: 25.4.2016 | Analýzy | 3603 čtenářů

O ZODPOVĚDNOSTI PŘEDSTAVITELŮ KŘESŤANSKÝCH CÍRKVÍ ZA ZACHOVÁNÍ NAŠÍ CIVILIZACE

Zobrazit celý článek

Možná se papež domnívá, že si Západ toto vedoucí postavení dlouho neudrží. Nízká porodnost ho nutí přijímat přistěhovalce, z nichž většina jsou muslimové. A pak, Západ nevzývá žádné hodnoty, kromě hmotného blahobytu. Jeho občané ho asi tedy nebudou bránit příliš chrabře. Papež si možná i klade otázku, zda ten materialistický Západ si vůbec zasluhuje být bráněn. Třeba si i myslí, že situace dhimi, podřízených občanů druhé kategorie muslimského chalifátu, je pro křesťany lepší, nežli být vystaveni svodům materialistického světa. A co se týče mas běžných občanů post-křesťanského Západu, třeba si i myslí, že když se od křesťanství odvrátili, tak si Boží trest zasluhují.

Autor: Martin Janeček | Publikováno: 16.4.2016 | Analýzy | 2739 čtenářů

124 článků (9 stránek)
1 | 2 | 3 | Další    Přejít na stránku 
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také

Eurabia.cz

EU pokračuje v propagaci islámu! Financuje výstavu o islámských kořenech Evropy ...Džihád proti nám: Bojují za islamizaci Evropy a využívají výhody socialek ...Tak co je "přednější"? Zdraví nebo náboženské požadavky? Švédsko se zbláznilo!Syrská armáda překvapila teroristy podporované USA a zablokovala ropná pole ...Švédský premiér chce nastolit diktaturu! Občané nemají mít právo bránit imigraci muslimů!

ePortal.cz

Tak to je konec. Lidi přijdou o práci. A slavit budou...Achich ouvej, Schulz i Merkelová dostali vejprask. Jediným vítězem voleb jsou "rasisté a neonacisté"

euPortal.cz

To je síla. V Německu prý nechali hlasovat i imigranty bez občanství, aby vyhrála MerkelováAč nám soudruzi z EU předhazují migranty na každém kroku, média nás proplachují jejich nekonečným utrpením a vděčností, vždy se jak na potvoru nějaký jejich inženýr či lékař utrhne ze řetězu...

FreeGlobe.cz

Evropská komise vyhodila miliony eur na propagandistickou výstavu: Islám jsou také naše dějiny (+ video)Tohle je už asi nemoc. Zelená politička: Bez islámu by byla nuda

Nezdravi.cz

Vědci našli způsob, jak regulovat délku životaStojí za to nahradit bílou rýži tzv. hnědou rýží?

euServer.cz

Stalin po sobě zanechal velkou zemi, na jejímž materiálním základě, včetně jaderného, žije Rusko dodnes. Tyran, nebo zachránce Ruska? Jsou milióny obětí mýtem? Neoprávněné, nekvalifikované a účelové posudky na téma tzv. dezinformačních webů. O jimi označených webech souhrnně tvrdí, že se jedná o pro-kremelské weby, aniž by to kvalifikovaně prokázaly

ParlamentniListy.cz

Sobotkova pomsta. Obeznámený veterán ČSSD už ví, co bude po volbách provádět Zaorálkovi s ChovancemNěmci naštvaní na Merkelovou. Politický blb, gauneři. Zhoubný vliv na celou Evropu. Babiš, Kalousek, Keller, Doubrava či Okamura nám okomentovali německé volby
Články autora
Průzkum
Souvisí zvýšená kriminalita s uprchlíky? Polský ministr spravedlnosti Ziobro prohlásil, že díky uprchlíkům v Evropě stoupla kriminalita. Co soudíte Vy?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď