"Sluší se, aby žena žila pod botou muže" (Turecké přísloví)

Je islám nejlepší náboženství? Důkazy mluví o opaku

Autor: Cherson | Publikováno: 28.7.2008 | Rubrika: Islám
Ilustrace

Říkáte, že islám je jediné pravé náboženství. A kde jsou důkazy? Pokud jste vyznavači jediného správného náboženství, pak vám váš Bůh musí pomáhat.

Podívejte se na Židy; navzdory všemu neštěstí se jim podařilo vybudovat stát, který jim můžete jedině závidět. Nezáleží na tom, zda jim někdo poskytl pomoc, nebo ne - vy, muslimové, jste dostali mnohem více pomoci než Izrael, ale stejně žijete mnohokrát hůř. Na čem záleží je, že oni zvládli vybudovat prosperující stát a stačilo jim na to jen 60 let, a vy jste to nedokázali za 600 let. Krom toho oni, se svým počtem obyvatel kolem pěti miliónů, žijících na území o velikosti New Jersey, a bez ropy nebo jiných přírodních zdrojů, vás porazili ve všech válkách, které jste začali.

Nezáleží na tom, zda jim Amerika pomohla, nebo ne; Amerika pomohla Izraeli, a SSSR poskytl mnohem větší pomoc vám. Na čem záleží, je to, že vás porazili.

Když zemička bez jakýchkoli přírodních zdrojů porazí blok zemí, které ji čtyřicetkrát převyšují v počtu obyvatel, stokrát v rozloze a nevímkolikrát v přírodních zdrojích - tomu říkám Zázrak.

Pokud se to stane dvakrát za sebou, pak to znamená, že Všemohoucí Bůh věnuje té zemičce zvláštní pozornost.

A když se to stane pětkrát za sebou, pak nemám jiné vysvětlení, že tito lidé jsou bezpochyby vyvolení Bohem.

Takže, Bůh Izraele pomáhá svým lidem.

Podívejte se na křesťany. Ti také žijí lépe než vy, jsou silnější než vy, navzdory dvěma nejkrvavějším válkám během posledních 70 let. Takže jim jejich Bůh pomáhá také.

A co váš Bůh? Váš Alláh? Soudě podle toho, jak dnes vy, muslimové, žijete (v Egyptě, jednom z nejvyspělejších a "nejvíce prosperujících" islámských států 43 % žije, či snad lépe řečeno hladoví, s denním příjmem 1,5 dolaru) to vypadá, že vám váš Bůh moc nepomáhá.

Žijete na hranici hladovění, dovážíte 35 % - 55 % jídla, co zkonzumujete - přičemž klimatické podmínky v arabských zemích jsou mnohem lepší, než řekněme v Izraeli, který je mimochodem jedním z světových VÝVOZCŮ potravin.

Na stránkách Arabské Ligy můžete najít seznam muslimů (hlavně Arabů), kteří ovlivnili vývoj světové civilizace. Tento seznam je velmi působivý, ale má jednu vlastnost, o které Arabové raději nemluví; končí v XIII. století.

Muslimové, utrácíte na vývoj a výzkum jen 0.4 % svých rachitických HDP, zatímco Kuba, žádný technologický gigant, utrácí 1.26 %, a Japonsko 2.9 % svého enormního HDP na vědecký výzkum.

Opakuju: VĚDECKÝ VÝZKUM, ne zkoumání vlastností džinů a hór!

Podle UNESCO je 27 % arabských mužů a 49 % arabských žen (celkem 58 miliónů lidí) negramotných. Rozhodli jste se následovat svého negramotného proroka i v toto, muslimové? Pokud ano, neměli byste naříkat nad tím, že jste ve vědě a technologii na úrovni tropické Afriky; jste tam, kam patříte!

Ale vypadá to, že chcete jít dál, než váš prorok! Průměrný Arab studuje 3.4 roku (méně už jen v tropické Africe), v Saudské Arábii, nejbohatší z arabských zemí, je více než 25% vysokoškoláků specialisty na teologii, a zcela vážně zkoumají tak "závažné" problémy, jako je přirozenost hermafroditů, a jakou část dědictví má hermafrodit získat - zda tu určenou muži, nebo ženě.

Vojensky nejste nic. A bez amerických a evropských zbraní jste ještě míň než nic. Pokud by nebylo amerických a evropských zbraní, měli byste stejné zbraně, jako vaši prapředkové používali u Hittinu a Poitiers: šavle a luky.

Nebudu vás, muslimové, ponižovat tím, že bych vás srovnával s USA nebo Japonskem (Japonci jsou náboženstvím pohani, mimochodem); vedle nich byste vypadali jako mravenec ve stínu slona. Bude stačit, když řeknu, že celkový HDP celého arabského světa je kolem 504 - 552 miliard dolarů, což je zhruba dvakrát víc než hrubý státní produkt státu Massachusetts.

Srovnejme to, čeho jste dosáhli, s tím, čeho dosáhla nějaká malá země.

Izrael, například: Židé, pět miliónů lidí žijících na malém kusu země dokázali vyvinout tank, který je považovaný za nejlepší tank na světě.

Kde jsou vyše tanky, muslimové? Vaše nejmodernější varianta tanku je ten známý velbloud, na kterém seděla Aiša během Bitvy o Velblouda. Po této nicotnosti už nemáte nic.

Izraelské vojenské letadlo Levi bylo zkonstruováno více než před 30 lety a dosud slouží v armádách některých Latinskoamerických zemí.

Kde jsou vaše letadla, muslimové? Posledním islámským létajícím zařízením byl Al Buraq.

Izrael je jedním z největších světových výrobců léčiv. Milióny lidí ročně je zachráněno díky izraelskému farmaceutickému pokroku.

Jaké farmaceutické vymoženosti jste dali světu vy, muslimové? Známou radu vašeho proroka pít moč velblouda jako medicínu na všechno?

Vyprávěl Abu Qilaba: "Anas řekl: Někteří lidé z kmene Ukl a Uraina přišli do Medíny a její klima jim nevyhovovalo. Prorok jim tedy nařídil, aby šli ke stádu (dojných) velbloudů a pili jejich mléko a moč (jako lék)... (Sahih Buchari, Wudu, díl 1, kniha 4, číslo 234)

Pokud jde o vyspělou techniku, pak srovnat vás a Izrael není ani zábavné.

Ale možná vás Alláh obdařil tak vysokou životní úrovní, že ti "dlouhonosí synové opic a prasat" zítra zemřou závistí?

Ne, neumřou. Průměrný Izraelec vydělává 1200 - 1400 dolarů měsíčně. A průměrný Arab? 150 - 200 dolarů. - více zde 

Samozřejmě, můžete jim i nadále nadávat do opic, prasat a dlouhonosých zlodějů. Možná vám to pomůže k tomu se cítit lépe. Ale zcela jistě vám to nepomůže ŽÍT lépe.

Tak kde jsou nějaké důkazy, že vaše náboženství je to jediné pravé?

Navíc, muslimové, platí velmi přísná úměra: čím víc se modlíte, tím hůř žijete, a tím menší význam máte ve světě. Za posledních 600 let jste se ani nepřiblížili ke slávě dynastií Umajádů a Abbasidů.

Ale, počkejme chvíli! Byla tady chvíle Slávy Islámu, kdy muslimové dokázali světu, že umí vytvořit věci, které si budou pamatovat a obdivovat budoucí generace!

Zlatý věk Islámu, 8. - 12. století. Jen se podívejte na ta jména!

Omar Khayam (1048-1122), Al-Zahrawi (936-1013), Al-Khowarizmi (780-850); Al-Biruni (973-1050), Al-Kindi (801-873), Al-Battani (850-929 CE), Ibn-Sina (973-1037), Abdallah al-Ma'arri (973-1057), Omar Khayam (1048-1122), Ibn-Rushd (1128-1198) a Jalaluddin Rumi (narozen 1207).

Nicméně je tu něco velmi zajímavého, pokud jde o období islámské zlaté éry -  a týká se to doby krátce před a po tomto období. Zlatý věk islámu se totiž zajímavě překrývá s dobou zrodu a vývoje islámské doktríny zvané Mutazili, která vznikla v období Abbasidského kalífátu (749 - 847).

Říkám "Islámská doktrína", ale, ve skutečnosti, Mutazili znamená "dezertér islámu"! Tato teologická doktrína vznikla v 8. století v al-Basrahu v Iráku, když  Wasil Ibn Atta zanechal po dlouhé teologické diskusi lidem učení al-Hassan al-Basri. To způsobilo, že Ibn Atta a jeho následovníci byli označeni jejich oponenty "Mutazili", což znamená "dezertér islámu". Teologie Mutaziliů byla založena na logice a racionalismu starořecké filozofie, s cílem zkombinovat ji s islámem, a dokázat, že jsou ze základu kompatibilní.

A víte, jaké otázky byly tehdy otevřeně projednávány muslimskými teology a učenci? Například poklidně diskutovali o tom, jestli byl Korán sepsán, nebo zda je věčný. A k jakému závěru dospěli? Učenci Mutazilů rozhodli, že Korán byl vytvořen Mohamedem, a že to není Boží poselství.

A nikdo jim neřezal hlavy, ruce, nohy či jiné více či méně důležité části těla.

Mezi dalšími otevřeně a beze strachu v této době diskutovanými otázkami bylo, zda zlo bylo nebo nebylo stvořeno Bohem, záležitosti předurčení a svobodné vůle, zda mají být Boží vlastnosti v Koránu chápány alegoricky nebo doslovně, a jestli věřící hříšník dojde věčných muk v Pekle.

Myslíte si, že islámští vůdcové za těch časů běželi s meči v rukou zutínat hlavy těchto kacířů? Nic takového. Doktrína, že Korán nebylo dílo Boha, ale byl sepsaný Mohamedem, což se v klasickém islámu považuje za absolutní kacířství, byla podpořena tehdejším kalífou Abbasidů Hárunem al-Rašídem (763 - 809) a jeho syn, velký kalif al-Mamun, ji povýšil na oficiální dvorskou víru. Kalif al-Mamun dokonce zahájil persekuci v inkvizičním stylu, zvanou Mihna, což v arabštině znamená Boží soud (833 - 848), která pronásledovala ty, co nepřijali místo Koránského islámu ideologii Mutaziliů.

Jen si to představte: do 12. století muslimové zcela klidně přijímali myšlenku, že korán byl stvořen Mohamedem; nehnali se jako horda amokem stižených kuřáků hašiše zabít každého, kdo by toto tvrdil.

A na kalífát Háruna al-Rašída a jeho syna, Velkého Kalifa al-Mamůna, lidé dodnes vzpomínají pro jeho svobodomyslnost a neuvěřitelný pokrok ve vědě, literatuře, umění a technologii.

Nicméně - systém víry Mutazilů měl slabé místo: byl aktivně podporován islámskými kalify a byl populární mezi vzdělanými a intelektuálními elitami - ale nedosáhl k prostým lidem. Dogmatičtí prokoránští muslimové (dnes bychom jim říkali fundamentalisté nebo islamofašisté) tohoto slabého místa v Mutazile využili. Dogmatický koránský a sunnitský islám pomalu začal ovládat myšlení muslimů a imám al-Ghazalli (zemřel 1111), známý sběratel hadísů, vyprovokoval vzpoury tím, že napadl racionální uvažování víry Mutaziliů, protože nemohlo potvrdit realitu Alláha. Známí intelektuálové, jako Ibn-Sina, Ibn-Rushd, al-Maarri a Omar Khayam byli prohlášeni za heretiky a odpadlíky islámskými fanatiky, jako imám Ghazali. Potom začali Mutaziliové ztrácet půdu pod nohama díky napadání fundamentalistů a nakonec ztratili ochranu vládců a vysokých úředníků. Koncem 13. století byla víra Mutaziliů mrtvá - a tak skončilo takzvané Zlaté období Islámu.

A od té doby - samé "Alláhuakbar", spousta pokořování, přebujelá pozornost formální stránce islámu, sebevražedné opasky, burky, závoje na jedné straně, a chudoba, bída, hlad, a zpátečnictví na straně druhé.

Fundamentalistický sunnitský islám ukončil období vývoje islámského světa - a vedl ho ke stagnaci, chudobě a zpátečnictví.

Tak že teď aspoň doufám, že muslimové vědí, koho mají nenávidět.

z angličtiny pro Eurabia.cz přeložil -dp-

http://www.news.faithfreedom.org/index.php?name=News&file=article&sid=1986

4585 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také

Eurabia.cz

Dopadený africký uprchlík odsouzen v Německu za brutální znásilnění!Maďarsko oslavuje výročí hrdinné obrany před muslimskou invazí! Je to již 465 let!Bodejť! Chorvatská prezidentka s poctami u Putina. Chorvatsko obnovuje vztahy s RuskemNevíte koho volit? Zde je seznam kandidátu odmítajících islamizaci a multikulturalismus!Přední český křesťanský filozof je zděšen z podpory plzeňského biskupa pro marxisty!

ePortal.cz

"Mám radši kytaru a táborák, než luxusní vůz či dovolenou". Do parlamentu má nakročeno tak trochu jiný politik, který vám vzkazuje...Ekonomický expert rozebral kauzu lithium. Socialisté by po jeho slovech měli chodit kanály

euPortal.cz

Tohle ČSSD definitivně pohřbí. Australský těžař začal 9 dnů po podpisu memoranda o lithiu vydávat v Austrálii balíky cenných papírů, přitom tvrdí, že vlastní zásoby českého lithia, které ale firmě nepatří!Dost šokující zjištění, jak je to s podporou islamizace u poslanců ČSSD...

FreeGlobe.cz

Muslimové mají v Evropské komisi věrného přítele. To netvrdí žádný zlý eurokpetik, ale její místopředseda Frans Timmermans. Přečtěte si další hluboké myšlenky z jeho dopisu mohamedánůmNejsme xenofobové, máme strach ze známého. Hlasujte si v pátek nebo v sobotu jak chcete, stejně vám nadiktujeme, co budeme chtít?

Nezdravi.cz

Vědci našli způsob, jak regulovat délku životaStojí za to nahradit bílou rýži tzv. hnědou rýží?

euServer.cz

Dovolil bych se zeptat už nejen pana Zaorálka, ale i pana Kalouska, Schwarzenberga, Langšádlové, Teličky, Štětiny, Stropnického a všech dalších našich slavných nenávistníků...Bohuslav Sobotka z ČSSD: Česká republika pomůže uprchlíkům v začleňování. Tito lidé si zaslouží naši pomoc. Dostanou byty. Pomůžou neziskovky

ParlamentniListy.cz

Nepřizpůsobiví se dnes do očí vysmívají lidem, kteří chodí do práce. Miloš Zeman sklidil aplaus za návrh, co s nimi provéstPostavme se nenávisti, buráceli demonstranti proti Babišovi a Zemanovi. A pak tam nazvali reportéra PL "čmoudem". Chytil se toho i Martin Bursík
Články autora
Průzkum
Integrace muslimů? Studie a především všední realita dokazují, že začleňování muslimů, tzv. "integrace", do západní společnosti selhává. Co soudíte o integrační politice Vy?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď